Návod k použití PHILIPS PD7022

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS PD7022. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS PD7022 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS PD7022.


PHILIPS PD7022 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1219 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS PD7022 (3594 ko)
   PHILIPS PD7022 BROCHURE (1590 ko)
   PHILIPS PD7022 annexe 1 (3594 ko)
   PHILIPS PD7022 QUICK START GUIDE (1613 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS PD7022

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] m Na pístroj nepokládejte zádné nebezpecné pedmty (nap. pedmty naplnné tekutinou nebo hoící svícky). n Pokud je jako odpojovací zaízení pouzito SÍOVÉ napájení nebo sdruzovac, mlo by být odpojovací zaízení pipraveno k pouzití. 4 CS Varování · · · · · · Neodstraujte kryt pístroje. Nepokládejte toto zaízení na jiné elektrické zaízení. [. . . ] Pi nesprávné manipulaci s pístrojem (v rozporu s tímto návodem) me dojít k nebezpecnému ozáení. Proto pístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Pi sejmutí kryt a odjistní bezpecnostních spínac hrozí nebezpecí neviditelného laserového záení!Chrate se ped pímým zásahem laserového paprsku. Pokud byste z jakéhokoli dvodu pístroj demontovali, vzdy nejdíve vytáhnte síovou zástrcku. Pístroj chrate ped jakoukoli vlhkostí i ped kapkami vody. CESKA REPUBLIKA Záruka: Pokud byste zjakéhokoli dvodu pístroj demontovali, vzdy nejdíve vytáhnte síovou zástrcku. Pístroj chrate ped jakoukoli vlhkostí iped kapkami vody. 8 CS 2 Penosný DVD pehrávac Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uzivateli výrobk spolecnosti Philips!Chcete-li vyuzívat vsech výhod podpory nabízené spolecností Philips, zaregistrujte svj výrobek na stránkách www. philips. com/welcome. C es ti na Úvod Penosný pehrávac DVD pehrává digitální videodisky, které odpovídají univerzálnímu standardu DVD Video. Pehrávac umozuje pehrávat celovecerní filmy v kvalit srovnatelné se skutecným kinem, vcetn stereofonního nebo vícekanálového zvuku (podle disku a nastavení pehrávace). Umozuje volbu zvukové stopy, jazyka titulk a zábr z rzných pohledových úhl (opt podle disku DVD). Krom toho mzete omezit pehrávání disk, které nejsou vhodné pro dti. Na tomto pehrávaci DVD lze pehrávat následující typy disk (vcetn CD-R, CD-RW, DVD±R a DVD±RW): · DVD Video · Video CD · Zvukový disk CD · MP3 CD · DivX · Disky se soubory JPEG Obsah dodávky Zkontrolujte a ovte obsah balení: · Hlavní jednotka x 1 · Druhá obrazovka x 1 · Síový adaptér x 1, typ ASUC12E-090080 (Philips) · Adaptér do auta x 1 · Kabel AV x 2 · Upevovací popruh x 2 · Uzivatelský manuál x 1 · Strucný návod k rychlému pouzití x 1 CS 9 Celkový pohled na hlavní jednotku a BRIGHTNESS · Nastavení jasu obrazovky. b SETUP · Slouzí k otevení nebo ukoncení nabídky nastavení. c · , Pechod na pedcházející nebo následující titul, kapitolu nebo stopu. d OPEN · Oteve pihrádku na disk. e DISC MENU · U disku DVD oteve nebo ukoncí nabídku disku. · U disku VCD zapne nebo vypne rezim PBC (ízení pehrávání). · Pro disk VCD verze 2. 0 nebo disk SVCD pi aktivovaném ízení PBC slouzí k návratu do nabídky. 10 CS f OPTIONS · Otevírá moznosti týkající se aktuální aktivity nebo výbru. i VOL +/· Slouzí ke zvýsení nebo snízení hlasitosti. m · , · · · · Vyhledávání zpt nebo vped rznými rychlostmi. Spustí, pozastaví nebo znovu spustí pehrávání disku. [. . . ] · Ovte si, zda je formát videovýstupu disku kompatibilní s televizorem. · Formát videovýstupu zmte tak, aby odpovídal vasemu televizoru nebo programu. · LCD monitor byl vyroben za pouzití velmi pesné technologie. Mohou se vsak na nm objevit trvale viditelné drobné cerné nebo jasné (cervené, modré, zelené) body. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS PD7022

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS PD7022 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag