Návod k použití PHILIPS SPM6910

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SPM6910. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SPM6910 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SPM6910.


PHILIPS SPM6910 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1331 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SPM6910 (1311 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SPM6910

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome Notebook mouse SPM6910 SPM6910X CS Pírucka pro uzivatele 1 a 2 b c d e f g 1 Vítejte Upozornní Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole (EMP) Likvidace starého výrobku 4 4 4 4 2 Pozadavky na systém 3 Pehled funkcí 4 esení problém 5 6 7 CS 3 C e s ti n a Obsah 1 Dlezité informace Upozornní Nesprávnépracovnínávykypipouzíváníklávesnicenebomysi mohoumítzanásledeknepohodlínebováznéporanní, nap. únavu rukou, zápstínebojinýchcástítla. [. . . ] 5. SpolecnostPhilipshrajeaktivnírolivevývojimezinárodních standardEMFabezpecnostníchnorem, díkycemuzdokáze pedvídatdalsívývojvestandardizaciarychlejejpromítnoutdosvých výrobk. Likvidace starého výrobku Výrobekjenavrzenavyrobenzvysocekvalitníhomateriáluasoucástí, kteréjemoznérecyklovat. Pokudjevýrobekoznacentímtosymbolempeskrtnutého kontejneru, znamenáto, zevýrobekpodléhásmrniciEU2002/96/ES. Zjisttesiinformaceomístnímsystémusbrutídnéhoodpadu elektrickýchaelektronickýchvýrobk. Postupujtepodlemístníchnaízeníanelikvidujtestarévýrobkyspolu sbznýmkomunálnímodpadem. Správnálikvidacestaréhovýrobku pomáhápedejítmoznýmnegativnímdopadmnazivotníprostedía zdravílidí. VýrobekobsahujebateriepodléhajícísmrniciEU2006/66/EC, kterénelzeodkládatdobznéhokomunálníhoodpadu. Informujtese omístníchpravidlechosbrubaterií, nebosprávnálikvidacepomáhá pedejítnepíznivýmúcinkmnazivotníprostedíalidskézdraví. 4 CS · · Windows®7, Vista, XP;MacOS®X10. 4anovjsí PortrozhraníUSB CS 5 C e s ti n a 2 Pozadavky na systém 3 Pehled funkcí a Tlacítka pro kliknutí levým a pravým tlacítkem b Kolecko pro rychlou navigaci c Kontrolka LED d Pihrádka na baterie e Senzor laseru f Vypínac g Nastavení výsky (2 úrovn) Stav baterie Zapnutí Vybitábaterie Indikátor stavu Jednobliknutí Blikání 6 CS · · · · · Ujisttese, zejeminiaturníhardwarovýklícmysiádnpipojen kporturozhraníUSBpocítace. Ujisttese, zejsoubaterievlozenysesprávnoupolaritou(+/-) podleoznacení. Jestlizevýrobeknereaguje, ujisttese, zejejpouzívátevoblasti úcinnéhodosahu. CS 7 C e s ti n a 4 esení problém Philips Consumer Lifestyle AQ95-56F-1292KR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Numéro du Rapport) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] (signature, name and function / signature, nom et fonction) A. Speelman, CL Compliance Manager Philips Consumer Lifestyle AMB 544-9056 © 2010 Koninklijke Philips Electronics N. V. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SPM6910

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SPM6910 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag