Návod k použití PHILIPS SPZ 2000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SPZ 2000. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SPZ 2000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SPZ 2000.


PHILIPS SPZ 2000 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2799 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SPZ 2000 (2786 ko)
   PHILIPS SPZ 2000 QUICK START GUIDE (455 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SPZ 2000

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Webová kamera SPZ2000 pinásí vynikající kvalitu obrazu a zvuku. Po instalaci lze novou webovou kameru vyuzít ke vsem mozným zpsobm pouzití, napíklad: · Video: Webovou kameru Philips SPZ2000 lze pouzít k videochatování a videohovorm. Webová kamera spolupracuje se sluzbami Skype, Windows ® Live Messenger, Yahoo!Messenger, AOL Instant Messenger, QQ a dalsími sluzbami pro zasílání rychlých zpráv a VoIP (Voice over Internet Protocol). [. . . ] Chcete-li pouzít jiné nastavení rozlisení, krok 1 a krok 2 opakujte. Pístupdogalerie: 1 2 · · Kliknte v programu Philips CamSuite na moznost a zobrazte galerii. Chcete-li galerii skrýt, kliknte na ikonu . Rezimobrazovky Prostednictvím softwaru Philips CamSuite Capture mzete zobrazit fotografii nebo pehrát video v rzných rezimech: · Normální rezim obrazovky · Rezim zobrazení na celé obrazovce · Pizpsobit obrazovce Oteveníslozkyfotografií/videí Vgaleriifotografií: · Vyberte fotografii a poté otevete slozku fotografií kliknutím na moznost . Vgaleriivideí: · Vyberte video a poté otevete slozku videí kliknutím na moznost . 1 Chcete-li mezi rezimy pepínat, kliknte v okn softwaru Philips CamSuite Capture na ikonu a mzete pepínat z rezimu [Normalscreenmode] na rezim [Fullscreenmode] / [Fitonscreen] nebo z rezimu [Fullscreenmode] / [Fiton screen] na rezim [Normalscreenmode]. » Mzete vybrat polozku [Fiton screen] nebo [Fullscreenmode] z rozevíracího seznamu. NabídkaPhoto/Video(Fotografie/ videa) Zobrazenínabídkyfotografií/videípravým kliknutímtlacítkamysi: 1 2 3 Vyberte v galerii fotografií nebo videí fotografii nebo video. » Zobrazí se nabídka fotografií/videí. Pokracujte výbrem konkrétní moznosti. Moznostivnabídcefotografií: Galerie Fotografie a videa poízená prostednictvím webové kamery jsou ulozena do galerie fotografií nebo videí nebo do vybrané slozky fotografií nebo videí (multimediální slozky). · · · [View]: Zobrazí vybrané fotografie. [Email]: Odesle vybrané fotografie prostednictvím e-mailu. [Delete]: Odstraní vybrané fotografie. 8 CS Moznostivnabídcevideí: · Chcete-li odstranní zrusit, kliknte v místním okn na moznost [No]. · · · [Play]: Pehraje vybraná videa. [Delete]: Odstraní vybraná videa. Odeslánífotografií/videí prostednictvíme-mailu 1 2 3 1 2 3 V galerii fotografií/videí vyberte fotografii/video, které chcete odeslat prostednictvím e-mailu. » Je zobrazena e-mailová zpráva, k níz budou vybrané fotografie nebo videa pilozeny. Odeslete e-mailovou zprávu. Odstrannífotografií/videízgalerie V galerii fotografií/videí vyberte fotografii/ video, které chcete odstranit. V místním okn kliknte na moznost [Yes]. CS 9 C e s ti n a » Vybrané fotografie/videa budou odstranna z galerie. 6 Vlastnosti 1 2 Kliknte v ovládacím panelu programu Philips CamSuite na ikonu . Kliknte na tlacítko [Webcamsettings]. 3 » Je zobrazeno okno [Properties]. V okn [Properties] nastavte barvy dostupné pro kameru SPZ2000. Poznámka · Po instalaci softwaru webové kamery lze spatit výse zobrazenou obrazovku Property (Vlastnosti). 10 CS Rozlisení senzoru Rozlisení pro poizování videa (max. ) Rozlisení fotografií (max. ) VGA (640 x 480 pixel) · · · · · · · · · · · 1, 2 MP (Softwarov vylepseno, s nainstalovaným programem Philips CamSuite) 1, 2 MP (Softwarov vylepseno, s nainstalovaným programem Philips CamSuite); 5, 0 MP (Softwarov vylepseno, s nainstalovaným programem Philips CamSuite a ovladacem webové kamery SPZ2000) Snímk za Max. 30 snímk/s pi rozlisení sekundu VGA Clonové císlo F2, 4 objektivu Zorný úhel 55 stup objektivu Minimální <10 lux osvtlení pedmtu Formát videa YUY2, RGB24 a I420 (s nainstalovaným ovladacem webové kamery SPZ2000) Mikrofon Zabudovaný mikrofon s vylepsením zvuku Operacní Windows ® 7, kompatibilní se systém systémem Vista, kompatibilní Windows ® se systémem XP Rozhraní USB Vysokorychlostní rozhraní USB 2. 0 Tída videa Kompatibilní s tídou UVC USB Délka USB 1, 5 m kabelu Napájení Prostednictvím kabelu USB 5 V st. , 0, 15 A Pozadavkynasystémpropocítacsesystémem MicrosoftWindows: · Minimální pozadavky na systém: Doporucené pozadavky na systém: · Dvoujádrový procesor 2, 4 GHz nebo ekvivalentní · 1 GB pamti RAM (32bitový systém) / 2 GB pamti RAM (64bitový systém) pro OS Windows XP, Vista a Windows 7 · Rozhraní DirectX 9. 0c nebo vyssí · Rozhraní Microsoft . Net Framework 2. 0. Je mozné, ze specifikace pocítace / notebooku pozadavkm na nastavení maximální frekvenci snímk a rozlisení nebudou odpovídat. 5 6 1 2 3 4 5 Vyberte webovou kameru Philips SPZ2000 a kliknte na moznost Nastavit výchozí. Kliknutím na tlacítko OK své nastavení ulozte. Naobrazovcenenízádný obraz. Comámdlat?Ovte, zda webovou kameru nepouzíváte v jiné aplikaci. Ukoncete jinou aplikaci. Tip · Webovou kameru nelze zárove pouzívat ve více aplikacích. ProsystémWindows7: Kliknte v pocítaci/notebooku na polozky Start > Ovládacípanely. Kliknte na polozky Zvuk > Spravovat zvukovázaízení. Vyberte webovou kameru Philips SPZ2000 a kliknte na moznost Nastavit výchozí. CS 13 C e s ti n a 1 Kliknte v pocítaci/notebooku na polozky Start > Ovládacípanely. 6 Kliknutím na tlacítko OK své nastavení ulozte. 9 Servisa podpora Potebujetepomoc? Nejprve si pecliv prostudujte tento návod k pouzití. [. . . ] · Získáním pomoci od prodejce nebo zkuseného rádiového nebo televizního technika. Jakákoli neoprávnná úprava tohoto zaízení mze zpsobit odvolání povolení zaízení pouzívat. · Recyklace Výrobek je navrzen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a soucástí, které je mozné recyklovat. Je-li výrobek oznacen tímto symbolem peskrtnuté popelnice, znamená to, ze se na nj vztahuje smrnice EU 2002/96/EC: Nevyhazujte toto zaízení do bzného domácího odpadu. Informujte se o místních pedpisech týkajících se oddleného sbru elektrických a elektronických výrobk. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SPZ 2000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SPZ 2000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag