Návod k použití PHILIPS SPM5910B

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SPM5910B. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SPM5910B bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SPM5910B.


PHILIPS SPM5910B : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (381 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SPM5910B (367 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SPM5910B

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome Netbook mouse SPM5910 CS Pírucka pro uzivatele b a c d e CS 1 Dlezité informace Upozornní Nesprávné pracovní návyky pi pouzívání klávesnice nebo mysi mohou mít za následek nepohodlí nebo vázné poranní, nap. [. . . ] Spolecnost Royal Philips Electronics vyrábí a prodává mnoho výrobk urcených pro spotebitele, které stejn jako jakýkoli jiný elektronický pístroj mají obecn schopnost vysílat a pijímat elektromagnetické signály. Jednou z pedních firemních zásad spolecnosti Philips je zajistit u nasich výrobk vsechna potebná zdravotní a bezpecnostní opatení, splnit veskeré píslusné pozadavky stanovené zákonem a dodrzet vsechny standardy EMF platné v dob jejich výroby. Spolecnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobk bez nepíznivých vliv na lidské zdraví. Spolecnost Philips potvrzuje, ze pokud se s jejími výrobky správn zachází a pouzívají se pro zamýslený úcel, je podle soucasného stavu vdeckého poznání jejich pouzití bezpecné. Spolecnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standard EMF a bezpecnostních norem, díky cemuz dokáze pedvídat dalsí vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobk. Recyklace Výrobek je navrzen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a soucástí, které je mozné recyklovat. Je-li výrobek oznacen tímto symbolem peskrtnuté popelnice, znamená to, ze se na nj vztahuje smrnice EU 2002/96/EC: Nevyhazujte toto zaízení do bzného domácího odpadu. [. . . ] Specifications are subject to change without notice . Tr ademar ks are the property of Koninklijke Philips Electronics N. V. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SPM5910B

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SPM5910B bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag