Návod k použití PHILIPS SPZ 2500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SPZ 2500. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SPZ 2500 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SPZ 2500.


PHILIPS SPZ 2500 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2846 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SPZ 2500 (3009 ko)
   PHILIPS SPZ 2500 QUICK START GUIDE (476 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SPZ 2500

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Po instalaci lze novou webovou kameru vyuzít ke vsem mozným zpsobm pouzití, napíklad: · Video: Webovou kameru Philips SPZ2500 lze pouzít k videochatování a videohovorm. Webová kamera spolupracuje se sluzbami Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo!Messenger, AOL Instant Messenger, QQ a dalsími sluzbami pro zasílání rychlých zpráv a VoIP (Voice over Internet Protocol). · Sdílení videa: Vytváejte vlastní videoklipy a sdílejte je snadno s páteli a s rodinou prostednictvím emailu apod. ; · Snímky: Jakmile budete mít nainstalovány aplikace Philips, mzete pomocí tlacítka pro poizování snímk fotografovat a sdílet fotografie pomocí sluzeb Facebook, Flickr, MySpace atd. [. . . ] Pokracujte výbrem konkrétní moznosti. Moznosti v nabídce fotografií: Galerie Fotografie a videa poízená prostednictvím webové kamery jsou ulozena do galerie fotografií nebo videí nebo do vybrané slozky fotografií nebo videí (multimediální slozky). Pístup do galerie: · · · [View]: Zobrazí vybrané fotografie. [Email]: Odesle vybrané fotografie prostednictvím e-mailu. [Delete]: Odstraní vybrané fotografie. CS 9 C e s ti n a Kliknte v programu Philips CamSuite na moznost a zobrazte galerii. Moznosti v nabídce videí: · » Vybrané fotografie/videa budou odstranna z galerie. Chcete-li odstranní zrusit, kliknte v místním okn na moznost [No]. · · · [Play]: Pehraje vybraná videa. [Delete]: Odstraní vybraná videa. Odeslání fotografií/videí prostednictvím e-mailu 1 2 3 1 2 3 V galerii fotografií/videí vyberte fotografii/video, které chcete odeslat prostednictvím e-mailu. » Je zobrazena e-mailová zpráva, k níz budou vybrané fotografie nebo videa pilozeny. Odeslete e-mailovou zprávu. Odstranní fotografií/videí z galerie V galerii fotografií/videí vyberte fotografii/ video, které chcete odstranit. V místním okn kliknte na moznost [Yes]. 10 CS 1 2 3 Kliknte v ovládacím panelu programu Philips CamSuite na ikonu . V okn [Properties] mzete upravit následující nastavení podle vasich pedstav: · Jas · Kontrast · Sytost · Ostrost · Gama · Vyvázení bílé · Podsvícení · Zesílení · Frekvence elektrického vedení · Odstín CS 11 C e s ti n a 6 Vlastnosti 7 Technické údaje Rozlisení senzoru VGA (640 x 480 pixel) Rozlisení pro 1, 3 MP (Softwarov poizování vylepseno, s nainstalovaným videa (max. ) programem Philips CamSuite) Rozlisení fotografií (max. ) 1, 3 MP (Softwarov vylepseno, s nainstalovaným programem Philips CamSuite); 5, 0 MP (Softwarov vylepseno, s nainstalovaným programem Philips CamSuite a ovladacem webové kamery SPZ2000/SPZ2500) Max. V zobrazeném okn kliknte na zálozku Záznam. Mikrofon webové kamery Philips SPZ2500 nebo náhlavní soupravy (správn) nefunguje. Co mám dlat? Pro systém Windows XP (SP2): 1 2 3 Kliknte v pocítaci/notebooku na polozky Start > Ovládací panely. V zobrazeném okn kliknte na zálozku Hlas. 5 6 Vyberte webovou kameru Philips SPZ2000/SPZ2500 nebo pipojenou náhlavní soupravu a kliknte na moznost Nastavit výchozí. Kliknutím na tlacítko OK své nastavení ulozte. CS 13 C e s ti n a Jako výchozí zaízení pro pole Záznam hlasu nastavte webovou kameru Philips SPZ2000/SPZ2500 nebo pipojenou náhlavní soupravu. Pro systém Windows 7: 1 2 3 4 5 6 Kliknte v pocítaci/notebooku na polozky Start > Ovládací panely. Kliknte na polozky Zvuk > Spravovat zvuková zaízení. Vyberte webovou kameru Philips SPZ2000/SPZ2500 nebo pipojenou náhlavní soupravu a kliknte na moznost Nastavit výchozí. Kliknutím na tlacítko OK své nastavení ulozte. Na obrazovce není zádný obraz. Ovte, zda webovou kameru nepouzíváte v jiné aplikaci. Ukoncete jinou aplikaci. Tip · Webovou kameru nelze zárove pouzívat ve více aplikacích. Pouzívání webové kamery Philips zpomaluje pocítac / notebook. 1 Zavete softwarové aplikace, které nepotebujete. Tip · Maximální frekvence snímk (snímk za sekundu (fps) zachycených webovou kamerou) a maximální rozlisení obrazu závisí na specifikacích pocítace / notebooku. Díky funkci Pln automatické ovládání bude software kamery automaticky upravovat frekvenci snímk a rozlisení, aby co nejlépe vyhovovaly vasí konkrétní situaci. Je mozné, ze specifikace pocítace / notebooku pozadavkm na nastavení maximální frekvenci snímk a rozlisení nebudou odpovídat. 14 CS Bezpecnostní opatení Dodrzováním následujících pokyn zajistíte bezpecný chod webové kamery a zabráníte závadám. · Webovou kameru nepouzívejte v prostedí mimo tento teplotní rozsah: teplota: 0 °C az 40 °C, relativní vlhkost: 45 % ~ 85 %. [. . . ] Provoz zaízení má tyto dv podmínky: a toto zaízení nesmí zpsobovat rusení a b musí pijímat rusení, vcetn rusení, které zpsobuje nezádoucí provoz. Poznámka · Toto zaízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zaízení tídy B, v souladu s clánkem 15 Smrnic Federální komunikacní komise USA (FCC). · Tato omezení mají zajistit pimenou ochranu ped skodlivým rusením pi domácí instalaci. 16 CS Spolecnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standard EMF a bezpecnostních norem, díky cemuz dokáze pedvídat dalsí vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobk. Recyklace Výrobek je navrzen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a soucástí, které je mozné recyklovat. Je-li výrobek oznacen tímto symbolem peskrtnuté popelnice, znamená to, ze se na nj vztahuje smrnice EU 2002/96/EC: Nevyhazujte toto zaízení do bzného domácího odpadu. Informujte se o místních pedpisech týkajících se oddleného sbru elektrických a elektronických výrobk. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SPZ 2500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SPZ 2500 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag