Návod k použití PHILIPS SCF170/18

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SCF170/18. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SCF170/18 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SCF170/18.


PHILIPS SCF170/18 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (226 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SCF170/18 (1839 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SCF170/18

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Před dobíjením sejměte z krytu akumulátorů pásku. 2 Při prvním použití telefonu se zobrazí uvítací zpráva (v závislosti na konkrétní zemi). 3 Vyberte svou zemi a volbu potvrďte stisknutím tlačítka [OK]. [. . . ] Pokud sluchátko do základní stanice vložíte správně, uslyšíte dokovací zvuk. Poznámka Před první použitím akumulátory dobijte 8 hodin. Nabíjejte 8 hodin. Kontrola stavu akumulátoru Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, pruhy udávají úroveň nabití akumulátoru (plné, střední a slabé). Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, pruhy blikají, dokud není nabíjení dokončeno. Bliká ikona vybitého akumulátoru a ozývá se výstražný tón. Akumulátor je vybitý a je třeba jej dobít. Nabijte si mobilní telefon Základní stanice telefonu 1 Uživatelé zařízení iPhone by měli připojit konektor kabelu USB pro nabíjení (není součástí dodávky) k zásuvce USB na spodní části zařízení SE888. 2 Má-li mobilní telefon nabíjení typu micro USB, zapojte konektor kabelu micro USB do zásuvky micro USB mobilního telefonu. 2 Bluetooth Poznámka • Pokud je seznam zařízení Bluetooth plný, odeberte názvy některých mobilních telefonů, aby bylo možné spustit párování. • Pokud je v mobilním telefonu uveden název zařízení SE888, je nutné jej z mobilního telefonu odebrat. • Pokud se současně vyskytnou příchozí hovory z pevné linky i linky Bluetooth, vyberte hovor stisknutím tlačítka / na sluchátku/základní stanici a potom • na sluchátku stiskněte tlačítko / nebo • na základní stanici stiskněte tlačítko či , čímž jeden z hovorů přijmete. • Stiskněte tlačítko na sluchátku nebo tlačítko základní stanici. • Umístěte sluchátko do základní stanice. Příjem hovoru Úprava hlasitosti během hovoru Chcete-li v průběhu hovoru upravit hlasitost, stiskněte tlačítko / na sluchátku nebo / na základní stanici. Přidání kontaktu do telefonního seznamu 1 Stiskněte tlačítko na sluchátku nebo na základní stanici. 2 Vyberte položku [Možnost] > [Přidat nové] a volbu potvrďte stisknutím tlačítka [OK]. 3 Zadejte jméno a poté údaj stisknutím tlačítka [OK] potvrďte. 4 Zadejte číslo a poté údaj stisknutím tlačítka [Uložit] potvrďte. Ukončení hovoru na Záznam oznámení 1 Stiskněte tlačítko [Menu] 2 Vyberte možnost > [Oznámení] a volbu potvrďte stisknutím tlačítka [OK]. a zázn. ] nebo [Jen odpověď] a volbu potvrďte stisknutím tlačítka [OK]. 4 Vyberte možnost [Nahrát nové], poté ji potvrďte stiskem tlačítka [OK]. [. . . ] 4 Vyberte možnost [Nahrát nové], poté ji potvrďte stiskem tlačítka [OK]. 5 Po pípnutí začněte v blízkosti mikrofonu nahrávat zprávu. 6 Stisknutím tlačítka [OK] záznam ukončíte. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SCF170/18

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SCF170/18 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag