Návod k použití PHILIPS OST690

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS OST690. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS OST690 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS OST690.


PHILIPS OST690 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2247 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS OST690 QUICK START GUIDE (1215 ko)
   PHILIPS OST690 (2219 ko)
   PHILIPS OST690 QUICK START GUIDE (1215 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS OST690

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] • Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod. ). • Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie (sada baterie nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. Počítali jsme i s provozem v tropických podmínkách a přístroj splňuje podmínky pro takovýto provoz. [. . . ] Pokud ne, stiskněte tlačítko . Spuštění nebo pozastavení přehrávání. [ ]: Opakované přehrávání aktuální skladby. [ ]: Opakované přehrávání aktuálního alba. [ ]: Opakované přehrávání všech skladeb. [ ]: přehrávání skladeb v náhodném pořadí. Chcete-li se vrátit do normálního přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko MODE, dokud nezmizí ikona opakování nebo náhodného přehrávání. Programování skladeb V režimu USB můžete programovat pořadí přehrávání skladeb. Naprogramovat lze maximálně 20 skladeb. 1 2 3 4 5 6 Stisknutím tlačítka přehrávání ukončíte. Stisknutím tlačítka PROG aktivujte režim programování. »» Zobrazí se zpráva [PROG] a začne blikat [P01]. Stisknutím tlačítka ALB -/ALB + u skladeb MP3/WMA vyberte album. Pomocí tlačítek / vyberte číslo skladby a stisknutím tlačítka PROG volbu potvrďte. Opakováním kroků 3–4 můžete naprogramovat další skladby. Stisknutím tlačítka přehrajete naprogramované skladby. »» Během přehrávání je zobrazeno hlášení [PROG] (program). • Chcete-li program vymazat, stiskněte dvakrát tlačítko . Poznámka •• Konektor USB nepodporuje přehrávání hudby z vašeho chytrého telefonu. Přehrávání Pomocí následujících operací můžete v režimu USB ovládat přehrávání. / Výběr zvukového souboru Stiskněte během přehrávání tlačítko rychle vpřed/rychle vzad a držte jej stisknuté; po uvolnění tlačítka přehrávání pokračuje. Přeskočení na předchozí nebo následující album MP3/WMA. ALB-/ ALB+ CS 8 Přehrávání ze zařízení podporujícího technologii Bluetooth Poznámka •• Efektivní provozní rozsah mezi systémem a spárovaným •• Všechny případné překážky mezi systémem a zařízením •• Není zaručena kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth. mohou vést ke snížení provozního rozsahu. zařízením je přibližně 10 metrů. Přehrávání z externího zařízení Tento systém také umožňuje poslech z externího zařízení, jako je MP3 přehrávač. 1 2 Stisknutím tlačítka otevřete přihrádku. 1 2 3 Volič zdroje otočte do polohy BLUETOOTH. V zařízení Bluetooth zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth, která lze spárovat (informace naleznete v uživatelské příručce zařízení). Pokud se na displeji zařízení zobrazí položka [OST690], vyberte ji a spustí se párování a propojení. »» Po úspěšném párování a propojení systém dvakrát pípne. »» Streamování audia směřuje ze zařízení do tohoto systému. Audiokabel (3, 5 mm, není součástí balení) připojte: • ke konektoru AUDIO IN uvnitř přihrádky. [. . . ] •• U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy systému. 9 Oznámení Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení. Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení. Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat. Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS OST690

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS OST690 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag