Návod k použití PHILIPS SDV8622

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SDV8622. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SDV8622 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SDV8622.


PHILIPS SDV8622 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3264 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SDV8622 (3269 ko)
   PHILIPS SDV8622 (1335 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SDV8622

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] V pípad pádu montované sestavy okamzit opuste prostor. Upozornní: anténa, stozár, kabel a kovová kotvící lanka výborn vodí elektrický proud. Sebemensí dotyk tchto cástí a elektrického vedení mze zpsobit smrt. [. . . ] Pokud chcete vyuzít vsechny výhody podpory nabízené spolecností Philips, zaregistrujte svj výrobek na adrese www. philips. com/welcome. CS 5 C es tina Obsah balení 1 2 3 4 1x 5 6 1x 7 1x 8 1x 2x 9 10 11 2x 12 4x 13 4x 1x 14 1x 4x 1x 1x a Anténa SDV8622/12 b Napájení 100­240 V st. / 6 V ss 500 mA c Drzák na stnu / stozár d Matice e U-srouby f Stozárové svorky g Matice s pojistnými podlozkami h Vruty (25 mm) 6 CS i Koaxiální kabel s konektory (6 m) j Vododolný kryt k Napájecí injektor l Plastové ukotvení m Pojistná podlozka n Sroub se sestihrannou hlavou (40 mm) 3 Zacínáme Instalace Informace o instalaci Tato anténa pouzívá k napájení anténního zesilovace modul napájecího inserteru. Pro správnou funkci tohoto anténního systému je dlezité, aby byl napájecí inserter pipojen mezi anténu a zaízení, jako jsou rozdlovace, pizpsobovací transformátory, sít atd. Urcení síly signálu Ped instalací zvolte nejlepsí umístní pro optimální píjem. Je dlezité, aby ve smru od antény k vysílaci nebyly zádné pekázky. Pro zajistní nejlepsích výsledk zajistte, aby anténa smovala k vysílaci. C es tina Poznámka · Pi vnitním pouzití zvolte umístní blízko okna, tak aby ve smru od antény k vysílaci nebyly zádné pekázky. Poznámka · Anténu umístte dále od kovových povrch, aby nedocházelo k elektrickému rusení. a Instalace na stnu uvnit budovy Poznámka · Ped instalací na stnu nebo na stozár antény je teba provést veskeré sestavení na zemi. b c d 1 Pomocí matice , pojistné podlozky a sroubu se sestihrannou hlavou pipevnte anténu k drzáku na stnu / stozár. a b c d Anténa s vestavným zesilovacem Modul napájecího inserteru Rozdlovace nebo pizpsobovací transformátory (nejsou soucástí balení) Televizor nebo jiné video zaízení CS 7 2 Pouzijte otvory pro srouby v drzáku na stnu / stozár jako vodítko k oznacení pozice vrut. Instalace na venkovní stozár Poznámka · Veskeré sestavení je teba provést na zemi. Po sestavení anténu zvednte. 1 Pomocí matice , pojistné podlozky a sroubu se sestihrannou hlavou pipevnte anténu k drzáku na stnu / stozár. 3 Pomocí vrut pipevnte anténu pevn k devné stn. 3. 2mm (1/8") 27±5mm 1. 1"±0. 2" 2 Vlozte U-srouby do otvor drzáku na ze / stozár . Pipevnte ctyi matice s pojistnými podlozkami k U-sroubm . 7. 9mm (5/16") 35±5mm 1. 4"±0. 2" 8 CS 3 ádn pipevnte sestavu ke stozáru. Otocit Anténu nebo sloup stozáru mzete otácet o 90 stup. 4 5 Otácením stozáru v upevnní nastavte jeho smr. Pipevnte koaxiální kabel k F-konektoru na spodní stran jednotky. Umístte vododolný kryt na pipojení. CS 9 C es tina Varování · Napájecí injektor a zdroj napájení jsou urceny pouze pro vnitní pouzití. Tip · Anténa je dodávána s 6m svazkem koaxiálního kabelu 3C-2V. Pokud tento kabel nevyhovuje vasim potebám a je teba prodlouzit, doporucujeme jej nahradit kabelem RG-6. Nastavení digitálního tuneru s touto anténou Pipojení k televizoru Poznámka · Jak jiz bylo uvedeno díve, musí být zesilovac (napájecí injektor a zdroj napájení) umístn pímo mezi anténou a libovolným rozdlovacem nebo dalsími zaízeními. Kanály, které jsou k dispozici, mzete nastavit s digitálním televizním tunerem. Tento automatický proces je soucástí nastavení tuneru. Aby tuner mohl pijímat kanály, které bude mozné sledovat, musí být anténa správn nastavena. Pipojení antény k televizoru mze být provedeno dvma zpsoby: · Pipojte anténu k digitálnímu tuneru. Jakmile je signál dostatecn silný, lze kanál automaticky ulozit do tuneru. [. . . ] VKV (frekvencní modulace) V rádiovém vysílání: metoda modulace, v níz je frekvence naptí nosice promnlivá v závislosti na frekvenci modulacního naptí. D DVB (Digitální vysílání videa) DVB je nabídka mezinárodn schválených standard pro digitální televizi. Z Zesilovac Zaízení, jednofázový nebo vysokofázový okruh s více fázemi pro urcitý záznam, tj. zvtsuje malé signály. H HDTV (Televize s vysokým rozlisením) Je to systém digitálního televizního vysílání s vyssím rozlisením, nez u tradicních televizních systém (TV se standardním rozlisením nebo SDTV). HDTV je digitální vysílání; dívjsí implementace pouzívaly analogové vysílání, ale dnes jsou pouzívány digitální televizní signály (DTV), vyzadující mensí síku pásma díky kompresi digitálního videa. K Koaxiální kabel Jednoduchý mdný vodic obklopený izolacní vrstvou pokrytý mdným krytem a izolacním plástm. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SDV8622

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SDV8622 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag