Návod k použití PHILIPS SBA1710

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SBA1710. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SBA1710 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SBA1710.


PHILIPS SBA1710 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (558 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SBA1710 (547 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SBA1710

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Registrer dit produkt, og få support på www. philips. com/welcome SBA1710 Pírucka pro uzivatele a b c d 1 Dlezité informace Bezpecnost Zapamatujte si tyto bezpecnostní symboly následek ztrátu autorizace k pouzívání tohoto zaízení. Tento výrobek odpovídá pozadavkm Evropské unie na vysokofrekvencní odrusení. Likvidace starého výrobku Výrobek je navrzen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a soucástí, které je mozné recyklovat. [. . . ] Postupujte podle místních naízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s bzným komunálním odpadem. Správná likvidace starého výrobku pomáhá pedejít mozným negativním dopadm na zivotní prostedí a zdraví lidí. · · · · Oznámení Veskeré zmny nebo úpravy tohoto zaízení, které nebyly výslovn schváleny spolecností Philips Consumer Electronics, mohou mít za Výrobek obsahuje baterie podléhající smrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do bzného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech o sbru baterií, nebo správná likvidace pomáhá pedejít nepíznivým úcinkm na zivotní prostedí a lidské zdraví. Informace o ochran zivotního prostedí Veskerý zbytecný obalový materiál byl vynechán. Snazili jsme se, aby bylo mozné obalový materiál snadno rozdlit na ti materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a CS 6 polyetylen (sácky, ochranné fólie z lehceného plastu). Systém se skládá z materiál, které je mozné v pípad demontáze odbornou firmou recyklovat a optovn pouzít. Pi likvidaci obalových materiál, vybitých baterií a starého zaízení se ite místními pedpisy. Poznámka · Stítek s typovými údaji je umístn na spodní stran pístroje. 7 CS 2 Vase zaízení Portable speaker Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uzivateli výrobk spolecnosti Philips!Pokud chcete vyuzít vsechny výhody podpory nabízené spolecností Philips, zaregistrujte svj výrobek na adrese www. philips. com/welcome. CS 8 3 Zacínáme 1 2 3 4 5 6 Otevete pihrádku na baterie a vlozte 4 baterie AA se správnou polaritou (+/-) podle oznacení. Nastavte hlasitost a vyhledejte zvukový obsah na zaízení. [. . . ] Pístroj chrate ped jakoukoli vlhkostí iped kapkami vody. CS 10 © 2012 Koninklijke Philips Electronics N. V. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SBA1710

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SBA1710 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag