Návod k použití PHILIPS OTT2000/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS OTT2000/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS OTT2000/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS OTT2000/12.


PHILIPS OTT2000/12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (659 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS OTT2000/12 QUICK STARTING GUIDE (15457 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS OTT2000/12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www. philips. com/welcome Otázky?Kontaktujte společnost Philips OTT2000 Příručka pro uživatele Obsah 1 Bezpečnost Bezpečnost 2 2 4 4 4 5 8 8 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 14 14 14 14 15 16 16 16 16 8 Informace o výrobku 2 Klasický zvukový mikrosystém Úvod Obsah balení Přehled výrobku Specifikace Informace o hratelnosti USB Podporované formáty disků MP3 17 17 18 18 19 19 19 21 21 21 21 22 22 9 Řešení problémů Všeobecné údaje Informace o připojení Bluetooth 3 Začínáme Připojení napájení Příprava dálkového ovladače Zapnutí Nastavení hodin 10 Oznámení 4 Přehrávání Prohlášení o shodě Péče o výrobek Péče o životní prostředí Upozornění na ochrannou známku Copyright Přehrávání disku Přehrání vinylové desky Přehrávání z jednotky USB Přehrávání ze zařízení Bluetooth Nahrávání na zařízení USB 5 Poslech rádiových stanic FM Automatické vyhledání rádiové stanice Automatické programování rádiových stanic Ruční programování rádiových stanic Volba stereofonního/monofonního vysílání 6 Poslech externího zařízení 7 Další funkce Nastavení časovače vypnutí Nastavení budíku Nastavení hlasitosti CS 1 1 Bezpečnost Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne. • • • Bezpečnost Varování •• Neodstraňujte kryt přístroje. •• Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje. [. . . ] Jemným položením ramene přenosky na okraj desky spustíte přehrávání od začátku. • Je-li funkce AUTO STOP nastavena na hodnotu ON, deck se po skončení přehrávání desky automaticky přestane otáčet. Vraťte rameno přenosky zpět do držáku ramena. Stisknutím tlačítka spustíte přehrávání vybrané skladby. Pro MP3: vyhledávání podle složky V režimu zastavení přehrávání dvakrát stiskněte tlačítko FIND/FILE CUT. »» Složky se zobrazí v abecedním pořadí. Stisknutím tlačítka spusťte přehrávání všech skladeb ve složce. Výběr možností opakovaného přehrávání nebo přehrávání v náhodném pořadí 7 1 Opakovaným stisknutím tlačítka PLAY MODE/FM/ST/MO během přehrávání vyberte možnost opakovaného přehrávání nebo režim náhodného přehrávání. • : Opakování aktuální skladby • : Opakování aktuální složky (pro disk MP3) • : Opakování všech skladeb • : Náhodné přehrávání CS 11 Poznámka •• Je-li připojeno externí zařízení pomocí konektoru AUDIO IN, mikrosystém automaticky přepne na zdroj AUX. 2 Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE vyberte zdroj USB. »» Přehrávání se automaticky spustí. • Výběr složky provedete stisknutím tlačítka / . • Výběr zvukového souboru provedete stisknutím tlačítka / . Přehrávání z jednotky USB Poznámka •• Ujistěte se, že paměťové zařízení USB obsahuje •• Jsou podporovány pouze soubory ve formátu MP3 přehrávatelný zvukový obsah. s přenosovými rychlostmi od 32 kb/s do 320 kb/s. •• Konektor USB nepodporuje připojení pomocí prodlužovacích kabelů USB a není určen pro přímou komunikaci s počítačem. Přehrávání ze zařízení Bluetooth Mikrosystém umožňuje poslech prostřednictvím zařízení Bluetooth. Poznámka •• Než k jednotce připojíte zařízení Bluetooth, seznamte •• Udržujte tuto jednotku mimo dosah jiných zařízením je přibližně 10 metrů. elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení. 1 Stiskněte ochranný kryt USB a poté zasuňte paměťové zařízení USB do konektoru . •• Efektivní provozní rozsah mezi jednotkou a spárovaným •• Všechny případné překážky mezi jednotkou a zařízením mohou vést ke snížení provozního rozsahu. 1 Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE vyberte zdroj BT. »» Kontrolka Bluetooth bliká modře. 12 CS 2 3 4 5 Aktivujte funkci Bluetooth na zařízení Bluetooth (viz uživatelská příručka zařízení). Ve svém zařízení vyberte možnost „PHILIPS OTT2000“ pro párování. Po úspěšném připojení se zařízení Bluetooth rozsvítí modře. Spusťte přehrávání hudby na zařízení Bluetooth. Tip 2 Stisknutím tlačítka REC spusťte nahrávání. • U disků CD zvolte opakovaným stisknutím tlačítka REC možnost: A [REC_ONE] (kopírovat jednu): nahraje se první/aktuální skladba. B [REC_ALL] (kopírovat vše): nahrají se všechny/zbývající skladby. »» Automaticky se zahájí přehrávání disku od začátku/od vybrané skladby a spustí se nahrávání. • Pokud chcete nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko . Poznámka jiný zdroj, připojené zařízení Bluetooth se automaticky odpojí. •• Systém si dokáže zapamatovat až 4 dříve připojená zařízení Bluetooth. •• Pokud mikrosystém přepne ze zdroje Bluetooth na Nahrávání na zařízení USB Skladby z disků audio CD, disků MP3, vinylových audiodesek a zvuk ze zdroje Bluetooth, rádia a externích zařízení lze nahrát jako soubory ve formátu . mp3 na paměťové zařízení USB. [. . . ] Výrobek nereaguje • Zkontrolujte, zda je k dispozici napájení. Špatný příjem rádia •• Kvůli rušení z jiných elektrických přístrojů nebo kvůli překážkám v budovách signály slábnou. •• Zkontrolujte, zda je anténa úplně vysunutá. Upravte polohu antény. CS 19 •• U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS OTT2000/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS OTT2000/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag