Návod k použití PHILIPS SPZ 5000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SPZ 5000. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SPZ 5000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SPZ 5000.


PHILIPS SPZ 5000 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (965 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SPZ 5000 (1887 ko)
   PHILIPS SPZ 5000 QUICK START GUIDE (724 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SPZ 5000

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách www. philips. com/welcome SPZ5000 CZ Návod k pouzití Obsah 1 Webkamera Vítejte Obsahbalení Pehledfunkcí 2 2 2 3 8 Technická data 9 Casto kladené otázky (FAQ) 18 19 2 Zacínáme 4 (Volitelné)Nainstalujtesoftwareaovladace kamery 4 PipojtekamerukPC/notebooku 5 3 Pouzití kamery pro video chatování 6 4 Philips CamSuite 5 Philips CamSuite Capture Poízeníaprohlízenísnímk Nahráváníapehrávánívidea Rezimyobrazovky Rozliseníobrazu Galerie NabídkaPhoto/Video Oteveníslozkyfoto/video Odeslánísnímk/videíe-mailem Mazánísnímk/videízgalerie NahránívideanaYouTube Jaknastavitkvalituobrazu?19 PouzitíkameryPhilipsSPZ5000zpsobuje zpomaleníPC/notebooku. Comámdlat?21 JakvrátitnastaveníkameryPhilips navýchozíhodnoty?21 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 Podpora a servis 22 Potebujetepomoci? [. . . ] · ProoznacenívideanaYouTubejako soukromézatrhntepole[Make my video private] . 5 Klepntena[Upload video]. · Uploadzrusíteklepnutímna[Cancel] bhemnahrávání. Poúspsnémnahránínaserverse zobrazítotookno. Mzeteuzavítokno neboklepnutímna[Notify friend(s)] pokracovat. CZ 11 6 Funkce ovladace Webcam Driver SPZ5000 Nastaveníobrazu · Digitalzoom(digitálnízvtsení) · Facetracking(sledovánítváe) Pokudjsouvpocítacinainstaloványobaplikace, WebamDriverSPZ5000aPhilipsCamSuite, PhilipsCamSuiteposkytnerychlýpístup ikfunkcímWebcamDriverSPZ5000: Nastavenízvuku · Noisereduction(omezenísumu) Zábavná nastavení · Funframe(rámecky) · Funlogo(logo) · Funeffect(efekty) Nastavení kamery · VolbadostupnékameryPhilips · Nastavenívlastností 1 2 Klepnutímnankteréztlacíteknapanelu PhilipsCamSuiteotevetepanelnastavení. Vkazdémpanelunastavenízatrzenímpolícek spustítepíslusnévolby. Podrobnostikfunkcímnaleznetevcásti , , Vlastnosti". 12 CZ Vlastnosti VovládacímpaneluPhilipsCamSuiteklepnte na . Vokn[Properties]klepntenajednuzecty zálozekapokracujtevnastavení: · General(vseobecné) · Video · Audio(zvuk) · Features(funkce) 2 3 Zem(oblast) Evropa SeverníAmerika Cína Taiwan Japonsko Kmitocet 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz Závisínaoblasti Zálozka General Tip · Zkontrolujtehodnotuvnapájecísítiaprovete správnénastaveníoblasti. Vzálozce[General]mzeteprovésttato nastavení: [Flickerless image] Volba[Flickerless image]mzebýtpouzitapouze vsituaci, kdyokolníosvtlenízpsobujeblikání obrazu(nap. podzáivkami), zabránísetakblikání nebonesprávnémuzbarveníobrazu. Pipouzití tétovolbyzanormálníhoosvtlenímzedojít kpeexponováníobrazu. [Gamma] Gamma(strmost)umozujezjasnittmavécásti obrazucivideaazobrazittakvícedetailbez peexponovánísvtlýchoblastí. Nastavení proveteposuvníkem. [Saturation] Sytostumozujenastaveníjasubarevod cernobíléhozobrazenípoplnbarevnýobraz podlepoteby. Nastaveníproveteposuvníkem. [Black & White] Pole[Black & White]slouzíkpepnutído cernobíléhozobrazenínebonaopakknávratu kbarevnémuobrazu. [Backlight compensation] Zapnutímkompenzaceprotisvtlazlepsítekvalitu obrazuvescénáchsjasnýmpozadím(pokudvás nap. snímákameraprotisvtlu) [Mirror] Povolenímtétofunkceobrazpevrátíte vodorovn. Tutofunkcivyuzijetepipouzití kameryPhilipsSPZ5000amonitorujakozrcadla nebokpoizovánízrcadlovýchsnímk. Zálozka Audio Cesky Vzálozce[Audio]mzeteprovésttatonastavení: [Noise Reduction] Tatofunkceumozujevýznamnomezitvsechny trvalésumy, kterémzemikrofonkameryzachytit; nap. sumklimatizacenebovtrákuvpocítaci. Zlepsujesesrozumitelnostecivklidném ihlucnémprostedí. Posuvník Volume Posuvníkhlasitostiregulujerucnúrove mikrofonu. Zálozka Features Vzálozce[Features]mzeteprovésttato nastavení: [Face tracking] Poaktivacisledovánítváe[Face tracking]bude kamerasledovatvasitvá. Funkcejevelmiuzitecná nap. pivideochatování, kdyzstávátevestedu obrazuipipohybu. CZ 15 [Digital Zoom] Funkcevámumozníblizsípohlednaobjekt. 1 Pomocíposuvníkumzetedynamicky zmensovatazvtsovatobraz. Tip · Digitálnítransfokátorzvtsujeobrazovébody, nikolivsakrozliseníceléhoobrazu. [Add Logo] ([Fun logo]) Funkceumozujevkládatdosnímkveseláloga. Mzetevkládatlogaobsazenávprogramunebo svávlastníloga(obrázky). 1 2 3 4 Zatrhntepolefunkce[Add Logo]. · Provolbuvlastníhologaklepntena tlacítko[Browse]apodlepokynna monitorudokoncetevýbr. Klepnutímnankteréztlacítekvrozích obrázkuumísttelogo. Posuvníkemnastavtevelikostloga. [Video Frames] ([Fun frame]) Funkceumozujevkládatdosnímkveselé rámecky. . 1 2 Zatrhntepolefunkce[Video Frames] Vybertepilozenýrámecekz kontextovénabídky. [Video Effects] ([Fun effect]) Funkcevámumozníblizsívolitjeden zpipravenýchvideoefekt. 1 2 Zatrhntepolefunkce[Video Effects]. Vybertepilozenýefektzkontextovénabídky. 16 CZ 7 Aktualizace firmware Zjistní verze software Philips CamSuite ProzjistníverzesoftwarePhilipsCamSuite: Poznámka · Ujisttese, zejstebheminstalacesoftware zvoliliPhilipsIntelligentAgent. 1 VoknPhilipsCamSuiteCaptureklepntena [Help] > [About]. VerzesoftwarePhilipsCamSuitese zobrazí. Stazení poslední verze software a ovladace 1 2 3 4 5 6 Nastráncewww. philips. com/support klepntenapoleChoose country / language avybertezemi/jazyk. KlepntenaNaléztvýrobek, zadejteSPZ5000 aklepntenatlacítkoVyhledatnyní. Vevýsledcíchvyhledáváníklepntena SPZ5000. VesloupciPodpora výrobkunaleznete informaceoSoftware a ovladacích. [. . . ] VzálozceServisní informacenaleznete informaceozáruce. VKontaktechnaleznetetelefonnícíslo PhilipsConsumerCarehelpdesk. · Nepouzívejte/neskladujtekameru: · napímémslunecnímsvtle; · namístechprasnýchavlhkých; · blízkotopnýchtles. · Pokuddojdeknamoceníkamery, oteteji okamzitmkkýmsuchýmhadrem. · Pokudjeznecistnýobjektiv, NEdotýkejtese jejprsty. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SPZ 5000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SPZ 5000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag