Návod k použití PHILIPS SCF182/24

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SCF182/24. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SCF182/24 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SCF182/24.


PHILIPS SCF182/24 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (226 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SCF182/24 (642 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SCF182/24

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] •• Nikdy nemažte žádnou část tohoto zařízení. •• Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení. •• Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru. O výměně součástí/příslušenství Náhradní díly a příslušenství lze objednat na stránkách www. philips. com/support. Oznámení • • • • Společnost WOOX Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www. philips. [. . . ] a jsou používány společností WOOX Innovations Limited pod licencí společnosti Koninklijke Philips N. V. “ Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost WOOX si vyhrazuje právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti 2 přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství. Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat. Informace o ochraně životního prostředí Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu). Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy. Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společnosti WOOX Innovations podléhá licenci. Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. Vyjmutí vestavěné baterie musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník. Skype je ochranná známka společnosti Skype a jejích spřízněných společností. Ačkoli byl tento výrobek testován a splňuje naše standardy pro certifikaci pro kvalitu audia a videa, není podporován společností Skype, Skype Communications S. a. r. l. Zakázat funkci Bluetooth na aktuálně připojeném zařízení. •• Reproduktor WeCall si dokáže zapamatovat až 4 spárovaná zařízení. Jakmile provedete párování s dalším zařízením podporujícím technologii Bluetooth, první zařízení uložené do paměti se přepíše. CS 7 4 Použití reproduktoru WeCall Použití ve funkci hlasitého telefonu Pokud byl reproduktor WeCall připojen k mobilnímu telefonu podporujícímu technologii Bluetooth nebo k jiným zařízením, jako je například tablet nebo počítač PC či Mac: Tip •• Máte-li příchozí hovor z mobilního telefonu, můžete jej •• Během hovoru z mobilního telefonu můžete hovor •• Během hovoru na mobilním telefonu můžete stisknutím tlačítka ztlumit 4 vestavěné mikrofony reproduktoru WeCall, aby vás druhá strana neslyšela. •• Během hovoru na mobilním telefonu nebo VoIP můžete upravovat hlasitost pomocí tlačítek / na reproduktoru WeCall. přijmout stisknutím tlačítka . Pokud byl reproduktor WeCall připojen k počítači PC nebo Mac pomocí kabelu USB: 1 2 1 2 3 Ujistěte se, že jste na reproduktoru WeCall vybrali zdroj USB. Zavolejte prostřednictvím protokolu VoIP (například hovor SkypeTM) na počítači PC či Mac. Použijte reproduktor WeCall jako hlasitý telefon během hovoru. Ujistěte se, že jste na reproduktoru WeCall vybrali zdroj Bluetooth. Zavolejte z mobilního telefonu nebo k tomuto volání využijte protokol VoIP, nebo zavolejte prostřednictvím protokolu VoIP (například hovor SkypeTM) z tabletu nebo počítače PC či Mac. Použijte reproduktor WeCall jako hlasitý telefon během hovoru. 3 8 CS Použití s aplikací WeCall (lze využít se zařízením iPhone nebo s telefonem se systémem Android) 1 Stáhněte si aplikaci Philips WeCall do zařízení iPhone nebo do telefonu se systémem Android. 4 Potvrďte telefonní číslo a kód. 2 Nastavte připojení Bluetooth mezi reproduktorem WeCall a zařízením iPhone nebo telefonem se systémem Android (viz ‚Možnost 1: Připojení k zařízení podporujícímu technologii Bluetooth‘ na straně 6). 5 Uskutečněte konferenční hovor. 3 Spusťte aplikaci Philips WeCall a importujte schůzky z kalendáře. • Potenciální konferenční hovory budou zvýrazněny. Vyberte jeden z nich. Tip •• Během hovoru můžete upravovat hlasitost pomocí ztlumit reproduktor WeCall, aby vás druhá strana nemohla slyšet. [. . . ] •• Hovor můžete kdykoli ukončit stisknutím tlačítka . tlačítek / na reproduktoru WeCall. •• Během hovoru můžete stisknutím tlačítka CS 9 Použití ve funkci reproduktoru Bluetooth nebo počítačového reproduktoru 1 2 Ujistěte se, že jste na reproduktoru WeCall vybrali správný zdroj. V režimu Bluetooth spusťte přehrávání zvuku v zařízení podporujícím technologii Bluetooth a poté poslouchejte prostřednictvím reproduktoru WeCall. • V režimu USB spusťte přehrávání v počítači PC nebo Mac a poté poslouchejte prostřednictvím reproduktoru WeCall. Tip •• Během přehrávání zvuku můžete upravovat hlasitost •• Během přehrávání zvuku můžete stisknutím tlačítka ztlumit reproduktor WeCall. •• Zkontrolujte, zda jste vybrali zdroj Bluetooth. 12 CS •• •• •• Ujistěte se, zda se reproduktor WeCall a zařízení podporující technologii Bluetooth nachází v efektivním provozním rozsahu, což je přibližně 10 metrů. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SCF182/24

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SCF182/24 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag