Návod k použití PHILIPS SHB 1400

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SHB 1400. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SHB 1400 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SHB 1400.


PHILIPS SHB 1400 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3051 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SHB 1400 (1871 ko)
   PHILIPS SHB1400 (3017 ko)
   PHILIPS SHB 1400 QUICK START GUIDE (728 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SHB 1400

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úrove, abyste neslyseli zvuky v okolí. · V situacích, kdy hrozí nebezpecí, bute opatrní nebo zaízení pestate na chvíli pouzívat. · Nadmrný akustický tlak ze sluchátek mze vést k trvalému poskození sluchu. [. . . ] slunecnímu záení, ohni a podobn. 3 Obsah dodávky · Sluchátka Bluetooth Philips SHB1400 · Drzák za usi · Strucná pírucka Kompatibilita Sluchátka jsou kompatibilní s mobilními telefony podporujícími technologii Bluetooth. Podporují standard Bluetooth verze 2. 1+EDR, ale budou fungovat také se zaízeními pracujícími s jinými verzemi standardu Bluetooth, které podporují profil Bluetooth sluchátek (HSP) nebo handsfree (HFP). 6 CS 4 Celkový pohled na sluchátka c d a b e f a Kryt sluchátek b VOL -/VOL +: Tlacítko hlasitosti c Kontrolka LED d : Funkcní tlacítko e Mikrofon f Kryt rozhraní USB CS 7 C e s ti n a 5 Zacínáme Nabíjení sluchátek Poznámka · Nez zacnete sluchátka nabíjet, ukoncete telefonní hovor, protoze · Bhem nabíjení lze se sluchátky normáln pracovat. pipojením sluchátek ke zdroji nabíjení dojde k vypnutí jednotky. Spárování sluchátek s mobilním telefonem Nez sluchátka poprvé pouzijete s mobilním telefonem, je teba je s telefonem spárovat. Úspsným spárováním dojde k vytvoení unikátního zasifrovaného pipojení mezi sluchátky a mobilním telefonem. Sluchátka ulozí v pamti posledních osm pipojení. Pokud se pokusíte spárovat více nez osm zaízení, pipojení pro nejstarsí spárované zaízení se pepíse. 1 2 3 4 1 2 Zkontrolujte, zda jsou sluchátka nabitá a vypnutá. Zkontrolujte, zda je mobilní telefon zapnutý a je aktivovaná funkce Bluetooth. Stisknte a drzte tlacítko , dokud nezacne kontrolka LED blikat stídav cerven a mode. Pokud bude kontrolka LED svítit jen mode, drzte tlacítko stále stisknuté. » Sluchátka jsou v rezimu párování, který trvá pt minut. Podrobnosti najdete v návodu k obsluze mobilního telefonu. 1 Odklopte kryt rozhraní USB. Ukázka párování je znázornna níze. V nabídce Bluetooth mobilního telefonu vyhledejte tato sluchátka. V nalezených zaízeních vyberte polozku Philips SHB1400. · Pokud se zobrazí výzva k zadání kódu PIN sluchátek, zadejte , , 0000" (4 nuly). U mobilních telefon pouzívajících standard Bluetooth 2. 1+EDR nebo vyssí je mozné, ze nebude teba kód zadávat. 2 Zasute sluchátka do napájeného portu rozhraní USB v pocítaci nebo do napájecího adaptéru se zásuvkou rozhraní USB. Settings Connectivity Settings Settings Connectivity Bluetooth Devices Found Add Bluetooth device Philips SHB1400 Enter Password Select Back Select Back Select Back » Pokud párování probhne úspsn, ozve se dlouhé pípnutí a kontrolka LED na sluchátkách zacne blikat mode kazdé 3 sekundy. » Bhem nabíjení zacne cerven svítit kontrolka LED. Jakmile budou sluchátka pln nabitá, cervená kontrolka LED zhasne. Tip · Obvykle trvá úplné nabití 2 hodiny. 8 CS 1 Vlozte koncovku sluchátka do ucha a otocte sluchátko nahoru nebo dol, dokud nebude na uchu bezpecn drzet. Voliteln (s drzákem za ucho) Pro velmi bezpecné upevnní mzete pipojit drzák za usi. Stisknte kulový kloub mezi koncovkou sluchátka a tlem sluchátka. CS 9 C e s ti n a 6 Úprava sluchátek 7 Pouzití sluchátek Pipojení sluchátek k mobilnímu telefonu 1 Pi zapnutém mobilním telefonu stisknte a drzte tlacítko , dokud se nerozsvítí kontrolka LED, abyste sluchátka zapnuli. [. . . ] Je ztlumen mikrofon. 10 CS · · · · · · · · · · Pímé nabíjení pomocí rozhraní USB Doba hovoru: Az 7 hodin Doba pohotovostního rezimu: Az 150 hodin Typická doba úplného nabití: 2 hodiny Lithium-polymerový akumulátor (78 mAh) Bluetooth 2. 1+EDR, HSP ­ profil Headset 1. 1, HFP ­ profil Hands-Free 1. 5 Provozní dosah: Az 10 metr Automatické vypnutí Kontrola stavu akumulátoru Podpora hlasového vytácení, opakovaného vytácení, konferencních hovor, ztlumení mikrofonu Technické údaje lze mnit bez pedchozího upozornní. CS 11 C e s ti n a 8 Informace o výrobku 9 Nejcastjsí dotazy Sluchátka Bluetooth se nezapnou. Akumulátor je vybitý. · Nabijte sluchátka. Nelze vytvoit pipojení k mobilnímu telefonu. Funkce Bluetooth není aktivována. · Aktivujte funkci Bluetooth v mobilním telefonu a zapnte mobilní telefon ped zapnutím sluchátek. Párování nefunguje. Sluchátka nejsou v rezimu párování. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SHB 1400

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SHB 1400 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag