Návod k použití PHILIPS SRU6008

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SRU6008. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SRU6008 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SRU6008.


PHILIPS SRU6008 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1602 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SRU6008 BROCHURE (1439 ko)
   PHILIPS SRU6008 QUICK START GUIDE (632 ko)
   PHILIPS SRU6008 BROCHURE (1413 ko)
   PHILIPS SRU6008 QUICK START GUIDE (1522 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SRU6008

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Prestigo ­ Configo Obsah Vítejte u výrobk Prestigo a Configo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Configo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Spustní programu Configo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Aktualizace programu Configo a firmware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pidání oblíbených: Tip Mzete pidat az 200 oblíbených. Pro pidání dalsího oblíbeného pes tento pocet je nutné njaký pedchozí smazat. 1 4 Pejdte do prázdného prostoru nkteré stránky. Zobrazí se zelený rámecek a zelená ikona plus. 2 3 Klepnutím pidejte oblíbené. Zadejte císlo kanálu. 20 4 Pidejte ikonu kanálu: 1. Vyberte ikonu, kterou chcete pouzít ke zvolenému kanálu. -nebo- 1. V pocítaci vyhledejte obrázek, který chcete pouzít pro oblíbený kanál, a klepnte na OK. Pidejte dalsí oblíbené opakováním krok 2 az 5. Tip Po klepnutí na tlacítko Expert settings v obrazovce Favorites mzete jemn doladit pepnutí kanálu. 8 21 Úprava oblíbených: 1 2 Klepnte na oblíbený. Úprava oblíbeného: · Úprava císla kanálu. · Klepnte na tlacítko Modify icon a upravte ikonu kanálu. Vrátíte se do zálozky Activities. 3 4 Mazání oblíbených: 1 2 3 Pejdte nad zaízení, které chcete smazat. -neboKlepnutím na No se vrate do obrazovky Favorites bez mazání. Tip Mzete rovnz smazat zaízení volbou moznosti Delete v kontextové nabídce. Ve Windows: klepnte pravým tlacítkem na oblíbený. V OS MAc: control-click na oblíbený. 4 5 Pesunutí oblíbených: 1 2 Vyberte oblíbený, který chcete pesunout, a petáhnte jej do jiné pozice. Tip Pi petazení oblíbeného na jinou stránku jej petáhnte na sipku posunu stránkami a vyberte stránku, na niz chcete oblíbený polozit. 3 22 Favorites ­ Expert Settings pro Aktivity Pokud pouzíváte oblíbené a chcete upravit zpsob pepnutí kanál ovladacem Prestigo, mzete zmnit rychlost pepnutí kanál nebo zmnit moznosti pepnutí kanálu ve volb Expert Settings. Zmna pokrocilých nastavení: 1 2 3 V obrazovce Favorites vyberte oblíbený kanál, jehoz nastavení chcete zmnit. Pokracujte pomocí. . . Zmna rychlosti pepnutí kanálu: · Petáhnte posuvník na zvolenou rychlost. Poznámka Pokud vyberete Fast nebo Very fast, je mozné, ze Prestigo vysle povely rychleji, nez stací zaízení zareagovat. Urcení pepnutí kanálu: 1 V kontextovém boxu Start with button vyberte funkci, která pedchází císlu kanálu. -neboV kontextovém boxu End with button vyberte funkci, která následuje po císle kanálu. 2 4 5 6 Klepnte na OK. Urcete, zda chcete toto pokrocilé nastavení pouzít i pro vsechny dalsí podobné oblíbené v aktivit. Vrátíte se do obrazovky Favorites. Pizpsobení softwarových tlacítek v aktivit Softwarová tlacítka jsou tlacítka na displeji ovladace Prestigo. [. . . ] Vyberte odkaz , , I don't have a working remote" v kroku 2 vprvodce Add device. Pokud bhem procesu pidávání doslo k chyb, dokoncete pidávání zaízení a pak je odstrate z ovladace. Nyní zkuste pidat zaízení znovu. Mohu pidat PS3 nebo WII do seznamu zaízení? Prestigo je zalozeno na infracerveném ovládání, protoze vtsina (99%) audio/video zaízení na trhu pracuje s IR signálem. Tato zaízení je mozné pidat a ovládat v pípad, ze jsou vybavena IR pijímacem nebo doplnna o externí IR pijímac. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SRU6008

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SRU6008 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag