Návod k použití PHILIPS SBA3010

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SBA3010. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SBA3010 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SBA3010.


PHILIPS SBA3010 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (879 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SBA3010 (876 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SBA3010

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny • Respektujte všechna upozornění. • Zařízení nepoužívejte poblíž vody. [. . . ] Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého výrobku pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví. Vyjmutí vestavěné baterie musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník. ( ) Informace o ochraně životního prostředí Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu). Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy. Poznámka •• Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje. 2 Začínáme Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole. Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádání o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. [. . . ] Nefunguje napájení •• •• •• Nabijte reproduktor. Žádný zvuk Reproduktor nereaguje All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SBA3010

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SBA3010 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag