Návod k použití PHILIPS SDV6122

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SDV6122. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SDV6122 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SDV6122.


PHILIPS SDV6122 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (775 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SDV6122 (799 ko)
   PHILIPS SDV6122 BROCHURE (393 ko)
   PHILIPS SDV6122 (793 ko)
   PHILIPS SDV6122 BROCHURE (371 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SDV6122

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome SDV6122/10 CS Pírucka pro uzivatele Obsah 1 Dlezité informace Bezpecnost Recyklace 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 C es tina 2 Vase zaízení SDV6122 Pehled 3 Zacínáme Instalace 4 Nastavení zaízení SDV6122 Pro píjem VHF/VKV Pro píjem UHF Nastavení digitálního tuneru s touto anténou 7 5 Nejcastjsí dotazy 6 Záruka a servis 7 Vysvtlivky CS 3 1 Dlezité informace Bezpecnost Tato pírucka obsahuje dlezité informace o televizní antén pro vnitní pouzití Philips. Ped instalací a nastavením si ji pozorn si ji pectte. Jestlize je k výrobku pilozeno toto logo, znamená to, ze byl zaplacen píspvek národnímu sdruzení pro obnovu a recyklaci. [. . . ] Pohybujte dipóly rznými smry nahoru a dol, dokud se neobjeví signál. Poznámka · Pro získání nejlepsího píjmu je mozné otocit tlacítkem ovládání zesilování dol. CS 7 C es tina Nastavení digitálního tuneru s touto anténou Kanály, které jsou k dispozici, mzete nastavit s digitálním televizním tunerem. Tento automatický proces je soucástí nastavení tuneru. Aby tuner mohl pijímat kanály, které bude mozné sledovat, musí být anténa správn nastavena. Pipojení antény k televizoru mze být provedeno dvma zpsoby: · Pipojte anténu k digitálnímu tuneru. Jakmile je signál dostatecn silný, lze kanál automaticky ulozit do tuneru. Nalate analogové kanály a urcete nejlepsí umístní antény. Poté znovu pipojte anténu k digitálnímu tuneru. Zajistte, aby signál byl dostatecn silný, a teprve potom instalujte kanály pomocí tuneru. Kam umístit anténu, aby byl zajistn nejlepsí mozný signál?Zvolte umístní blízko okna, které antén poskytuje pohled na vysílac bez pekázek. Poznámka · Nejlépe je anténu umístit dále od kovových povrch, aby nedocházelo k elektrickému rusení. · Jak poznám, jaké zesílení je teba pro dosazení cistého obrazu?Po prodlouzení dipól VHF na nejvtsí moznou délku zapnte zesilovac. Zesilovac zapnete do polohy max a potom zesílení podle poteby snizujte. Nkdy mozná bude poteba zesilovac nastavit na nízkou hodnotu, aby byl pijímaný obraz co nejcistsí. [. . . ] Nevyvázená penosová linka s konstantní impedancí. V audioprmyslu se tento typ bzn pouzívá pro nízkoúrovové linkové signály ukoncené v konektorech RCA. U UHF (Ultra vysoká frekvence) U rádiového nebo televizního vysílání: je to frekvencní rozsah elektromagnetických vln, který je v rozmezí 300 MHz a 3 GHz (3000 MHz). CS 9 © 2008 Koninklijke Philips Electronics N. V. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SDV6122

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SDV6122 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag