Návod k použití PHILIPS SRP2008B

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SRP2008B. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SRP2008B bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SRP2008B.


PHILIPS SRP2008B : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2660 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SRP2008B BROCHURE (630 ko)
   PHILIPS SRP2008B (4744 ko)
   PHILIPS SRP2008B annexe 1 (4744 ko)
   PHILIPS SRP2008B BROCHURE (555 ko)
   PHILIPS SRP2008B TECHNICAL SPECIFICATIONS (4744 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SRP2008B

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Po nastavení dálkového ovladace s ním mzete ídit az 8 rzných zaízení. Vsechny výhody podpory Philips mzete vyuzívat po registraci výrobku na www. philips. com/welcome. 2 Zacínáme 2. 1 · Vlozeníbaterií Vlozte 2 baterie AAA ve správné polarit podle oznacení + a - do bateriového prostoru. Poznámka Uzivatelská nastavení zstávají v pamti pístroje po neomezenou dobu bez napájení, tedy i pi výmn baterií. CZ 2. 2 Zkouskauniverzálníhoovladace Doporucuje se vyzkouset, zda pozadovaná zaízení alespo reagují na povely SRP2008B ped nastavením (viz kap. Stejné kroky mzete opakovat pro vsechna ostatní zaízení, která chcete ovládat pomocí SRP2008B. Píklad:zkouskauniverzálníhoovladacesTV: 1 Zapnte TV rucn nebo pomocí originálního ovladace. [. . . ] 2 Vyberte zaízení, které chcete ovládat (nap. Stisknte tlacítko volby zaízení pro DVD. CZ Zacínáme 2. 3. 1 Nastaveníovladacenadalsízaízení 1 Ujistte se, ze je zaízení zapnuté, pln funkcní a schopné reagovat na povely ovladace. vlozte disk do DVD pehrávace / rekordéru nebo kazetu do videorekordéru (VCR). 2 Pak postupujte podle krok 2 az 6 cásti , , Nastavení univerzálního ovladace pro ízení TV". Pouzijte vzdy píslusné tlacítko volby zaízení: , , , , , nebo . Cesky 3 Pidrzte tlacítka 5s 4 · 5 a soucasnpodobu 5sekund. Stisknteapidrzte tlacítko, které nepracuje správn, a okamzit je uvolnte, jakmile zacne zaízení reagovat. Pokud tlacítko stále nepracuje správn, opakujte postup a drzte tlacítko déle. Stisknte tlacítko volby zaízení dvakrát, nastavení se ulozí a opustíte rezim nastavení. · Pokud nestisknete 2x zádné tlacítko po dobu 5 minut, ovladac automaticky ulozí vsechna vase nastavení a opustí rezim nastavení. 3 Pouzitíuniverzálního ovladace 3. 1 Tlacítkaafunkce Obrázek na str. 2 poskytuje pehled vsech tlacítek ovladace a jejich funkcí. Vyzkousejte tlacítka, která potebujete k ovládání zaízení. Poznámka · · Tlacítka se stejnými funkcemi na originálním ovladaci mohou nést jiná oznacení na SRP2008B (nap. Ovladac SRP2008B mze ídit pouze ty funkce zaízení, které obsahuje originální ovladac zaízení. Rozsvítí se cerven v rezimu nastavení a pi vysílání povelu ovladacem. pepne mezi vnjsími vstupy (audio/ video) zaízení. 1 2 CZ 3 4 5 GUIDE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlacítka teletextu / kontextových nabídek. 6 +VOL-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pedchozí / dalsí pedvolba. 7 VP vP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pedchozí (VP) / dalsí (vP) strana / skladba v rzných rezimech. · volí mezi jedno- a dvoucifernými císly pedvoleb a císly pedvoleb se dvma nebo temi místy. * TXT / CZ Pouzití univerzálního ovladace Cesky . . . [. . . ] Oznacení výrobku tímto symbolem peskrtnuté popelnice znamená, ze výrobek odpovídá Evropské norm 2002/96/EC. Informujte se prosím na vás místní systém sbru tídného odpadu a zpsob likvidace elektronických výrobk. Jednejte prosím v souladu s místn platnými zákony a nevyhazujte vyslouzilý výrobek do bzného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku omezí nebezpecí negativních dopad na zivotní prostedí a lidské zdraví. Informacekbateriím Výrobek obsahuje baterie, jichz se týká evropská smrnice 2006/66/EC; baterie nesmjí být likvidovány s bzným smsným odpadem z domácnosti. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SRP2008B

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SRP2008B bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag