Návod k použití PHILIPS PPX2480

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS PPX2480. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS PPX2480 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS PPX2480.


PHILIPS PPX2480 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4629 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS PPX2480 (4623 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS PPX2480

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome PPX2450 PPX2480 CZ Návod k obsluze Obsah Pehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Vázený zákazníku, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 K tomuto návodu k obsluze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Umístní pístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Tím mze dojít k poskození nebo ke ztrát dat. Abyste si byli jistí, ze pístroj nenacítá z pamové karty, opakovan tisknte v hlavním menu tlacítko ¿, az zvolíte symbol pro interní pam. 3 K vytazení pamové karty na ni lehce zatlacte. 4 Pamová karta se vysune. Poznámka USB pamové médium s Mini-USB pipojením Zajistte, aby adaptérový kabel byl vzdy pipojen na projektoru a ne na USB pamovém médiu. Pouze s adaptérovým kabelem je správn pepínán signál mezi pipojením pocítace a pamovým médiem. Pamová karta / USB pamové médium 15 6 Pehrávání médií Poznámka Navigacní tlacítka Vsechna znázornná tlacítka jsou tlacítka dálkového ovládání. 9 K ukoncení promítání a k návratu do pehledu stisknte ¿. 10 Opakovaným stiskem ¿ se vrátíte do hlavní nabídky. Promítání videa Promítání videa (USB/SD karta/ interní pam) 1 Zapnte pístroj vypínacem na boku. 2 Po úvodní obrazovce se objeví hlavní menu. Poznámka Navigace bhem promítání Vyhledávání zpt / vped: Stisknte na dálkovém ovládání :/; nebo na pístroji À/Á. K perusení nebo pokracování v pehrávání stisknte T. Bhem pehrávání mzete na dálkovém ovládání pomocí N/O nastavit hlasitost. K úplnému vypnutí zvuku stisknte « nebo opakovan N. Formáty soubor Existují rzné formáty soubor, jako *. mov, *. avi, *. m4v. Mnoho z tchto formát slouzí jako kontejnery obsahující rzn kódované audio a video soubory. MPEG-4, H. 264, MP3 a AAC jsou píklady kódovaných audio/ video soubor. Pro jejich pehrání musí být tyto soubory pístrojem pecteny a dekódovány jejich audio/ video signály. Zohlednte prosím, ze na základ rzných video a audio enkodér není pehrání nkterých soubor mozné. 3 Navigacními tlacítky zvolte Videa. 5 Se zasunutou pamovou kartou nebo s USB pamovým médiem: Pomocí ¡/¢ zvolte interní pam, USB pamové médium nebo pamovou kartu. 7 Pomocí ¡/¢ vyberte video soubor, který chcete pehrát. Podporované datové formáty Kontejner *. avi, *. mov, *. mp4 *. mkv *. ts *. m2ts *. 3gp *. flv *. asf *. rm, *. rmvb *. dat Video formát MJPEG, MPEG-4, H. 264 MPEG-4, H. 264 MPEG-2, H. 264 H. 264 H. 263 FLV (do 800¦x¦600) ASF Real video MPEG-1 MPEG-2 MPEG-1, MPEG-2 Poznámka Zobrazení video soubor Jsou zobrazeny pouze ty video soubory, které mohou být pehrány Pocket projektorem. 8 Ke spustní promítání stisknte à. *. vob *. mpg, *. mpeg 16 Philips · PPX2450 · 2480 Video pehrávání (Mini-HDMI zdíka) 1 Pipojte video/audio výstup externího pístroje na HDMI zdíku Pocket projektoru. Pouzijte k tomu odpovídající kabely a adaptérové kabely (viz také kapitola Pipojení k pehrávajícímu zaízení, strana 12). 2 V návodu k obsluze externího pístroje si pectte, jak zapnout video výstup. V odpovídajících nabídkách jsou vtsinou oznaceny také jako , , TV out" nebo , , TV výstup". 3 Spuste promítání na externím pístroji. 4 Upravte hlasitost pomocí N/O. 5 Se zasunutou pamovou kartou nebo s USB pamovým médiem: Pomocí ¡/¢ zvolte interní pam, USB pamové médium nebo pamovou kartu. 7 Na obrazovce se zobrazí miniaturní fotky jako pehled. Zmna nastavení bhem promítání 1 Stisknte tlacítko ¡ nebo ¢. 2 Tlacítky ¡/¢ vyberte z následujících nastavení: Jas: Nastavení jasu Kontrast: Nastavení kontrastu Sytost: Nastavení sytosti barev Smart Settings: Vyberte pednastavené hodnoty svtelnosti / kontrastu / barevné sytosti Hlasitost: Nastavení hlasitosti 3 Nastavení zmníte pomocí À/Á. Zmnné nastavení se automaticky ulozí. Poznámka Miniaturní náhled nebo seznam V nastavení mzete vybrat, zda se zobrazí pehled miniatur nebo seznam. [. . . ] Prohlásení o dodrzení tchto pozadavk si mzete pecíst na internetové stránce www. sagem-ca. at/doc. Ochrana zivotního prostedí jako soucást koncepce trvale udrzitelného rozvoje patí mezi základní priority Sagemcom. Cílem Sagemcom jsou systémová esení v souladu se zájmy ochrany zivotního prostedí. Proto se také spolecnost Sagercom rozhodla piadit ekologickým aspektm ve vsech zivotních fázích svých výrobk, od výroby, pes uvedení do provozu a pouzívání az po jejich likvidaci, vysoké hodnotové postavení. Balení: Logo (zelený bod) znamená, ze spolecnost pispívá národní organizaci zajisující evidenci vznikajících obal a tím zlepsení recyklacní infrastruktury. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS PPX2480

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS PPX2480 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag