Návod k použití PHILIPS SCD484/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SCD484/00. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SCD484/00 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SCD484/00.


PHILIPS SCD484/00 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1573 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SCD484/00 (1740 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SCD484/00

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome SCD484 EN BG CS ET HR HU KK LT User manual Ръководство за потребителя Příručka pro uživatele Korisnički priručnik Felhasználói kézikönyv Қолданушының нұсқасы Vartotojo vadovas 3 6 9 15 18 21 24 LV PL RO RU SK SL SR UK Lietotāja rokasgrāmata Instrukcja obsługi Manual de utilizare Руководство пользователя Príručka užívateľa Uporabniški priročnik Korisnički priručnik Посібник користувача 27 30 33 36 40 43 46 49 Kasutusjuhend 12 1 Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips AVENT!To fully benefit from the support that Philips AVENT offers, register your product at www. philips. com/AVENT.   Philips AVENT is dedicated to producing caring and reliable products that give parents the reassurance they need when looking after the health and safety of their baby. This Philips AVENT baby monitor parent unit is designed to be used with models SCD485 and SCD486. [. . . ] Philips AVENT ir pievērsies uzticamu produktu ražošanai, kas sniedz vecākiem tik nepieciešamo atbalstu, rūpējoties par bērna veselību un drošību. Šo Philips AVENT mazuļa uzraudzības ierīces vecāku ierīci var izmantot kopā ar modeļiem SCD485 un SCD486. Nodrošinot tās pašas funkcijas, šī papildu vecāku ierīce sniedz papildu mobilitāti un brīvību, uzraugot savu mazuli gan mājās, gan ap tām. Sīkāku informāciju par darbību skatiet SCD485 vai SCD486 lietošanas instrukcijā. 2 Svarīgi Pirms mazuļa uzraudzības ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā ieskatītos tajā arī turpmāk. Lai izvairītos no nožņaugšanās ar vadu, vienmēr uzglabājiet mazuļa ierīci un vadu bērnam nesasniedzamā — vismaz 1 metra / 3, 5 pēdu attālumā. Brīdinājums: eksplozijas, strāvas trieciena, īssavienojuma vai noplūdes risks • Mazuļa uzraudzības ierīce nedrīkst atrasties vietā, kur uz tās var uztecēt vai uzšļākties šķidrums, kā arī uz tās nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes. • Ja kā atvienošanas ierīci izmanto elektrības kontaktdakšu, tai vienmēr ir jābūt darbības gatavībā. • Pirms mazuļa uzraudzības ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz mazuļa uzraudzības ierīces adaptera norādītais spriegums atbilst vietējā elektrotīkla spriegumam. • Lai mazuļa uzraudzības ierīci pievienotu elektrotīklam, izmantojiet komplektā iekļautos adapterus. • Lai novērstu elektriskās strāvas triecienu, neatveriet mazuļa vai vecāku ierīces korpusu — atvērt drīkst vienīgi bateriju nodalījumu. • Ievietojot ierīcē baterijas un izņemot tās, rokām ir jābūt sausām. Latviešu 27 • Lai novērstu bateriju eksploziju vai noplūdi, kas var bojāt mazuļa uzraudzības ierīci un radīt ādas apdegumus un acu vai ādas kairinājumu: • ievietojiet baterijas pareizajā virzienā (+/-), • ja plānojat nelietot ierīci vairāk nekā 30 dienu, izņemiet baterijas, • sargiet baterijas no ļoti liela karstuma iedarbības, piemēram, saules stariem, liesmām vai līdzīga karstuma avota, • izņemiet baterijas, tiklīdz tās ir izlādējušās. • Lai novērstu bateriju sakaršanu vai toksisko vielu, ūdeņraža vai skābekļa izplūdi, neradiet baterijās īssavienojumu un nebojājiet tās. Pieaugušo uzraudzība • Šī mazuļa uzraudzības ierīce ir paredzēta kā palīgierīce. Tā neaizvieto atbildīgu un pienācīgu pieaugušo uzraudzību, un to nedrīkst izmantot šādā nolūkā. • Nekad nenovietojiet mazuļa ierīci zīdaiņa gultiņā vai sētiņā. • Lai novērstu pārkaršanu, nenosedziet mazuļa ierīci ar dvieli, segu vai citiem priekšmetiem. • Kad mazuļa ierīce ir pieslēgta elektrotīklam, pārbaudiet, vai kontaktligzdai varat viegli piekļūt. • Drošības nolūkā neļaujiet bērniem rotaļāties ar mazuļa uzraudzības ierīci. • Ņemot rokās bojātas vai noplūdušas baterijas, uzvelciet aizsargcimdus, lai pasargātu ādu. • Mazuļa uzraudzības ierīce pārraida signālu, izmantojot frekvenci, ko lieto daudzās mājsaimniecības precēs un citās mazuļu uzraudzības ierīcēs. Jūsu sarunu var dzirdēt arī citos produktos, kas izmanto to pašu frekvenci. Tīrīšana un apkope • Neiegremdējiet vecāku vai mazuļa ierīci ūdenī un nemazgājiet tās tekošā ūdenī. • Neizmantojiet tīrīšanas aerosolu vai šķidrus tīrīšanas līdzekļus. [. . . ] • У жодному разі не кладіть дитячий блок у дитяче ліжко чи манеж. • Для запобігання перегріванню не накривайте систему контролю за дитиною рушником, ковдрою тощо. • Якщо систему контролю за дитиною потрібно під’єднувати до електромережі, розетка повинна знаходитися у легкодоступному місці. • З міркувань безпеки не дозволяйте дітям бавитися із системою контролю за дитиною. • • Для роботи з пошкодженими батареями або батареями, з яких витікає електроліт, одягайте захисні рукавиці, щоб захистити шкіру. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SCD484/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SCD484/00 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag