Návod k použití PHILIPS SA5DOT02BN/12 QUICK STARTING GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SA5DOT02BN/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SA5DOT02BN/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SA5DOT02BN/12.


PHILIPS SA5DOT02BN/12 QUICK STARTING GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (561 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SA5DOT02BN/12QUICK STARTING GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] I když bylo vyvinuto odpovídající úsilí, aby tento dokument byl tak přesný a užitečný jak je to možné, nedáváme žádnou záruku, až přímou tak nepřímo vyjádřenou, ohledně přesnosti a kompletnosti zde obsažených informací. Nejnovější ovladače a příručky jsou k dispozici na webovské stránce Oki Europe: http://www. okieurope. com Copyright 2005 PHILIPS. Oki a Microline jsou registrované obchodní značky společnosti Oki Electric Industry Company Ltd. Energy Star je obchodní značka agentury United States Enviromental Protection Agency. [. . . ] Pokud jsou barvy málo výrazné, zkuste použít nastavení Monitor (6500k) Vivid nebo Digitální fotoaparát. TISK Z APLIKACÍ SADY MICROSOFT OFFICE Používejte nastavení Monitor (9300k). To může být vhodné v případě potíží s určitými barvami používanými v aplikacích jako Microsoft Excel nebo Microsoft PowerPoint. TISK URČITÝCH BAREV (NAPŘ. BAREV LOGA SPOLEČNOSTI) K dosažení souladu určitých barev jsou na disku CD-ROM ovladače tiskárny k dispozici 2 nástroje: nástroj Colour Correct (Oprava barev), nástroj Colour Swatch (Vzorník barev). NASTAVENÍ JASU A INTENZITY VÝTISKU Pokud je výtisk příliš světlý nebo příliš tmavý, můžete změnit jeho nastavení pomocí ovládacího prvku jasu. Pokud jsou barvy příliš intenzivní nebo málo intenzivní, lze použít ovládací prvek sytosti. BAREVNÝ TISK > 31 PŘÍSTUP K MOŽNOSTEM PRO DOSAŽENÍ SOULADU BAREV Možnosti funkce Colour Matching (Soulad barev) v ovladači tiskárny vám pomohou sladit barvy na výtisku s barvami zobrazenými na obrazovce nebo s barvami z jiných zdrojů, například z digitálního fotoaparátu. Nastavení možností pro dosažení souladu barev z ovládacího panelu Windows: 1. Otevřete okno Tiskárny (v systému Windows XP okno Tiskárny a faxy). Klepněte pravým tlačítkem na název tiskárny a zvolte Vlastnosti. Klepněte na tlačítko Printing Preferences (Předvolby tisku) (1). 1 2. 3. Nastavení možností pro dosažení souladu barev z aplikace systému Windows: 1. Na panelu nabídek používané aplikace klepněte v nabídce File (Soubor) na příkaz Print (Tisk). Klepněte na tlačítko Properties (Vlastnosti) vedle názvu tiskárny. BAREVNÝ TISK > 32 NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ PRO DOSAŽENÍ SOULADU BAREV 1. Chcete-li dosáhnout souladu barev, na kartě Colour (Barva) vyberte možnost Advanced Colour (Upřesnit barvy - oblast (1) na obrázku dole). 2. Zvolte ruční nastavení barvy (oblast 2) a vyberte z následujících možností: 1 a 2 b c d e (a) Monitor (6500k) Perceptual Optimalizován pro tisk fotografií. Aplikace Monitor stavu poskytuje textovou informaci o stavu tiskárny signalizovaném kontrolkami na ovládacím panelu (Viz část „Ovládací panel” na straně 9. ) a umožňuje pomocí nabídek tiskárny (uvedených na konci této kapitoly) nastavit parametry tisku jako např. formát papíru. POUŽÍVÁNÍ APLIKACE MONITOR STAVU POZNÁMKA V případě potřeby doporučujeme při používání aplikace Monitor stavu používat rozsáhlou nápovědu online. Dále je popsán způsob zobrazení stavu tiskárny a zobrazení nebo změny nastavení nabídek tiskárny: 1. Klepněte na tlačítko [Start], vyberte položku [Všechny programy] a pak položku Okidata|PHILIPS SA5DOT02BN/12|Monitor stavu Název tiskárny. Zobrazí se aktuální stav tiskárny. APLIKACE MONITOR STAVU > 37 2. Klepnutím na tlačítko pro maximalizaci v rohu okna zvětšete zobrazení, aby se zobrazily karty Stav tiskárny, Instalace tiskárny a Předvolby. KARTA STAV TISKÁRNY Tato karta je zobrazena jako výchozí při spuštění aplikace Monitor stavu a jsou na ní uvedeny podrobné informace o stavu tiskárny. KARTA INSTALACE TISKÁRNY Po výběru této karty je k dispozici tlačítko Nastavení tiskárny. Po klepnutí na toto tlačítko lze konfigurovat nastavení tiskárny. APLIKACE MONITOR STAVU > 38 Uživatelská nastavení Tato karta je určena k běžnému používání všemi uživateli. V levé části karty Uživatelská nastavení jsou položky nabídky, které umožňují konfiguraci vybraných nastavení v pravé části. Klepnutím na tlačítko Uložit lze nová nastavení uložit a klepnutím na tlačítko Zpět lze změny vrátit zpět. Pomocí položek Soubor|Konec lze znovu zobrazit kartu Instalace tiskárny. Nastavení správce Tato karta je určena pouze pro určené pracovníky. Po klepnutí na kartu Nastavení správce se zobrazí upozornění, že je třeba postupovat opatrně, protože provedené změny mohou mít vliv na provoz tiskárny. V levé části karty Nastavení správce jsou nastavitelné položky včetně přístupu k uživatelským nabídkám, které umožňují konfiguraci vybraných nastavení v pravé části. [. . . ] 16. 17. INSTALACE PŘÍDAVNÉ PAMĚTI > 76 ODSTRANĚNÍ UVÍZNUTÉHO PAPÍRU Budete-li při používání tiskových médií dodržovat doporučení uvedená v této příručce a budete-li tisková média před použitím udržovat v dobrém stavu, měla by vám tato tiskárna spolehlivě sloužit po mnoho let. Papír může občas uvíznout a tato část vysvětluje, jak můžete uvíznutý papír snadno a rychle odstranit. Příčinou uvíznutí papíru může být špatné podávání papíru buď ze zásobníku papíru, nebo z libovolného jiného místa v tiskárně, kterým papír při tisku prochází. Když papír uvízne, tiskárna se ihned zastaví a tento stav zobrazují varovné kontrolky na ovládacím panelu (společně s aplikací Monitor stavu). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SA5DOT02BN/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SA5DOT02BN/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag