Návod k použití PHILIPS SPF1207

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SPF1207. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SPF1207 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SPF1207.


PHILIPS SPF1207 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1851 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SPF1207 (1844 ko)
   PHILIPS SPF1207 QUICK START GUIDE (509 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SPF1207

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Do blízkosti výrobku nikdy neumísujte nádoby s vodou, napíklad vázy. Ujistte se, ze instalujete a pouzíváte sluzby nebo software pouze z dvryhodných zdroj, které neobsahují viry nebo skodlivý software. Pro výrobek pouzívejte pouze dodaný napájecí adaptér. Oznámení Výrobek vyhovuje zásadním pozadavkm a dalsím píslusným ustanovením smrnic 2006/95/ES (Nízké naptí) a 2004/108/ES (EMC). · · Vytváení neoprávnných kopií materiál, jejichz kopírování není povoleno, vcetn pocítacových program, soubor, poad a zvukových nahrávek, mze být porusením autorských práv a pedstavovat trestný cin. Toto zaízení by se k tmto úcelm nemlo pouzívat. Likvidace po skoncení zivotnosti · Vás nový výrobek obsahuje materiály, které je mozné recyklovat a znovu pouzít. [. . . ] Chcete-li pamové zaízení vyjmout, vytáhnte jej. 8 CS 1 · Ve výchozí nabídce vyberte stisknutím tlacítka / moznost [Play] a poté stisknte tlacítko OK. » Fotografie se zobrazí v rezimu prezentace. · V rezimu prezentace lze stisknutím tlacítek / zobrazit dalsí/pedchozí fotografii. Správa prezentace a fotografií Chcete-li spravovat fotografie v rezimu prezentace, mzete provést následující kroky. 1 V prbhu prezentace stisknte tlacítko MENU. » Bude zobrazen pruh nabídky. 2 Stisknutím tlacítka / vyberte ikonu a stisknte tlacítko OK. CS 9 C e s ti n a 4 Zobrazení fotografií · : Zvtsení fotografie · : Otocení fotografie · : Výbr rezimu zobrazení · : Ulození fotografie · : Odstranní fotografie Chcete-li pruh nabídky opustit, stisknte opt tlacítko MENU. 5 Procházení a správa fotografií Mzete procházet a spravovat fotografie. 1 Ve výchozí nabídce vyberte stisknutím tlacítka / moznost [Browse] a poté stisknte tlacítko OK. » Je zobrazeno album miniatur. Správa fotografií: 1 Vyberte fotografii a stisknte tlacítko MENU. » Bude zobrazen pruh nabídky. 2 · Stisknutím tlacítka / vyberte ikonu a stisknte tlacítko OK. · : Pehrávání fotografií ve form prezentace · : Otocení fotografie · : Zmna zdrojového zaízení · : Ulození fotografie · : Odstranní fotografie Chcete-li pruh nabídky opustit, stisknte opt tlacítko MENU. 10 CS Hodiny a kalendá lze zobrazit v prezentaci, nebo lze hodiny zobrazit samostatn. 1 2 Ujistte se, ze jste hodiny a datum nastavili správn. Ve výchozí nabídce vyberte stisknutím tlacítka / moznost [Clock] a poté stisknte tlacítko OK. 3 Stisknutím tlacítka / vyberte jiné rezimy hodin/kalendáe. CS 11 C e s ti n a 6 Hodiny a kalendá 7 Nastavení 1 Ve výchozí nabídce vyberte stisknutím tlacítka / moznost [Settings] a poté stisknte tlacítko OK. Nastavení jasu displeje 1 Vyberte moznost [Brightness] a poté stisknte tlacítko OK. 2 Vyberte úrove jasu a poté stisknte tlacítko OK. Výbr jazyka na obrazovce 1 Vyberte moznost [Language] a poté stisknte tlacítko OK. Nastavení casu a data 1 Vyberte moznost [Set Time]/[Set Date] a poté stisknte tlacítko OK. 2 Vyberte jazyk a stisknte tlacítko OK. 2 Pomocí tlacítka / / / nastavte cas/ formát casu a poté stisknte tlacítko OK. 12 CS Poznámka · Je-li fotorámecek PhotoFrame odpojen od zdroje napájení na dlouhou dobu, bude teba po zapnutí fotorámecku PhotoFrame nastavit cas a datum znovu. 1 2 Vyberte moznost [Slideshow Interval] a poté stisknte tlacítko OK. · Císlo modelu: DSA-3RNA-05 Fc xy (c=EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, AU, AN nebo AR; xy = kód výstupního naptí/proudu) · Vstup: st. 100­240 V~, 50/60 Hz · Výstup: ss 5 V 0, 65 A Region Evropa, Rusko a Singapur Velká Británie a Hong Kong DSA-3RNA-05 FUS/ U. S. A a Canada UJ DSA-3RNA-05 FJP Japonsko DSA-3RNA-05 FCH Cína DSA-3RNA-05 FAU Austrálie DSA-3RNA-05 FAN Argentina Teplota · Provozní: 0 °C ­ 40 °C/32 °F ­ 104 °F · Skladovací: -10 °C ­ 60 °C/14 °F ­ 140 °F Adaptér DSA-3RNA-05 FEU/ UP DSA-3RNA-05 FUK 16 CS Umozuje obrazovka LCD dotykové ovládání?Obrazovka LCD nemá funkci dotykového ovládání. K ovládání fotorámecku PhotoFrame pouzívejte tlacítka na zadní stran. Lze bhem pouzívání rzných pamových karet pepínat mezi fotografiemi z rzných prezentací?Pokud je k fotorámecku PhotoFrame pipojena pamová karta, je mozné v rezimu prezentace zobrazovat fotografie ulozené na této kart. Pokud bude obrazovka LCD po dlouhou dobu zobrazovat stejnou fotografii, dojde k jejímu poskození?Fotorámecek PhotoFrame mze trvale zobrazovat stejnou fotografii po dobu 72 hodin bez poskození obrazovky LCD. Proc fotorámecek PhotoFrame nkteré z mých fotografií nezobrazuje?Fotorámecek PhotoFrame podporuje pouze fotografie ve formátu JPEG. Zkontrolujte, zda tyto fotografie ve formátu JPEG nejsou poskozené. [. . . ] Druhá uvedená moznost je velmi rozsíená v oblasti pidávání aplikací do zaízení Palm PDA. Poskytuje úlozist digitálním fotoaparátm, mobilním telefonm a zaízením PDA. Karty SD Cards vyuzívají stejný formát 32 mm × 24 mm jako pamové karty MultiMediaCard (MMC), ale jsou trochu silnjsí (2, 1 mm vs. Digitální systém mení datové rychlosti, který se casto pouzívá ve vysoce komprimovaných formátech, jako jsou AAC, DAB, MP3 atd. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SPF1207

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SPF1207 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag