Návod k použití PHILIPS SHD-9000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SHD-9000. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SHD-9000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SHD-9000.


PHILIPS SHD-9000 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1341 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SHD-9000 (1327 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SHD-9000

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době jejich výroby. Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné. [. . . ] K provozu sluchátek lze použít alkalické baterie AAA. Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně. • • • • Při likvidaci baterií berte v úvahu dopad na životní prostředí. Informace o ochraně životního prostředí Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu). Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy. Likvidace starého výrobku Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat. Oznámení pro Evropskou unii Tímto společnost Philips Consumer Lifestyle, BU Communications, Headphones & Accessories deklaruje, že tato bezdrátová digitální sluchátka Philips SHD9000 splňují nezbytné požadavky a další relevantní ustanovení směrnice 1999/5/ES. Tento výrobek byl navržen, testován a vyroben podle evropské směrnice pro rádio-telekomunikační koncová zařízení (R&TTE) 1999/5/EC. Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. CS 3 2 Obsah dodávky (obr.  A) 1) Sluchátka 3) Adaptér AC/DC, 5 V, 300 mA 5) 2 x nabíjecí baterie NiMH, typ AAA 2) Dokovací stanice 4) Kabel RCARCA 6) Stručná příručka www. philips. com/welcome Quick start guide 4 CS 3 Začínáme Poznámka •• Před prvním použitím sluchátek nabíjejte dodané baterie po dobu alespoň osmi hodin. Používejte baterie (s kapacitou nad 700 mAh) plně nabité, abyste měli jistotu 20hodinového provozu. [. . . ] Hlasitost audiozařízení je příliš nízká/ vysoká. Řešení Zajistěte, aby byl audiokabel připojen ke konektoru AUDIO OUT audiozařízení (obr.  E). Upravte hlasitost na vyšší/ nižší tak, aby nedocházelo ke zkreslení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SHD-9000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SHD-9000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag