Návod k použití PHILIPS RQ1141/16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS RQ1141/16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS RQ1141/16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS RQ1141/16.


PHILIPS RQ1141/16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (52283 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS RQ1141/16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] I když bylo vyvinuto odpovídající úsilí, aby tento dokument byl tak přesný a užitečný jak je to možné, nedáváme žádnou záruku, ať přímou tak nepřímo vyjádřenou, ohledně přesnosti a kompletnosti zde uvedených informací. Nejnovější ovladače a příručky jsou k dispozici na webové stránce společnosti PHILIPS: http://www. okiprintingsolutions. com 07103803 Iss. PHILIPS je registrovaná ochranná známka společnosti PHILIPS Electric Industry Company Ltd. PHILIPS Printing Solutions je registrovaná ochranná známka společnosti PHILIPS Data Corporation. [. . . ] Pro válečky v podavači papíru a válečky v podavači víceúčelového vstupního zásobníku se žádné varovné zprávy o výměně nezobrazují. Doporučená výměna: přibližně po 120 000 listech formátu A4. Spotřební materiál a údržba > 31 Výměna spotřebního materiálu a výměnných dílů Spotřební materiál i výměnné díly jsou dodávány s podrobnými pokyny k instalaci a výměně. Postupujte přesně podle těchto pokynů. UPOZORNĚNÍ! Chcete-li dosáhnout maximální kvality a výkonu zařízení, používejte pouze originální spotřební materiál značky PHILIPS. Použití jiných výrobků než originálních výrobků PHILIPS může způsobit omezení výkonu tiskárny a zneplatnění záruky. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Všechny ochranné známky jsou registrovány. Čištění hlav s diodami LED Hlavy s diodami LED je třeba čistit: > > 1. při každé výměně tonerové kazety, když na tiskovém výstupu pozorujete vybledlé obrázky, bílé pruhy nebo rozmazaná písmena. Otevřete horní kryt. Pro čištění hlavy s diodami LED použijte jemný suchý hadřík. 2. Jemným hadříkem opatrně otřete každou ze čtyř hlav s diodami LED (1). Hadříkem pohybujte podle obrázku, při každém otření použijte vždy čistou část hadříku. Dejte pozor, abyste nepoškodili chránič (2). Spotřební materiál a údržba > 32 3. Zavřete horní kryt. Čištění válečků v podavači papíru Pokud často dochází k uvíznutí papíru, vyčistěte válečky v podavači papíru. Pokud máte náramkové hodinky, náramek apod. , sundejte si je. Stlačte západku (1) na postranním krytu vstupního zásobníku 1 a otevřete kryt. 1 2. Opatrně odstraňte uvízlý papír. 3. Zavřete postranní kryt vstupního zásobníku 1. Open cover, paper jam, side cover (Otevřít kryt, uvíznutí papíru, postranní kryt) 1. Pokud je víceúčelový vstupní zásobník otevřen, zavřete ho, abyste získali přístup k postrannímu krytu. 1 Odstraňování potíží > 41 2. Zatáhněte za uvolňovací páčku (2) a vyklopte postranní kryt. 2 3. Opatrně odstraňte uvízlý papír. 4. Zavřete postranní kryt. Odstraňování potíží > 42 Open cover, paper jam, top cover (Otevřete kryt, uvíznutí papíru, horní kryt) 1. Stlačte držadlo (1) horního krytu a kryt otevřete. 1 VAROVÁNÍ! Dejte pozor, abyste se nedotkli zapékací jednotky, která je po tisku horká. Stlačte držadlo košíku (2) s válci a zdvihněte ho. 3. Z pásového unašeče opatrně odstraňte veškerý papír. Odstraňování potíží > 43 4. Pokud papír uvízl v zapékací jednotce, uvolněte jednotku zatlačením na uzamykací páčku (3) ve směru jako na obrázku. VAROVÁNÍ! Dejte pozor, abyste se nedotkli zapékací jednotky, která může být horká. Pokud je zapékací jednotka horká, vyčkejte, dokud nevychladne. Uchopte zapékací jednotku (4) za držadlo, vyjměte ji z tiskárny a umístěte ji na rovnou podložku. 4 3 5. Stiskněte uvolňovací páčky (5) a odstraňte uvízlý papír. 5 Odstraňování potíží > 44 6. Opatrně vraťte zapékají jednotku zpět do tiskárny a zajistěte ji otočením uzamykací páčky zobrazeným směrem. 6 7. Pokud se uvízlý papír nachází poblíž výstupu papíru, otevřete výstupní zásobník pro odkládání lícem nahoru (7). 7 8. . Vyklopte postranní kryt (výstup papíru) (8) a odstraňte uvízlý papír. 8 Odstraňování potíží > 45 9. Zavřete nejprve postranní kryt (výstup papíru) a pak i výstupní zásobník pro odkládání lícem nahoru. 10. Vraťte košík s obrazovým válcem (9) na původní místo a zkontrolujte, zda držadlo zaklaplo na místo. 9 11. Zavřete horní kryt a přesvědčete se, že držadlo zaklaplo na místo. Odstraňování potíží > 46 Uvíznutí papíru – duplexní jednotka (je-li nainstalována) Check duplex unit, paper jam (Zkontrolujte duplexní jednotku, uvíznutí papíru) 1. Pokud je k tiskárně připojena dokončovací jednotka, uvolněte obraceč pomocí jeho páčky (1) a pak ho oddělte od tiskárny. 1 2. Pomocí tlačítka (2) uvolněte kryt duplexní jednotky a otevřete ho. 2 3. Opatrně odstraňte uvízlý papír a zavřete kryt. Odstraňování potíží > 47 4. Pomocí páček (3) uvolněte duplexní jednotku a vyjměte ji. 3 3 5. Uchopte přední horní kryt za úchytku (4), opatrně ho přitlačte dovnitř a zvedněte jej. 4 6. Opatrně odstraňte uvízlý papír. Odstraňování potíží > 48 7. Obdobným způsobem odstraňte všechny uvízlé papíry pod zadním horním krytem. 8. Vraťte oba horní kryty zpět na původní místo. 9. Zasuňte duplexní jednotku zpět na místo. Odstraňování potíží > 49 10. Pokud jste oddělili dokončovací jednotku od tiskárny, abyste získali přístup k duplexní jednotce, vraťte dokončovací jednotku na původní místo. Odstraňování potíží > 50 Uvíznutí papíru – dokončovací jednotka (volitelné příslušenství) Check Finisher, paper jam/paper remains (Zkontrolujte dokončovací jednotku, uvízlý papír / papír neodstraněn) Použijte tlačítko Help na ovládacím panelu tiskárny a podívejte se na zobrazené číslo. Podle tohoto číselného kódu zvolíte postup pro odstranění uvízlého papíru. Následující odstavce vysvětlují postupy pro jednotlivé číselné kódy. 591, 592, 593, 599/ 643, 645 (papír uvízlý v okolí dokončovací jednotky) 1. Odstraňte veškerý papír z výstupu dokončovací jednotky. 2. Uvolněte dokončovací jednotku páčkou (1) a oddělte ji od obraceče. 1 Odstraňování potíží > 51 3. Otevřete horní kryt dokončovací jednotky. 4. Opatrně odstraňte uvízlý papír. 5. Zavřete horní kryt dokončovací jednotky. 6. Vraťte dokončovací jednotku na původní místo a připojte ji k obraceči. Odstraňování potíží > 52 594, 597, 598/ 644, 646 (papír uvízlý v dokončovací jednotce) 1. Uvolněte dokončovací jednotku páčkou (1) a oddělte ji od obraceče. 1 2. Otevřete horní kryt dokončovací jednotky (2). 2 3. Otáčejte dolním kolečkem (3) ve směru hodinových ručiček, dokud není zcela vysunut veškerý uvízlý papír. 3 Odstraňování potíží > 53 4. Odstraňte vysunutý papír. 5. Zavřete přední kryt dokončovací jednotky. 6. Otevřete pravý boční kryt dokončovací jednotky. 7. Opatrně odstraňte uvízlý papír. Odstraňování potíží > 54 8. Zavřete pravý boční kryt dokončovací jednotky. 9. Vraťte dokončovací jednotku na původní místo a připojte ji k obraceči. 590 (papír uvízlý v dokončovací jednotce nebo v děrovací jednotce) 1. [. . . ] Přesvědčte se, že vedle vybraného formátu se zobrazil znak hvězdička (*). Stisknutím tlačítka ONLINE ukončete práci v režimu nabídek; tiskárna přejde zpět do stavu Připravena k tisku. Dodatek B – Systém nabídek > 80 Rejstřík A aktuální nastavení kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 S spotřební materiál výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Č čištění hlavy s diodami LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 T technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 tisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 tiskárna díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 umístění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 tlačítka šipek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 tlačítko Back (Zpět). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 tlačítko CANCEL (Zrušit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 tlačítko Enter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 tlačítko HELP (Nápověda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 tlačítko ONLINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 tlačítko Shutdown/Restart (Vypnout/Restartovat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 D displej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS RQ1141/16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS RQ1141/16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag