Návod k použití PHILIPS SB4B1927VB/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SB4B1927VB/00. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SB4B1927VB/00 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SB4B1927VB/00.


PHILIPS SB4B1927VB/00 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1791 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SB4B1927VB/00 (1784 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SB4B1927VB/00

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] I když bylo vyvinuto odpovídající úsilí, aby tento dokument byl tak přesný a užitečný jak je to možné, nedáváme žádnou záruku, ať přímou tak nepřímo vyjádřenou, ohledně přesnosti a kompletnosti zde obsažených informací. Nejnovější ovladače a příručky jsou k dispozici na webové stránce společnosti Oki: http://www. okieurope. com Copyright © 2005 Oki Europe Ltd. Oki a Microline jsou registrované ochranné známky společnosti Oki Electric Industry Company Ltd. Energy Star je ochranná známka agentury United States Enviromental Protection Agency. [. . . ] Povolte ruční podávání, pokud vkládáte více než 25 stránek do automatického podavače, nebo více než jednu stránku na sklo. Reply To Address (Adresa pro odpověď) Colour output format (Formát barevného výstupu) B&W output format (Formát černobílého výstupu) Resolution (Rozlišení) Manual Feed (Ruční podávání) POZNÁMKA: > Pokud během procesu uděláte chybu, stiskněte na ovládacím panelu tlačítko ZASTAVIT pro zrušení operace. > Pokud přerušíte vyplňování polí From (Odesílatel), Subject (Předmět), To (Komu), CC (Kopie) či BCC (Skrytá) na více než 3 minuty, displej LCD automaticky odstraní, co jste ji ž zadali. > Zařízení umožňuje odeslat skenované dokumenty na více e-mailových adres. > Do polí Attachment(Příloha), To (Komu), From (Odesílatel), CC (Kopie), BCC (Skrytá) a Def. > Chcete-li skenovat vícestránkový dokument a převést jej do jednoho obrázkového souboru, vyberte formát výstupu MTIFF či PDF. Provoz> 50 > Je-li od správce sítě nastaveno ověření SMTP nebo POP3, po odeslání skenovaného dokumentu na e-mail (pokud nechcete odesílat další dokumenty) stiskněte na ovládacím panelu tlačítko Logout (Odhlášení) pro odhlášení ze systému. Tímto opatřením se zabrání zneužití e-mailového účtu uživatele k odesílání e-mailů. Systém provede odhlášení sám v případě nečinnosti po dobu delší než 3 minuty. ODESÍLÁNÍ DOKUMENTŮ NA SOUBOROVÝ SERVER Před odesláním dokumentu na souborový server je vhodné nejprve nastavit profily pro urychlení procesu. Profil obsahuje seznam parametrů, například protokol, adresář, název souboru a další parametry skenování. Nový profil můžete přidat z webové stránky zařízení, nebo instalací a spuštěním nástroje Network Setup Tool (Nastavení sítě) na dodaném disku CD-ROM. ZÁKLADNÍ POUŽITÍ 1. Vložte dokument do automatického podavače snímanou stranou NAHORU nebo na sklo skeneru snímanou stranou DOLŮ. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko režimu Scan (Skenování) a tlačítko FTP Address (Adresa FTP). Pomocí tlačítek NAHORU (2) a DOLŮ (3) můžete dokument zvětšovat a zmenšovat v krocích 1%. Můžete také stisknout tlačítko Select (Vybrat) (4) a zvolit jednu z přednastavených možností 200%, 127%, 100%, 93% (Přizpůsobit stránce), 78%, 50% a 25%. 1 2. 2 3 4 POZNÁMKA: Po skončení kopírování se nastavení zařízení vrátí zpět na přednastavenou hodnotu měřítka. Zlepšení kvality kopírování Zařízení má kvalitu nastavenou na možnost „Speed“ (Rychlost). Je-li třeba, lze nastavení změnit na možnost „Fine“ (Dobrá) a zlepšit tak kvalitu kopie. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko režimu Copy (Kopírování). Klepněte na tlačítko Copy Quality (Kvalita kopírování) a vyberte možnost „Fine“ (Dobrá). POZNÁMKA: Po skončení kopírování se nastavení zařízení vrátí zpět na přednastavenou hodnotu kvality dokumentu. Provoz> 55 Nastavení hustoty Zařízení má přednastavenu úroveň hustoty „Normal“ (Normální). Pokud má původní dokument světlejší nebo tmavší kontrast, můžete zlepšit kvalitu pomocí funkce nastavení hustoty. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko režimu Copy (Kopírování). Stiskněte tlačítko Density (Hustota) a vyberte požadovanou hustotu. POZNÁMKA: Po skončení kopírování se nastavení zařízení vrátí zpět na přednastavenou hodnotu. Zvýšení počtu kopií Zařízení má předem nastavený počet kopií 1. Chcete-li zvýšit počet kopií, zadejte počet na numerické klávesnici. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko režimu Copy (Kopírování). Na numerické klávesnici zadejte požadovaný počet kopií. [. . . ] 87 18 41 98 19 22 21 41 68 81 69 22 22 53 55 56 49 54 49 54 47 56 48 47 54 55 25 45 47 54 51 F funkce komunikace po Internetu . . . . . . . . . . . . . . informační kódy a zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . informační kódy nebo zprávy zobrazované při odesílání e-mailů . . . . . zobrazované při skenování a kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SB4B1927VB/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SB4B1927VB/00 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag