Návod k použití PHILIPS SPZ 3000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SPZ 3000. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SPZ 3000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SPZ 3000.


PHILIPS SPZ 3000 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (593 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SPZ 3000 (568 ko)
   PHILIPS SPZ 3000 QUICK START GUIDE (353 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SPZ 3000

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Po instalaci lze novou webovou kameru vyuzít ke vsem mozným zpsobm pouzití, napíklad: · Video: Webovou kameru Philips SPZ3000 lze pouzít k videochatování a videohovorm. Webová kamera spolupracuje se sluzbami Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo!Messenger, AOL Instant Messenger, QQ a dalsími sluzbami pro zasílání rychlých zpráv a VoIP (Voice over Internet Protocol). Sdílení videa: Vytváejte vlastní videoklipy a sdílejte je snadno s páteli a s rodinou prostednictvím emailu apod. ; Snímky: Jakmile budete mít nainstalovány aplikace Philips, mzete pomocí tlacítka pro poizování snímk fotografovat a sdílet fotografie pomocí sluzeb Facebook, Flickr, MySpace atd. · Návod pro rychlý start · · 2 CS Register your product and get support at www. philips. com/welcome SPZXXXX Quick Start Guide Pehled funkcí a b c g d e f · a Tlacítko pro poizování snímk · Pomocí nainstalovaných aplikací Philips lze fotografovat pímo · · Rozsvítí se pi pouzívání webové kamery Umozuje rucní zaostení snímku Umozuje záznam hlasu a zvuku pi videohovoru a videozáznamu CS 3 c Osticí krouzek d Vestavný mikrofon b Indikátor napájení LED C e s ti n a e Otocný kloub · Umozuje rucní zmnu zorného pole webkamery Umozuje montáz webové kamery na (plochý) pocítacový monitor nebo na obrazovku notebooku Umozuje slození svorky pi umístní webové kamery na stl nebo na (velký) stolní monitor Umozuje pipojení webové kamery k portu rozhraní USB na notebooku nebo stolním pocítaci Umozuje napájení webové kamery, pokud je pipojena k notebooku nebo ke stolnímu pocítaci f Svorka s pryzovými okraji · · g Konektor rozhraní USB · · 4 CS (Volitelné) Instalace softwaru a ovladace webové kamery Poznámka · Chcete-li pouzívat zvlástní funkce, které zajisuje software Philips CamSuite a ovladac webové kamery SPZ3000, stáhnte si potebné aplikace ze stránky www. philips. com/ support. [. . . ] [Delete]: Odstraní vybraná videa. CS 11 C e s ti n a Nabídka Photo/Video (Fotografie/ videa) Odeslání fotografií/videí prostednictvím e-mailu 6 Funkce zajisované ovladacem webové kamery SPZ3000 Pokud je v pocítaci nebo notebooku nainstalován soucasn ovladac webové kamery SPZ3000 i program Philips CamSuite, nabízí program Philips CamSuite rychlý pístup k následujícím funkcím ovladace webové kamery SPZ3000: Nastavení zvuku · Redukce sumu Nastavení webové kamery · · Vyberte dostupnou webovou kameru Philips. Upravte vlastnosti. 1 2 Pístup k panelu nastavení získáte po kliknutí na nkteré tlacítko na ovládacím panelu programu Philips CamSuite. V rámci kazdého panelu nastavení zaskrtnte píslusná polícka k aktivaci funkcí. Bhem video chatování tak poskytuje vtsí pohodlí, protoze zstáváte ve stedu obrazu, i kdyz se pohnete. [Digital Zoom] Pomocí této funkce lze získat blizsí zábr pedmtu. 1 Posuvným tlacítkem obraz dynamicky zvtsete nebo zmensete. Tip · Digitální lupa zvtsuje pixely, nikoli aktuální obraz. Snizuje kvalitu obrazu. Na zálozce [Audio] mzete nyní upravit následující nastavení: [Noise Reduction] Pomocí této funkce lze významn snízit vsechny statické sumy zachycené mikrofonem webové kamery, napíklad zvuk klimatizace a ventilátoru uvnit pocítace. Zlepsuje srozumitelnost eci v tichém i hlucném prostedí. Posuvné tlacítko ovládání hlasitosti Toto posuvné tlacítko umozuje rucní ovládání mikrofonu. 14 CS · Rozlisení senzoru Rozlisení pro poizování videa (max. ) Rozlisení fotografií (max. ) VGA (640 x 480) 1, 2 MP (Softwarov vylepseno, s nainstalovaným programem Philips CamSuite) 1, 2 MP (Softwarov vylepseno, s nainstalovaným programem Philips CamSuite); 5, 0 MP (Softwarov vylepseno, s nainstalovaným programem Philips CamSuite a ovladacem webkamery SPZ3000) Max. 30 snímk/s F2. 6 50 stup <5 lux Minimální pozadavky na systém: · · · Procesor 1, 6 GHz nebo ekvivalentní 512 MB pamti RAM pro systém Windows XP 1 GB pamti RAM pro systémy Windows Vista a Windows 7 (32bitové) Operacní systém: Windows XP SP2, Vista a Windows 7 200 MB dostupného místa na pevném disku Jeden volný port USB 2. 0 Zvuková karta a reproduktory (kompatibilní s operacním systémem) 16bitový barevný displej pi rozlisení 800 x 600 s podporou 3D rozhraní DirectX Rozhraní DirectX 9. 0c nebo vyssí Rozhraní Microsoft . Net Framework 2. 0 Ke stahování ovladac, programu Philips CamSuite a pírucek je teba sirokopásmové pipojení k Internetu Aplikace Adobe Reader k ctení soubor ve formátu PDF* · · · · · Snímk za sekundu Clonové císlo objektivu Zorný úhel objektivu Minimální osvtlení pedmtu Formát videa · · · Mikrofon Operacní systém Windows® Rozhraní USB Vysokorychlostní rozhraní USB 2. 0 Tída videa Kompatibilní s tídou UVC USB Délka USB 1, 5 m kabelu Napájení Prostednictvím kabelu USB; 5 V st. , 0, 15 A YUY2, RGB24 a I420 (s nainstalovaným ovladacem webkamery SPZ3000) Zabudovaný mikrofon s vylepsením zvuku Kompatibilní se systémem Windows® 7 · · Doporucené pozadavky na systém: · · Dvoujádrový procesor 2, 4 GHz nebo ekvivalentní 1 GB pamti RAM (32bitové) / 2 GB pamti RAM (64bitové) pro systém Windows XP, Vista a Windows 7 Rozhraní DirectX 9. 0c nebo vyssí Rozhraní Microsoft . Net Framework 2. 0. Sirokopásmové pipojení k Internetu Aplikace Adobe Reader k ctení soubor ve formátu PDF* · · · · CS 15 C e s ti n a 7 Technické údaje Pozadavky na systém pro pocítac se systémem Microsoft Windows: Doporucené pozadavky na systém pro pocítace Apple Macintosh: · · · Operacní systém Mac OS X v10. 4 , , Tiger" ­ 10. 5 , , Leopard" 200 MB dostupného místa na pevném disku Port USB 2. 0 16 CS Jak upravím kvalitu obrazu? Výchozí nastavení webové kamery Philips SPZ3000 obvykle nabízí nejlepsí moznou kvalitu obrazu. Pokud máte na pocítaci nebo notebooku nainstalovaný software Philips CamSuite nebo ovladac webové kamery SPZ3000, mzete kvalitu obrazu upravit také prostednictvím nastavení softwaru Philips CamSuite nebo ovladace webové kamery SPZ3000. Mikrofon webové kamery Philips SPZ3000 nebo náhlavní soupravy (správn) nefunguje. Co mám dlat? Pro systém Windows XP (SP2): 4 5 Jako výchozí zaízení pro pole Záznam hlasu nastavte webovou kameru Philips SPZ3000 nebo pipojenou náhlavní soupravu. Kliknutím na tlacítko OK své nastavení ulozte. 1 2 3 Kliknte v pocítaci/notebooku na polozky Start > Ovládací panely. V zobrazeném okn kliknte na zálozku Hlas. Pro systém Windows Vista: 1 2 3 4 Kliknte v pocítaci/notebooku na polozky Start > Ovládací panely. V zobrazeném okn kliknte na zálozku Záznam. CS 17 C e s ti n a 8 Casté otázky Pouzívání webové kamery Philips SPZ3000 zpomaluje pocítac / notebook. 1 Zavete softwarové aplikace, které nepotebujete. Tip · Maximální frekvence snímk (snímk za sekundu (fps) zachycených webovou kamerou) a maximální rozlisení obrazu závisí na specifikacích pocítace / notebooku. Díky funkci Pln automatické ovládání bude software kamery automaticky upravovat frekvenci snímk a rozlisení, aby co nejlépe vyhovovaly vasí konkrétní situaci. Je mozné, ze specifikace pocítace / notebooku pozadavkm na nastavení maximální frekvenci snímk a rozlisení nebudou odpovídat. 5 6 Vyberte webovou kameru Philips SPZ3000 nebo pipojenou náhlavní soupravu a kliknte na moznost Nastavit výchozí. Kliknutím na tlacítko OK své nastavení ulozte. Pro systém Windows 7: 1 2 3 4 5 6 Na obrazovce není zádný obraz. 1 Zkontrolujte, zda je ádn pipojena webová kamera. Kliknte v pocítaci/notebooku na polozky Start > Ovládací panely. Kliknte na polozky Zvuk > Spravovat zvuková zaízení. Vyberte webovou kameru Philips SPZ3000 nebo pipojenou náhlavní soupravu a kliknte na moznost Nastavit výchozí. [. . . ] Zrcátko Zrcadlový efekt horizontáln otocí snímek. Umozuje, aby webkamera a monitor slouzily jako zrcadlo, nebo k poizování zrcadlových snímk. E Expozice Expozice je mnozství svtla zachycené senzorem a urcuje ji doba, po kterou je senzor exponován pro záznam fotografie nebo videosnímku. Výsledek závisí na citlivosti senzoru. K Kompenzace protisvtla Kompenzace protisvtla mze zlepsit kvalitu obrazu, pokud má pozadí vysokou úrove osvtlení (pokud napíklad sedíte ped jasným svtlem). R Rychlost poizování snímk Snímek je jeden obrázek nebo fotografie zobrazená jako soucást delsího videa nebo filmu. Frekvence snímk je pocet snímk zobrazených za sekundu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SPZ 3000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SPZ 3000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag