Návod k použití PHILIPS SBA1610

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SBA1610. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SBA1610 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SBA1610.


PHILIPS SBA1610 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (613 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SBA1610 (608 ko)
   PHILIPS SBA1610 (608 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SBA1610

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zregistrujte svj výrobek a získejte podporu na adrese www. philips. com/welcome SBA1610 Pírucka pro uzivatele a b c d 1 Dlezité informace Bezpecnost Varování · Chcete-li snízit riziko pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte výrobek kapajícím nebo stíkajícím tekutinám a neumisujte na nj objekty obsahující tekutinu, napíklad vázy. [. . . ] Snazili jsme se, aby bylo mozné obalový materiál snadno rozdlit na ti materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sácky, ochranné fólie z lehceného plastu). Systém se skládá z materiál, které je mozné v pípad demontáze odbornou firmou recyklovat a optovn pouzít. Pi likvidaci obalových materiál, vybitých baterií a starého zaízení se ite místními pedpisy. Poznámka · Stítek s typovými údaji je umístn na spodní stran pístroje. Tento výrobek odpovídá pozadavkm Evropské unie na vysokofrekvencní odrusení. Likvidace starého výrobku CS 6 2 Vase zaízení Portable speaker Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uzivateli výrobk spolecnosti Philips!Pokud chcete vyuzít vsechny výhody podpory nabízené spolecností Philips, zaregistrujte svj výrobek na adrese www. philips. com/welcome. 7 CS 3 Zacínáme 1 2 3 4 5 6 Otevete pihrádku na baterie a vlozte 3 baterie AAA se správnou polaritou (+/-) podle oznacení. (Obr. 3) Otocením pepínace po smru hodinových rucicek zapnte reproduktor. Nastavte hlasitost a vyhledejte zvukový obsah na zaízení. [. . . ] Pístroj chrate ped jakoukoli vlhkostí iped kapkami vody. 9 CS © 2012 Koninklijke Philips Electronics N. V. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SBA1610

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SBA1610 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag