Návod k použití PHILIPS NTRX100/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS NTRX100/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS NTRX100/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS NTRX100/12.


PHILIPS NTRX100/12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2751 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS NTRX100/12 QUICK STARTING GUIDE (1865 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS NTRX100/12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www. philips. com/welcome Otázky?Kontaktujte společnost Philips NTRX100 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Oznámení 2 2 4 6 6 6 7 9 11 11 11 12 13 13 13 14 15 16 16 16 16 17 18 18 18 18 18 7 Další funkce 2 Váš Hi-Fi minisystém Úvod Obsah balení Celkový pohled na hlavní jednotku Celkový pohled na dálkový ovladač Přehrávání zvuku z externího zařízení Použití Hi-Fi systému k mluvení nebo zpívání Současné přehrávání Nastavení ozdobného osvětlení 19 19 19 20 20 21 21 21 23 23 8 Informace o výrobku Specifikace Informace o hratelnosti USB 3 Začínáme Příprava dálkového ovladače Připojení napájení Zapnutí 9 Řešení problémů O zařízení Bluetooth 4 Přehrávání Základní operace přehrávání Přehrávání ze zařízení podporujících technologii Bluetooth Přehrávání prostřednictvím USB Možnosti přehrávání 5 Poslech rádia Ladění rádiových stanic Uložení rádiových stanic Výběr předvolby rádiové stanice Volba stereofonního/monofonního vysílání 6 Nastavení zvuku Nastavení hlasitosti reproduktoru Výběr zvukového efektu Ztlumení zvuku Výběr režimu výstupu zvuku CS 1 Č e š ti n a Obsah 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny a Přečtěte si tyto pokyny. b Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí. f K čištění používejte pouze suchou tkaninu. [. . . ] Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na hlavici hlavního napájecího kabelu. •• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!Při odpojování napájecího kabelu vytahujte vždy konektor ze zdířky. Nikdy netahejte za kabel. Příprava dálkového ovladače 1 2 3 Stiskněte dvířka přihrádky na baterie a tlakem je vysuňte (podle části 1 na obrázku). Vložte dvě baterie typu AAA se správnou polaritou (+/–) podle označení. Stiskněte dvířka přihrádky na baterie a tlakem je zasuňte zpět (podle části 3 na obrázku). Poznámka •• Před připojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda je připojeno vše ostatní. • Zapojte napájecí kabel do: • konektoru ~ AC IN na této jednotce. • do síťové zásuvky. CS 11 Č e š ti n a 3 Začínáme Poznámka Zapnutí 1 2 Přepněte vypínač POWER ON/OFF na zadním panelu do polohy |. »» Jednotka se přepne na poslední vybraný zdroj. Přepnutí do pohotovostního režimu. • Stisknutím tlačítka přepnete jednotku do pohotovostního režimu. »» Podsvícení zobrazovacího panelu se vypne. 12 CS Základní operace přehrávání Přehrávání lze ovládat následujícími operacemi. Funkce Zastavení přehrávání Pozastavení/obnovení přehrávání Vynechání skladby Vyhledávání během přehrávání Akce stiskněte tlačítko . stiskněte a podržte tlačítko / , uvolněním tlačítka obnovíte normální přehrávání. • *Na horním panelu můžete posunutím crossfaderu doleva (A) nebo doprava (B) ovládat prolnutí z jednoho kanálu do druhého. *Při použití crossfaderu k prolínání přehrávání mezi zdrojem A a B nedojde k přerušení přehrávání hudby. Pokud například přesunete crossfader zleva doprava, bude hlasitost přehrávané hudby ze zdroje A postupně slábnout, zatímco bude současně postupně zesilována hlasitost hudby ze zdroje B. Poznámka •• Efektivní provozní rozsah mezi jednotkou a zařízením podporujícím technologii Bluetooth je přibližně 10 metrů. •• Všechny případné překážky mezi jednotkou a zařízením podporujícím Bluetooth mohou vést ke snížení provozního rozsahu. •• Není zaručena kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth. •• Jednotka si dokáže zapamatovat až 4 zařízení, která byla jako poslední připojena ke zdroji A nebo B prostřednictvím Bluetooth. Chcete-li poslouchat hudbu bezdrátově, musíte nejprve spárovat zařízení podporující Bluetooth s jednotkou. Zvolte nejvhodnější způsob párování Bluetooth podle následujících předpokladů. Předpoklad Zařízení Bluetooth podporuje funkci NFC (Near Field Communication), (Near Field Communication) i funkci A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Zařízení Bluetooth podporuje pouze funkci A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). • Způsob párování Zvolte 1.  možnost (doporučeno) nebo 2.  možnost. Zvolte 2.  možnost. Prolínání přehrávání mezi zdrojem zvuku A a B Před párováním a připojením je nutné: a Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE A/B vyberte zdroj Bluetooth. [. . . ] Funkce pro úsporu energie jednotku automaticky přepne do pohotovostního režimu 30 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků. Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítko, vyberte nejprve správný zdroj namísto na hlavní jednotce dálkovým ovladačem. Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a jednotkou. Dálkový ovladač namiřte přímo na senzor na přední straně jednotky. Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS NTRX100/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS NTRX100/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag