Návod k použití PHILIPS SA4RGA04KF/12 QUICK STARTING GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SA4RGA04KF/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SA4RGA04KF/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SA4RGA04KF/12.


PHILIPS SA4RGA04KF/12 QUICK STARTING GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (432 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SA4RGA04KF/12QUICK STARTING GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] I když bylo vyvinuto odpovídající úsilí, aby tento dokument byl tak přesný a užitečný jak je to možné, nedáváme žádnou záruku, ať přímou tak nepřímo vyjádřenou, ohledně přesnosti a kompletnosti zde obsažených informací. Nejnovější ovladače a příručky jsou k dispozici na webové stránce společnosti Oki: http://www. okiprintingsolutions. com Copyright © 2007 Tisková řešení společnosti Oki Oki a Microline jsou registrované ochranné známky společnosti Oki Electric Industry Company Ltd. Energy Star je ochranná známka agentury United States Enviromental Protection Agency. Microsoft, MS-DOS a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. [. . . ] Nastavíte tak jazyk displeje tiskárny, nainstalujete ovladače a další software a nakonec vytisknete testovací stránku, pomocí které ověříte správnou funkci tiskárny. SA4RGA04KF/12 - uživatelská příručka> 51 POUŽÍVÁNÍ POUŽÍVÁNÍ TISKÁRNY Podrobné informace o tom, jak s tiskárnou a jejím volitelným příslušenstvím účinně a výkonně zpracovávat tiskové úlohy, naleznete v Příručce pro ovládání tisku. SA4RGA04KF/12 - uživatelská příručka> 52 SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A ÚDRŽBA Tato část vysvětluje, jak vyměňovat spotřební materiál a výměnné díly, když skončí jejich životnost. Jako vodítko uvádíme očekávanou životnost těchto částí: > Toner – 15 000 stran A4 při pokrytí 5 %. Tiskárna je dodávána s tiskovými kazetami obsahujícími toner postačující na 7 500 stran formátu A4. Z tohoto množství se k naplnění každého obrazového válce použije toner na 1 000–2 000 stran A4. > Obrazový válec – průměrná životnost 30 000 stran formátu A4. > Pás unašeče – přibližně 100 000 stran formátu A4. > Zapékací jednotka – přibližně 100 000 stran formátu A4. KONTROLA SPOTŘEBY A ŽIVOTNOSTI MATERIÁLU A VÝMĚNNÝCH DÍLŮ V příslušné nabídce lze kdykoli zkontrolovat kolik zbývá z životnosti každého druhu spotřebního materiálu nebo výměnného dílu. V systému nabídek můžete například postupovat po cestě: Configuration (Konfigurace)>Supplies Life (Životnost materiálu)>Cyan Toner (Azurový toner) Na displeji LCD se zobrazí zbývající množství azurového toneru. Pak tiskárna přejde zpět do stavu Připravena k tisku. INDIKACE NUTNOSTI VÝMĚNY Pokud dochází zásoba některého spotřebního materiálu nebo se životnost některého výměnného dílu blíží ke konci, zobrazí se o tom zpráva na displeji LCD. Po určité době se pak zobrazí zpráva, že je třeba provést výměnu. Jakmile se tato zpráva zobrazí, měli byste příslušný díl vyměnit co nejdříve, jinak riskujete pokles kvality tisku. Jsou možné následující konfigurace vstupních zásobníků: Pouze zásobník 1, zásobník 1 + zásobník 2, zásobník 1 + zásobník 2 + zásobník 3, zásobník 1 + velkokapacitní zásobník, zásobník 1 + zásobník 2 + velkokapacitní zásobník. Model SA4RGA04KF/12hdtn má již velkokapacitní vstupní zásobník instalován a je ho tedy možno doplnit jen o jeden další vstupní zásobník (na celkový počet 5 vstupních zásobníků). > Možnost připojení do bezdrátové lokální sítě. > Dokončovací jednotka (sešívá listy tiskových sestav). > Děrovací jednotka (rozšiřuje funkčnost dokončovací jednotky). SA4RGA04KF/12 - uživatelská příručka> 64 INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ POLOŽKA Duplexní jednotka Přídavná paměť RAM 128 MB 256 MB 512 MB Pevný disk Druhý nebo třetí vstupní zásobník Velkokapacitní vstupní zásobník Adaptér pro připojení do bezdrátové lokální sítě Dokončovací jednotka: se čtyřmi zásobníky s pěti zásobníky Děrovací jednotka k dokončovací jednotce: pro 4 otvory pro 2 otvory pro 4 otvory (Švédsko) Skříň k tiskárně (výška jako velkokapacitní vstupní zásobník) 42872903 42872901 42872904 bude určeno 01166701 01166801 01163401 01163402 01163403 01163601 42831303 42831503 01163201 OBJEDNACÍ ČÍSLO 42797203 SA4RGA04KF/12 - uživatelská příručka> 65 INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ Každé příslušenství (kromě dokončovací jednotky) je dodáváno s vlastní dokumentací, která obsahuje úplné pokyny k instalaci. Po instalaci příslušenství vytiskněte sestavu Menu Map (Configuration report) (Mapa nabídek (Konfigurační sestava)) a zkontrolujte, že instalace byla úspěšná. POZNÁMKA Dokončovací jednotka a děrovací jednotka musí být instalovány autorizovaným technikem. Pro následující příslušenství je třeba upravit nastavení v ovladačích tiskárny: > duplexní jednotka, > vstupní zásobník(y) papíru, > Dokončovací jednotka Podrobnosti o nastavení ovladačů naleznete v Příručce pro ovládání tisku. SA4RGA04KF/12 - uživatelská příručka> 66 ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ OBECNÉ INFORMACE Pokud zobrazovací panel tiskárny nic nezobrazuje nebo pokud je 10 minut po zapnutí stále v pohotovostním režimu, vypněte tiskárnu podle postupu pro vypnutí tiskárny. Před restartováním tiskárny zkontrolujte připojení všech kabelů. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na prodejce. UVÍZNUTÍ PAPÍRU Tato část poskytuje informace, jež vám pomohou v případě problémů, které mohou nastat při práci s tiskárnou. Následující odstavce popisují kroky, které je třeba udělat v případě uvíznutí papíru nebo pokud tisk dává neuspokojivé výsledky. V této části jsou popsány zprávy o uvíznutí papíru zobrazované na displeji LCD a jim odpovídající akce. Přehled ostatních typických zpráv a navrhovaných řešení viz „Dodatek A – Zprávy na displeji LCD“ na straně 106. UVÍZNUTÍ PAPÍRU - TISKÁRNA Pokud dojde k uvíznutí papíru, na displeji LCD ovládacího panelu tiskárny se zobrazí příslušná zpráva. Pomocí tlačítka HELP můžete zobrazit rady, jak uvízlý papír odstranit. [. . . ] 28 výstupní zásobník pro odkládání lícem dolů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 výstupní zásobník pro odkládání lícem nahoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 výstupní zásobníky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SA4RGA04KF/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SA4RGA04KF/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag