Návod k použití PHILIPS SHD-9200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SHD-9200. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SHD-9200 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SHD-9200.


PHILIPS SHD-9200 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1376 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SHD-9200 (1363 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SHD-9200

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat. Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému poškození sluchu. Obecné informace • V rámci prevence vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem: Uchovávejte tento výrobek suchý. [. . . ] Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy. Likvidace starého výrobku Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat. Oznámení pro Evropskou unii Tímto společnost Philips Consumer Lifestyle, BU Communications, Headphones & Accessories deklaruje, že tato bezdrátová digitální sluchátka Philips SHD9200 splňují nezbytné požadavky a další relevantní ustanovení směrnice 1999/5/ES. Tento výrobek byl navržen, testován a vyroben podle evropské směrnice pro rádio-telekomunikační koncová zařízení (R&TTE) 1999/5/EC. Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. CS 3 2 Obsah dodávky (obr.  A) 1) Sluchátka 3) Adaptér AC/DC, 5 V, 300 mA 5) 2 x nabíjecí baterie NiMH, typ AAA 2) Dokovací stanice 4) Kabel RCARCA 6) Stručná příručka 4 CS 3 Začínáme Poznámka •• Před prvním použitím sluchátek nabíjejte dodané baterie po dobu alespoň 8 hodin. Používejte baterie (s kapacitou nad 700 mAh) plně nabité, abyste měli jistotu 20hodinového provozu. •• K provozu sluchátek lze použít alkalické baterie AAA. •• Používejte pouze napájecí adaptér Philips. •• Pokud nebude po dobu 10 minut zjištěn žádný audio vstup, vysílač se automaticky přepne do pohotovostního režimu. •• Během nabíjení dokovací stanice nevysílá žádný audiosignál. [. . . ] Správně vložte sluchátka do doku a zkontrolujte, zda svítí kontrolka NABÍJENÍ (obr.  D). 2. Možná příčina Neproběhlo nastavení nebo proběhlo chybně. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SHD-9200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SHD-9200 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag