Návod k použití PHILIPS SB4B1927CB/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SB4B1927CB/00. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SB4B1927CB/00 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SB4B1927CB/00.


PHILIPS SB4B1927CB/00 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1794 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SB4B1927CB/00 (1777 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SB4B1927CB/00

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Základnová stanice cloud monitoru SB4B1927CB www. philips. com/welcome CS Uživatelská příručka Péče o zákazníky a záruka O  dstraňování problémů a časté dotaz 1 19 22 Obsah 1. Důležité  1 1. 1 Bezpečnostní opatření a údržba  1 1. 2 Vysvětlení zápisu  2 1. 3 Likvidace produktu a obalového materiálu  3 2. Nastavení základnové stanice cloud monitoru  4 2. 1 Instalace  4 2. 2 Používání základnové stanice cloud monitoru  6 2. 3 Požadavky serveru Citrix  7 3. Základnová stanice cloud monitoru  8 3. 1 Co je to?  8 3. 2 Funkce vypínače  9 3. 3 Uživatelské rozhraní základnové stanice cloud monitoru  9 4. Technické údaje  14 5. Informace o regulaci  16 6. Péče o zákazníky a záruka  19 6. 1 Péče o zákazníky & záruka  19 7. Odstraňování problémů a časté dotazy  22 7. 1 Odstraňování problémů  22 1. Důležité 1. Důležité Tato elektronická uživatelská příručka je určena pro všechny uživatele této základnové stanice cloud monitoru Philips. Před používáním základnové stanice cloud monitoru si přečtěte tuto uživatelskou příručku. Obsahuje důležité informace a poznámky k používání vašeho monitoru. [. . . ] Tato ikona se změní při nastavení nulové hlasitosti. Ukončete přihlašovací pomůcku a otevřete nabídku „Settings“ (Nastavení). Uživatel může upravovat nastavení „Display“ (Zobrazení) „Keyboard“ (Klávesnice), „Language“ (Jazyk), „Mouse“ (Myš), „Network“ (Síť) a „Time“ (Čas). Ukončete přihlašovací pomůcku a otevřete „Network Test Tool“ (Nástroj pro testování sítě). Uživatel může kontrolovat síťové připojení k cílové adrese IP. Ukončete přihlašovací pomůcku a otevřete „System Information Window“ (Okno s informacemi o systému). 3 Síťové nastavení základnové stanice cloud monitoru Ve výchozí konfiguraci bude základnová stanice cloud monitoru při spouštění systému vyžadovat protokol DHCP jako místní adresu IP. Uživatel může otevřít nabídku „Settings“ (Nastavení) – okno „Network“ (Síť) a vybrat DHCP nebo Static IP (Statická IP) jako síťové nastavení. 11 3. Firmware základnové stanice cloud monitoru DHCP Static IP (Statická IP) 12 3. Firmware základnové stanice cloud monitoru Popisek Network Status (Stav sítě) Popis Tato položka ukazuje ikonu stavu připojení síťového kabelu. Dojde–li k uvolnění/odpojení a připojení kabelu, tato ikona se změní. Výběrem této položky lze specifikovat režim DHCP pro získání místní adresy IP. Uzamkne pole „IP Address“ (Adresa IP), „Subnet Mask“ (Maska podsítě), „Default Gateway“ (Výchozí brána) a „DNS“ a zaktualizuje tyto hodnoty ze serveru DHCP. Když uživatel stiskne tlačítko „Apply“ (Použít), systém odešle požadavek DHCP serveru DHCP a získá od něho šířenou adresu IP. Potom systém zaktualizuje adresu IP ve sloupci „IP Address“ (Adresa IP). Odemkne pole „IP Address“ (Adresa IP), „Subnet Mask“ (Maska podsítě), „Default Gateway“ (Výchozí brána) a „DNS“ a umožní uživateli ručně upravit tyto hodnoty. Když uživatel stiskne tlačítko „Apply“ (Použít), systém přidělí základnové stanici cloud monitoru pevnou adresu IP. Hodnoty bude možné upravovat v režimu statické adresy IP. Dojde–li k uvolnění/odpojení kabelu, bude toto pole vymazáno na 0. 0. 0. 0; po připojení síťového kabelu bude automaticky zaktualizováno. Maska podsítě základnové stanice cloud monitoru. Hodnoty bude možné upravovat v režimu statické adresy IP. Dojde–li k uvolnění/odpojení kabelu, bude toto pole resetováno na 255. 255. 255. 0; po připojení síťového kabelu bude automaticky zaktualizováno. Výchozí brána základnové stanice cloud monitoru. Hodnoty jsou volitelné a lze je upravovat v režimu statické adresy IP. [. . . ] CORMIC SERVISINDO PERKASA Alphascan Displays, Inc R-Logic Sdn Bhd TVONICS Pakistan Philips Singapore Pte Ltd (Philips Consumer Care Center) FETEC. CO Axis Computer System Co. , Ltd. Computer Repair Technologies Eastronics LTD FPT Service Informatic Company Ltd. - Ho Chi Minh City Branch EA Global Supply Chain Solutions , Inc. Indonesia +62-21-4080-9086 (Customer Mon. ~Thu. 08:30-11:30; 13:00-17:30 Hotline) 1661-5003 +603 5102 3336 +92-213-6030100 (65) 6882 3966 0800-231-099 (662) 934-5498 011  262 3586 1-800-567000 Mon. ~Fri. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SB4B1927CB/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SB4B1927CB/00 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag