Návod k použití PHILIPS XL3901S/53

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS XL3901S/53. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS XL3901S/53 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS XL3901S/53.


PHILIPS XL3901S/53 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1170 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS XL3901S/53 QUICK STARTING GUIDE (1071 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS XL3901S/53

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rdi vm v?dy pom??eme Zregistrujte sv?j vrobek a zskejte podporu na adrese www. philips. com/welcome Otzky?XL395 Kontaktujte spole?nost Philips Duotone Black / PMS300 XL390 P ?ru?ka pro u?ivatele 1 D?le?it bezpe?nostn pokyny 2 V?telefon Co balen obsahuje P?ehled telefonu P?ehled zkladn stanice Ikony na displeji 3 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 12 13 13 13 5 Intern a konferen?n hovory Voln na jin sluchtko P?enos hovoru Uskute?n?n konferen?nho hovoru 18 18 18 19 20 20 20 6 Text a ?sla 3 Za?nme P?ipojen zkladn stanice anabje?ky.  Instalace sluchtka Nastaven telefonu (vzvislosti na zemi) Zm??te PIN kd pro vzdlen p?stup Nabit sluchtka Kontrola stavu akumultoru Co je pohotovostn re?im? Kontrola sly signlu Zadvn textu a ?sel P?epnn mezi velkmi a malmi psmeny 7 Telefonn seznam 4 Hovory 14 Voln 14 Ukon?en hovoru 15 P?jem hovoru 16 Nastaven hlasitosti sluchtka/reproduktoru 16 Ztlumen mikrofonu 16 Zapnut nebo vypnut reproduktoru 16 Uskute?n?n druhho hovoru17 P?ijet druhho hovoru 17 P?epnut mezi dv?ma hovory 17 Uskute?n?n konferen?nho hovoru sexternmi volajcmi 7 1 21 Zobrazen telefonnho seznamu 21 21 Vyhledvn zznamu Voln ztelefonnho seznamu 22 Otev?en telefonnho seznamu b?hem hovoru 22 P?idn zznamu 22 prava zznamu 23 Odstran?n zznamu 23 Odstran?n v?ech zznam? 23 P?m tla?tka 23 24 24 24 25 25 25 25 8 Vpis hovor? Typ seznamu hovor? Zobrazen zznam?hovor? Ulo?en zznamu hovoru do telefonnho seznamu Voln zp?t Odstran?n zznamu hovor? Odstran?n v?ech zznam? CS 1 ?e?tina Obsah 9 Seznam pro opakovan voln Zobrazen zznam? [. . . ] 3 Vyberte mo?nost [Smazat v?e] a 4 Stisknutm tla?tka [OK] volbu potvr?te. P?stroj zobraz po?adavek na potvrzen volby. CS 25 ?e?tina Odstran?n zznamu hovor? 9 Seznam pro opakovan voln Seznam pro opakovan voln ukld historii vyt?ench hovor?. 3 Vyberte mo?nost [Ulo?it ?slo] a stisknutm tla?tka [OK] ji potvr?te. voln]. Zobraz se seznam vyt?ench hovor?. Opakovan voln hovoru 1 Stiskn?te tla?tko [Opak. . Odstran?n zznamu hovoru pro opakovan voln 1 Stisknutm tla?tka [Opak. voln] 3 Vyberte mo?nost [Smazat] a stisknutm tla?tka [Mo?nos]. 2 Vyberte zznam a pot jej potvr?te otev?ete seznam vyt?ench hovor?. stisknutm tla?tka [OK] ji potvr?te. Zznam bude odstran?n. 4 Stisknutm tla?tka [OK] volbu 26 CS Odstran?n v?ech zznam?2 Vyberte mo?nost [Mo?nos] > [Smazat v?e] a stisknutm tla?tka [OK] ji potvr?te. P?stroj zobraz po?adavek na potvrzen volby. 3 Stisknutm tla?tka [OK] volbu potvr?te. V?echny zznamy budou odstran?ny. CS 27 ?e?tina 10 Nastaven telefonu Nastaven telefonu si m??ete p?izp?sobit podle svho. Nastaven tnu tla?tek Tn tla?tek je zvuk, kter zazn po stisknut tla?tka na p?stroji. tel. ] > [Zvuky] > [Tn klvesy], volbu pot potvr?te stisknutm tla?tka [OK]. 2 Vyberte mo?nost [Zap. ]/[Vyp. ] a stisknutm tla?tka [OK] ji potvr?te. Nastaven bude ulo?eno. Nastaven zvuku Nastaven hlasitosti vyzvn?n p?stroje Vybrat lze z5rovn hlasitosti vyzvn?n nebo [Vypnout]. Nastaven bude ulo?eno. Nastaven dokovacho tnu. Dokovac tn je zvuk, kter p?stroj vyd p?i vlo?en sluchtka do zkladn stanice nebo nabje?ky. tel. ] > [Zvuky] > [Dokovac tn], volbu pot potvr?te stisknutm tla?tka [OK]. 2 Vyberte mo?nost [Zap. ]/[Vyp. ] a stisknutm tla?tka [OK] ji potvr?te. Nastaven bude ulo?eno. Nastaven vyzvn?n p?stroje Vybrat lze z10vyzvn?cch melodi. Nastaven bude ulo?eno. Nastaven kompatibility naslouchtka Telefon m??ete pou?vat isnaslouchtkem. 2 Vyberte mo?nost [Zap. ]/[Vyp. ] a stisknutm tla?tka [OK] ji potvr?te. Nastaven bude ulo?eno. 28 CS Re?im ECO sni?uje vyslan vkon sluchtka a zkladn stanice, jestli?e hovo?te nebo kdy?2 Vyberte mo?nost [Zap. ]/[Vyp. ] a stisknutm tla?tka [OK] ji potvr?te. je re?imECO nastaven na hodnotu[Zap. ], m??e dojt ke sn?en provoznho dosahu mezi sluchtkem azkladn stanic. M??ete zapnout nebo vypnout podsvcen obrazovky LCD ablikn klvesnice pro p?pad, ?e telefon vyzvn. [. . . ] Postupujte podle mstnch na?zen anelikvidujte star vrobky spolu sb??nm komunlnm odpadem. Sprvnou likvidac starho vrobku pom??ete p?edejt mo?nm negativnm dopad?m na ?ivotn prost?ed azdrav lid. Vrobek obsahuje baterie podlhajc sm?rnici EU 2006/66/EC, kter nelze CS 45 ?e?tina 16 Oznmen Soulad se standardy EMF odkldat do b??nho komunlnho odpadu. Informujte se omstnch pravidlech sb?ru t?d?nho odpadu bateri, proto?e sprvnou likvidac starho vrobku pom??ete p?edejt mo?nm negativnm dopad?m na ?ivotn prost?ed azdrav lid. Jestli?e je kvrobku p?ilo?eno toto logo, znamen to, ?e byl zaplacen p?sp?vek nrodnmu sdru?en pro obnovu a recyklaci. i materily: lepenku (krabice), polystyrn (ochrann balen) a polyetylen (s?ky, ochrann flie zleh?enho plastu). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS XL3901S/53

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS XL3901S/53 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag