Návod k použití PHILIPS QS6141/32

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS QS6141/32. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS QS6141/32 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS QS6141/32.


PHILIPS QS6141/32 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (19358 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS QS6141/32

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] h Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod. ) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo. i Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj. j Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem. [. . . ] p Tlačítka volby zdroje (A/B) • Výběr zdroje (A/B): USB, BLUETOOTH nebo AUDIO IN. q PRESET +/r (A/B) • Připojení paměťového zařízení USB. (A/B) • Výběr předvolby rádiové stanice. s Oblast NFC (A/B) • Dotykem kompatibilního zařízení s funkcí NFC nastavíte připojení Bluetooth automaticky. t Deck (A/B) • Aby se vám zařízení snadno ovládalo i zezadu, otočte jej o 180 stupňů ve směru hodinových ručiček. • Chcete-li jej ovládat opět zepředu, otočte jej o 180 stupňů proti směru hodinových ručiček. u Přiložený 3, 5mm audiokabel(A/B) • Připojení externího audiozařízení. 8 CS • Potvrzení volby. e (FM) • Stisknutím v režimu tuneru naladíte rádiové stanice krok za krokem. • Stisknutím a podržením v režimu tuneru automaticky vyhledáte rádiové stanice s dostatečně silným signálem. f g FM • Výběr zdroje tuneru. q a b c d e f g h i j (PRESET +/-) • Výběr předvolby rádiové stanice. • Přepínání mezi monofonním a stereofonním vysíláním v režimu FM. • Ukončení vyhledávání rádiových stanic FM. k l m n p o i / • Přechod na předchozí nebo následující stopu. • Vyhledávání v rámci skladby. j VOL +/• Nastavení hlasitosti reproduktoru. »» Zobrazení se hlášení [BT] (Bluetooth). »» Kontrolka LED na tlačítku BLUETOOTH v horní části jednotky bliká bíle. b aktivujte funkci Bluetooth na externím zařízení. CS 13 Č e š ti n a 4 Přehrávání Přehrávání ze zařízení podporujících technologii Bluetooth Párování a připojení 1.  možnost: Párování a připojení prostřednictvím funkce NFC Funkce NFC (Near Field Communication) je technologie, která umožňuje komunikaci mezi kompatibilními zařízeními NFC např. Datová komunikace pomocí funkce NFC je jednoduchá – stačí se dotknout příslušného symbolu nebo určeného místa na zařízeních kompatibilních s technologií NFC. Poznámka •• Není zaručena kompatibilita se všemi zařízeními NFC. Přenos hudby prostřednictvím funkce Bluetooth • Přehrávání zvuku na zařízení Bluetooth připojeném k jednotce. »» Streamování zvuku směřuje ze zařízení podporujícího Bluetooth do jednotky. Tip •• Pokud toto zařízení Bluetooth podporuje také profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), můžete k ovládání přehrávání hudby použít některá základní ovládací tlačítka jednotky (např. tlačítka přehrávání/ pozastavení přehrávání, zastavení přehrávání a předchozí/další). 1 2 Aktivujte funkci NFC v zařízení podporujícím Bluetooth (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce zařízení). Dotýkejte se oblasti NFC externího zařízení s oblastí NFC (A/B) v horní části jednotky, dokud neuslyšíte pípnutí. »» Po úspěšném spárování a propojení začne kontrolka LED na tlačítku BLUETOOTH bíle svítit a jednotka pípne. V zařízení podporujícím Bluetooth vyhledejte zařízení Bluetooth, která lze spárovat (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce zařízení). Vyberte na zařízení podporující Bluetooth zařízení „Philips NTRX100A“ nebo „Philips NTRX100B“ a, je-li nutné párovací heslo, zadejte „0000“. »» Po úspěšném spárování a propojení začne kontrolka LED na tlačítku BLUETOOTH bíle svítit a jednotka pípne. Odpojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth: • • • • Stiskněte a tři sekundy podržte tlačítko . [. . . ] Ujistěte se, zda je vypínač POWER ON/ OFF na zadním panelu v poloze |. Z důvodu úspory energie se systém po 30 minutách nečinnosti (například v režimu pozastavení nebo zastavení) automaticky vypne. Stisknutím tlačítka obnovte zvukový výstup. Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a systém znovu zapněte. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS QS6141/32

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS QS6141/32 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag