Návod k použití PHILIPS SA5DOT02WN/12 QUICK STARTING GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SA5DOT02WN/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SA5DOT02WN/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SA5DOT02WN/12.


PHILIPS SA5DOT02WN/12 QUICK STARTING GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (561 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SA5DOT02WN/12QUICK STARTING GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] I když bylo vyvinuto odpovídající úsilí, aby tento dokument byl tak přesný a užitečný jak je to možné, nedáváme žádnou záruku, až přímou tak nepřímo vyjádřenou, ohledně přesnosti a kompletnosti zde obsažených informací. Nejnovější ovladače a příručky jsou k dispozici na webovské stránce Oki Europe: http://www. okieurope. com Copyright 2005 PHILIPS. Oki a Microline jsou registrované obchodní značky společnosti Oki Electric Industry Company Ltd. Energy Star je obchodní značka agentury United States Enviromental Protection Agency. [. . . ] Také teplota barev monitoru má vliv na to, zda barvy vypadají jako teplé nebo jako studené. Běžný monitor má několik nastavení: > 5000 °K > 6500 °K > 9300 °K Nejteplejší. Žlutavé nasvícení, obvykle používané v prostředí umělecké grafiky. Blíží se podmínkám denního světla. Výchozí nastavení mnoha monitorů a televizorů. (°K = stupňů Kelvina, jednotka měření teploty) Zobrazení barev v aplikacích Některé grafické aplikace, například Corel Draw nebo Adobe Photoshop, zobrazují barvy odlišně od kancelářských aplikací, jako je Microsoft Word. Další informace najdete v nápovědě online nebo v uživatelské příručce příslušné aplikace. Typ papíru Použitý typ papíru může též významně ovlivnit vytištěné barvy. Například tisk na recyklovaném papíru vypadá méně výrazně než tisk na speciálním lesklém papíru. Barevný tisk> 29 TIPY PRO BAREVNÝ TISK Chcete-li získat z tiskárny výtisk s vyhovujícími barvami, dodržujte následující pokyny. TISK FOTOGRAFIÍ Používejte nastavení Monitor (6500k) Perceptual. Pokud jsou barvy málo výrazné, zkuste použít nastavení Monitor (6500k) Vivid nebo Digitální fotoaparát. TISK Z APLIKACÍ SADY MICROSOFT OFFICE Používejte nastavení Monitor (9300k). To může být vhodné v případě potíží s určitými barvami používanými v aplikacích jako Microsoft Excel nebo Microsoft PowerPoint. TISK URČITÝCH BAREV (NAPŘ. BAREV LOGA SPOLEČNOSTI) K dosažení souladu určitých barev jsou na disku CD-ROM ovladače tiskárny k dispozici 2 nástroje: nástroj Colour Correct (Oprava barev), nástroj Colour Swatch (Vzorník barev). NASTAVENÍ JASU A INTENZITY VÝTISKU Pokud je výtisk příliš světlý nebo příliš tmavý, můžete změnit jeho nastavení pomocí ovládacího prvku jasu. Barva loga se změní na tuto barvu. Vybraná barva RGB zobrazená na monitoru nemusí být stejná jako barva vytištěná ve vzorníku barev. Tento problém je zpravidla důsledkem rozdílu ve znázorňování barev monitorem a tiskárnou. V tomto případě není důležitý, protože vaším primárním úkolem je vytisknout požadovanou barvu. Barevný tisk> 33 POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJE COLOUR CORRECT (OPRAVA BAREV) Nástroj PHILIPS Colour Correct je k dispozici na disku CD-ROM ovladače tiskárny. Neinstaluje se při instalaci ovladače tiskárny, ale musíte ho nainstalovat zvláš . Nástroj Colour Correct (Oprava barev) má tyto funkce: > Umožňuje vlastní nastavení barev palety sady Microsoft Office. To je užitečné, pokud potřebujete změnit způsob tisku určité barvy. > Barvu lze nastavit změnou odstínů, sytosti a korekce gama. To je užitečné, chcete-li celkově změnit barevný výstup. Po dokončení těchto nastavení barev lze nové nastavení vybrat v ovladači tiskárny na kartě Colour (Barva). Způsob výběru nastavení provedených pomocí nástroje Colour Correct (Oprava barev): 1. V používané aplikaci klepněte v nabídce File (Soubor) na příkaz Print (Tisk). [. . . ] Seznam konfigurace obsahuje údaj o celkové velikosti paměti. Tento údaj by měl udávat celkovou velikost nainstalované paměti (velikost paměti, kterou jste nainstalovali, plus 32 MB). Instalace přídavné paměti> 73 ODSTRANĚNÍ UVÍZNUTÉHO PAPÍRU Budete-li při používání tiskových médií dodržovat doporučení uvedená v této příručce a budete-li tisková média před použitím udržovat v dobrém stavu, měla by vám tato tiskárna spolehlivě sloužit po mnoho let. Papír může občas uvíznout a tato část vysvětluje, jak můžete uvíznutý papír snadno a rychle odstranit. Příčinou uvíznutí papíru může být špatné podávání papíru buď ze zásobníku papíru, nebo z libovolného jiného místa v tiskárně, kterým papír při tisku prochází. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SA5DOT02WN/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SA5DOT02WN/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag