Návod k použití PHILIPS OS685/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS OS685/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS OS685/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS OS685/12.


PHILIPS OS685/12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2009 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS OS685/12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] • Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod. ). • Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie (sada baterie nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. Počítali jsme i s provozem v tropických podmínkách a přístroj splňuje podmínky pro takovýto provoz. [. . . ] »» Rozsvítí se kontrolka LED. Druhá varianta – napájení z baterií Výstraha •• Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem. OFF ON Poznámka •• Když zůstane rádio s CD nečinné 15 minut v režimu CD nebo USB, automaticky se přepne do pohotovostního režimu. Pohotovostní režim ukončíte stisknutím tlačítka . Poznámka •• Baterie nejsou součástí příslušenství, 1 2 3 Otevřete přihrádku na baterie. Vložte 6 baterií (typ článku: R14/UM2/C CELL) se správnou polaritou (+/−) podle označení. Zavřete přihrádku na baterie. Vypnutí Přepínač POWER posuňte do polohy OFF. »» Kontrolka LED zhasne. Nastavení jasu displeje 1 2 Stiskněte tlačítko MODE a přidržte je 3 sekundy. Opakovaným stisknutím tlačítka ALB/ PRESET -/+ nastavte jas displeje. 7 CS 4 Přehrávání Přehrávání CD 1 2 3 Volič zdroje otočte do polohy CD. otevřete podavač Vložte disk potištěnou stranou nahoru a zavřete podavač disku. »» Přehrávání se automaticky spustí. Přehrávání z externího zařízení Rádio s CD také umožňuje poslech z externího zařízení, jako je přehrávač MP3. 1 Přehrávání ze zařízení USB Poznámka •• Ujistěte se, že zařízení USB obsahuje přehrávatelný zvukový obsah. Připojte audiokabel (3, 5 mm, není součástí balení) ke: • konektoru AUDIO IN na rádiu s CD. • konektoru pro připojení sluchátek na externím zařízení. »» Rádio s CD se automaticky přepne do režimu Audio-in. 1 2 Volič zdroje otočte do polohy USB. »» Přehrávání se automaticky spustí. Pokud ne, stiskněte tlačítko . 2 Přehrávání z externího audiozařízení (viz uživatelská příručka zařízení). CS 8 5 Možnosti přehrávání Přehrávání Pomocí následujících operací můžete v režimu CD nebo USB ovládat přehrávání. / Výběr zvukového souboru Stiskněte během přehrávání tlačítko rychle vpřed/rychle vzad a držte jej stisknuté; po uvolnění tlačítka přehrávání pokračuje. Přeskočení na předchozí nebo následující album MP3/WMA. Spuštění nebo pozastavení přehrávání. [ ]: Opakované přehrávání aktuální skladby. [ ]: Opakované přehrávání aktuálního alba. [ ]: Opakované přehrávání všech skladeb. [ ]: přehrávání skladeb v náhodném pořadí. Chcete-li se vrátit do normálního přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko MODE, dokud nezmizí ikona opakování nebo náhodného přehrávání. Programování skladeb V režimu CD nebo USB můžete programovat pořadí přehrávání skladeb. [. . . ] •• Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce. •• Vyměňte nebo vyčistěte disk. 13 CS 9 Oznámení Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení. Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení. Informace o ochraně životního prostředí Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Pokusili jsme se o to, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), papírovinu (ochranné balení) a polyethylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu. ) Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS OS685/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS OS685/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag