Návod k použití PHILIPS SCF172/13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SCF172/13. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SCF172/13 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SCF172/13.


PHILIPS SCF172/13 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (226 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SCF172/13

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Potvrzení nastavení OSD. Standard Internet Game Standard Internet Game 6 2. Nastavení monitoru Popis zobrazení funkcí na obrazovce Co je nabídka na obrazovce O Nabídka O Main menu Input Sub menu VGA DVI (available for selective models) HDMI (available for selective models) MHL-HDMI (available for selective models) Picture Picture Format Brightness Contrast Wide Screen, 4:3 0~100 0~100 244E5QSD, 244E5QSW: SmartResponse Off, Fast, Faster, Fastest (available for selective models) SmartContrast On, Off Gamma 1. 8, 2. 0, 2. 2, 2. 4, 2. 6 (available for selective models) Pixel Orbiting On, Off (available for selective models) Over Scan On, Off (available for selective models) Volume 0~100 (available for selective models) Mute On, Off Audio Source Color Color Temperature sRGB AudioIn/HDMI (available for selective models) 6500K, 9300K Audio 244E5QHSD, 244E5QHAD, 244E5QHAW: Language User Define Red: 0~100 Green: 0~100 Blue: 0~100 English, Deutsch, Español, , Français, Italiano, Maryar,Nederlands, Português, Português do Brazil,Polski,Русский , Svenska, Suomi,Türkçe,Čeština, , , 體 語,한국어 Horizontal Vertical Transparency OSD Time Out 0~100 0~100 Off, 1, 2, 3, 4 5s, 10s, 20s, 30s, 60s OSD Settings Setup Auto H. Position V. Position 0~100 0~100 0~100 0~100 On, Off Yes, No kladní a jednoduch pok n k ovl dacím tla ítk m Phase Clock Resolution Notification Reset Information OK 7 2. Nastavení monitoru Pozn mka k rozli ení zick funkce N klon 8 2. Nastavení monitoru 2. 3 Seznámení s MHL (Mobile HighDefinition Link = mobilní spojení o vysokém rozlišení) Co je to? MHL-HDMI MHL Pozn mka ak to funguje jak prov st zapojení 9 3. [. . . ] Optimalizace Obrazu eaktivovan nabídka hlavního panelu 4. Technické údaje Obraz displej Mo nosti p ipojení 244E5QSD, 244E5QSW 244E5QHAD, 244E5QHAW, 244E5QHSD 244E5QHAD, 244E5QHAW 244E5QHSD Usnadn ní 244E5QSD, 244E5QSW, 244E5QHSD 244E5QHAD, 244E5QHAW 4. Technické údaje Podstavec 244E5QSD, 244E5QSW : Nap jení 244E5QHAD, 244E5QHAW : Nap jení 244E5QHSD : Nap jení ozm r 557 x 428 x 213 mm 557 x 338 x 45 mm Hmotnost Provozní podmínk Ekologie 4. Technické údaje Ekologie hoda a norm Opl t ní 244E5QSW, 244E5QHAW 244E5QSD, 244E5QHSD, 244E5QHAD Pozn mka . Technické údaje 4. 1 e im rozli ení a p edvoleb Ma im lní rozli ení oporu ené rozli ení Vodorovn frekvence kHz ozli ení visl frekvence Hz Pozn mka 5. ízení spot eb 5. ízení spot eb Pozn mka 244E5QSD, 244E5QSW: Ne Ne 244E5QHAD, 244E5QHAW : Ne Ne 244E5QHSD : Ne Ne 22 6. Informace o regulaci ead free Product Some of the Environmental features of TCO Certified Displays: Production facilities have an Environmental Management System (EMAS or ISO 14001) Low energy consumption to minimize climate impact Restrictions on Chlorinated and Brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance) Both product and product packaging is prepared for recycling The brand owner offers take-back options Corporate Social Responsibility Congratulations!TCO Development works for sustainable IT - manufacture, use and recycling of IT products reflecting environmental, social and economic responsibility. TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications for ICT products worldwide. Some of the Usability features of TCO Certified Displays: Visual Ergonomics for image quality is tested to ensure top performance and reduce sight and strain problems. On the label, you can find the energy efficiency class, the average power consumption of this product in use and the average energy consumption for 1 year. Note The EU Energy Label will be ONLY applied on the models bundling with HDMI and TV tuners. 28 7. Pé e o z kazník a z ruka Druh pixelov ch vad 7. 1 Postup p i vadn ch pi elech plochého panelu spole nosti Philips Defekt sv tl ch bod subpixel subpixel pixel pixel Pixel a subpixel 29 7. Pé e o z kazník a z ruka Vzd lenost pixelov ch vad Defekt tmav ch bod Tolerance vad pixel KA ASN CH OD P I ATELN PO ET VAD 3 3 KA ERN CH OD P I ATELN PO ET VAD KA OD CELKEM P I ATELN PO ET VAD Pozn mka 2. 7. Pé e o z kazník a z ruka 7. 2 Pé e o z kazník z ruka Kontaktní informace pro oblast em Austria Belgium Cyprus Denmark Finland France Germany Greece Ireland Italy Luxembourg Netherlands Norway Poland Portugal Spain Sweden Switzerland CSP RTS Ecare Alman Infocare Infocare Mainteq RTS Alman Celestica Anovo Italy Ecare Ecare Infocare MSI Mainteq Mainteq Infocare ANOVO CH PADN EVROP : Cena € 0. 07 € 0. 06 Local call tariff Local call tariff € 0. 09 € 0. 09 Local call tariff € 0. 08 Local call tariff € 0. 10 Local call tariff Local call tariff € 0. 10 Local call tariff Local call tariff Local call tariff Horká linka +43 0810 000206 +32 078 250851 800 92 256 +45 3525 8761 +358 09 2290 1908 +33 082161 1658 +49 01803 386 853 +353 01 601 1161 +39 840 320 041 +352 26 84 30 00 +31 0900 0400 063 +47 2270 8250 +48 0223491505 800 780 902 +34 902 888 785 +46 08 632 0016 +41 02 2310 2116 +44 0207 949 0069 Otevírací doba Mon to Fri : 9am - 6pm Mon to Fri : 9am - 6pm Mon to Fri : 9am - 6pm Mon to Fri : 9am - 6pm Mon to Fri : 9am - 6pm Mon to Fri : 9am - 6pm Mon to Fri : 8am - 5pm Mon to Fri : 9am - 6pm Mon to Fri : 9am - 6pm Mon to Fri : 9am - 6pm Mon to Fri : 9am - 6pm Mon to Fri : 9am - 6pm Mon to Fri : 9am - 6pm Mon to Fri : 9am - 6pm Mon to Fri : 9am - 6pm Mon to Fri : 8am - 5pm Free of charge Mon to Fri : 9am - 6pm +30 00800 3122 1223 Free of charge Mon to Fri : 9am - 6pm Free of charge Mon to Fri : 8am - 5pm United Kingdom Celestica Kontaktní informace pro ínu: em China Telefonní st edisko PCCW Limited íslo z kaznické pé e 4008 800 008 Kontaktní informace pro SEVERN AMERIKU: em Telefonní st edisko U. S. A. Canada EPI-e-center EPI-e-center íslo z kaznické pé e (877) 835-1838 (800)479-6696 7. Pé e o z kazník a z ruka Kontaktní informace pro oblast ST EDN A V CHODN EVROP : em Telefonní st edisko N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A CSP IBA LAN Service MR Service Ltd Asupport FUJITSU Esabi Profi Service Classic Service I. I. c. Datalan Service PC H. and ServiceBy Tecpro Topaz Comel íslo z kaznické pé e +375 17 217 3386 +375 17 217 3389 +359 2 960 2360 +385 (01) 640 1111 420 272 188 300 +372 6519900(General) +372 6519972(workshop) +995 322 91 34 71 +36 1 814 8080(General) +36 1814 8565(For AOC&Philips only) +7 727 3097515 +371 67460399 +371 27260399 +370 37 400160(general) +370 7400088 (for Philips) +389 2 3125097 +37322224035 +40 21 2101969 +7 (495) 645 6746 +381 11 20 70 684 +421 2 49207155 +386 1 530 08 24 +375 17 284 0203 +90 212 444 4 832 +38044 525 64 95 +380 5627444225 Belarus Bulgaria Croatia Czech Rep. Odstra ov ní problém a asté dotaz 8. 1 Odstra ov ní problém Tla ítko Auto Automatick nefunguje. Pozn mka né problém dn obraz indik tor LED nap jení nesvítí Viditelné zn mk kou e nebo jisk ení Problém se zobrazením Obraz není v st ed n dn obraz indik tor LED nap jení je bíl Obraz se chv je na obrazovce Obrazovka ík Attention Doch zí ke svislému blik ní Check cable connection 35 8. Odstra ov ní problém a asté dotaz Doch zí k vodorovnému blik ní Na obrazovce se objevují zelené, ervené, modré, tmavé a bílé te k Sv tlo indik toru nap jení je p íli silné a ru í Obraz je rozmazan , nev razn nebo p íli tmav Dosvit , v p lení nebo zobrazení duch z stane po v pnutí nap jení. 1: Odp. : asté dotaz m nil jsem monitor v po íta i za jin a technologie SmartControl Lite se stala nepou itelnou, co m m d lat Ot. [. . . ] 2: Odp. : ak je doporu en obnovovací frekvence monitoru LCD Ot. 3: Co jsou soubor . inf a . icm na disku CD ROM ak lze nainstalovat ovlada e . inf a . icm Odp. : Ot. 5: Co kd se b hem nastavení monitoru ztratím prost ednictvím nabídk OSD Odp. : OK 3. 38 8. Odstra ov ní problém a asté dotaz Pozn mka V straha Ot. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SCF172/13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SCF172/13 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag