Návod k použití PHILIPS S221C4AFD/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS S221C4AFD/00. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS S221C4AFD/00 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS S221C4AFD/00.


PHILIPS S221C4AFD/00 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4122 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS S221C4AFD/00 (4011 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS S221C4AFD/00

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] S221C4 www. philips. com/welcome CS Uživatelská příručka Péče o zákazníky a záruka  Odstraňování problémů a časté dotazy 1 29 34 Obsah 1. Pro vaši bezpečnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 1 Zásady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 2 Čištění. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1. 3 Zvláštní poznámky k SMART All-in-One. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1. 4 Likvidace produktu a obalového materiálu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Nastavení SMART All-in-One. . . . . . . . . . . . . . 4 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 Instalace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ovládání monitoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Demontujte závěs pro VESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 SMART All-in-OnePoužívání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3. Optimalizace Obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3. 1 SmartImage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4. Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4. 1 Režimy rozlišení a předvoleb PC. . . . . . . . . 19 5. Informace o regulaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 6. Péče o zákazníky a záruka. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 6. 1 Postup při vadných pixelech plochého panelu společnosti Philips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 6. 2 Péče o zákazníky & záruka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 7. Odstraňování problémů a časté dotazy (TBC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 7. 1 Odstraňování problémů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 7. 2 Obecné časté dotazy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 7. 3 SMART All-in-One Odpovědi na časté dotazy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 1. Pro vaši bezpečnost 1. Pro vaši bezpečnost Než začnete používat SMART All-in-One, důkladně si přečtěte tuto příručku. Tuto příručku byste si měli ponechat pro použití v budoucnu. Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí Třídy B VAROVÁNÍ: (PRO MODELY CERTIFIKOVANÉ FCC) POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B, dle části 15 pravidel Federální komunikační komise (FCC). [. . . ] THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS. FCC Declaration of Conformity Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo, United States Only This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Commission Federale de la Communication (FCC Declaration) Cet équipement a été testé et déclaré conforme auxlimites des appareils numériques de class B, aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fourir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. 21 5 Informace o regulaci Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes: • Réorienter ou déplacer l’antenne de réception. • Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur. • Brancher l’équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur. • Demander l’aide du marchand ou d’un technicien chevronné en radio/télévision. Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement. N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques. CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA. CAN ICES-3 (B)/ NMB-3 (B) EN 55022 Compliance (Czech Republic Only) Polish Center for Testing and Certification Notice The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source. The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A). To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible. A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251. 22 5. Informace o regulaci North Europe (Nordic Countries) Information Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: S Ø R G V E D P L AC E R I N G E N F O R , AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VO I DA A N TA RV I T TA E S S A H E L P O S T I IRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ. [. . . ] Před ponecháním monitoru bez dozoru vždy aktivujte spořič obrazovky. Bude-li na vašem SMART All-in-One zobrazen neměnící se statický obsah, vždy aktivujte aplikaci pro pravidelnou obnovu obrazovky. Varování Pokud neaktivujete spořič obrazovky nebo aplikaci, která pravidelně obměňuje obsah zobrazení, může dojít k vážnému „vypálení“, „dosvitu“ nebo „zobrazení duchů“, a toto narušení obrazu již nelze odstranit. Na výše uvedené poškození se nevztahuje záruka. 12:  roč se na displeji nezobrazuje ostrý P text a proč mají zobrazené znaky zubaté okraje? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS S221C4AFD/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS S221C4AFD/00 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag