Návod k použití PHILIPS PPX3610

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS PPX3610. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS PPX3610 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS PPX3610.


PHILIPS PPX3610 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4955 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS PPX3610 (9733 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS PPX3610

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome PPX3610 CZ Návod k obsluze Obsah Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Vážený zákazníku, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K tomuto návodu k obsluze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obsah balení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Obraťte se na lékaře nebo na výrobce příslušného lékařského přístroje s dotazem, zda je stínění proti vysokofrekvenčnímu vyzařování dostatečné. Nastavení bezdrátové sítě (WLAN) 1 Zapněte přístroj vypínačem na boku. 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní menu. Bezdrátová síť s infrastrukturou V bezdrátové síti s infrastrukturou spolu různé přístroje komunikují přes ústřední prvek access point (gateway, router). Všechna data jsou posílána do ústředního prvku access point (gateway, router), odkud jsou předávána dál. 3 4 5 6 7 8 9 Navigačními tlačítky zvolte Nastavení. Tlačítkem ¡/¢ zvolte požadovanou bezdrátovou síť. 11 Pokud je přístup do sítě chráněný heslem, zobrazí se okno pro jeho zadání. Klikněte touchpadem nebo myší do pole pro zadávání textu (viz také kapitola Touchpad / gesta, strana 8). Zapnutí a vypnutí provozu v bezdrátové síti (WLAN) Provoz v bezdrátové síti je standardně vypnutý. 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní menu. 3 4 5 6 Navigačními tlačítky zvolte Nastavení. Potvrďte je pomocí à. 12 Touchpadem nebo myší zadejte na obrazovkové klávesnici heslo. Tlačítkem ¿ se v nabídce vraťte o jeden krok zpět. Bezdrátová síť (WLAN) 21 Nastavení bezdrátové sítě (WLAN) pomocí průvodce Svůj přístroj můžete díky funkci Wi-Fi Protected Setup (WPS) nebo funkci vyhledávání bezdrátových sítí rychle a snadno připojit k existující bezdrátové síti. Funkce WPS automaticky provede všechna důležitá nastavení jako například název sítě (SSID) a zajistí ochranu přenášených dat šifrováním WPA. Digital Living Network Alliance (DLNA) Tento přístroj podporuje Digital Living Network Alliance (DLNA). Uvedený standard umožňuje rychlé propojování multimediálních přístrojů. Zapnutí a vypnutí DLNA Funkce DLNA je standardně zapnutá. 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní menu. Použití Wi-Fi Protected Setup (WPS) Svůj přístroj můžete díky funkci Wi-Fi Protected Setup (WPS) rychle a snadno připojit k existující bezdrátové síti, a to dvěma různými způsoby. Přihlášení do sítě můžete uskutečnit zadáním kódu pin nebo můžete využít funkci Push Button Configuration (PBC), pokud Váš přístupový bod (access point, router) tuto metodu podporuje. Použití WPS s funkcí Push Button Configuration (PBC) 1 Zapněte přístroj vypínačem na boku. 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní menu. 7 Tlačítkem ¡/¢ zvolte Předávání DLNA. Tlačítkem ¿ se v nabídce vraťte o jeden krok zpět. 3 4 5 6 7 8 9 Navigačními tlačítky zvolte Nastavení. Tlačítkem ¡/¢ zvolte požadovanou bezdrátovou síť. 11 Na přístupovém bodu WLAN aktivujte funkci Push Button Configuration. Přístupový bod WLAN a přístroj se samočinně propojí a vytvoří spojení chráněné metodou WPA. Přehrávání souborů přes DLNA Pokud jsou do sítě zapojena zařízení DLNA, můžete k nim během přehrávání souborů a práce se soubory přistupovat (viz také kapitola Přehrávání médií, strana 23). Ovládání přes DLNA Projektor můžete ovládat prostřednictvím jiného zařízení (například chytrého telefonu) přes DLNA. Za tím účelem si prostudujte návod k použití příslušného přístroje. 22 Philips · PPX3610 7 Přehrávání médií Upozornìní Navigační tlačítka Všechna znázorněná tlačítka jsou tlačítka dálkového ovládání. Upozornìní Možnosti nastavení Ohledně možností nastavení si přečtěte informace v kapitole Nastavení (viz také kapitola Nastavení, strana 31), abyste svůj přístroj mohli využít co nejlépe. [. . . ] Ochrana životního prostředí jako součást koncepce trvale udržitelného rozvoje patří mezi priority Sagemcom Documents SAS. Cílem Sagemcom Documents SAS jsou systémová řešení v souladu se zájmy ochrany životního prostředí. Proto se společnost Sagercom Documents SAS rozhodla přiřadit ekologickým aspektům ve všech životních fázích svých výrobků – od výroby přes uvedení do provozu a používání až po jejich likvidaci – vysoké hodnotové postavení. Balení: Logo (zelený bod) znamená, že společnost přispívá národní organizaci zajišťující evidenci vznikajících obalů a tím zlepšení recyklační infrastruktury. Dodržujte prosím místní zákony týkající se třídění a likvidace tohoto druhu odpadu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS PPX3610

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS PPX3610 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag