Návod k použití PHILIPS NT9145/10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS NT9145/10. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS NT9145/10 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS NT9145/10.


PHILIPS NT9145/10 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (24451 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS NT9145/10

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ]  0000. 0000. 00. 00   137 2 1 11 12 + 13 2 3 4 5 6 9 M 10 S – 7 8 L English 6 Български 14 Čeština 22 Eesti 30 Hrvatski 38 Magyar 46 Қазақша 54 Lietuviškai 62 Latviešu 70 Polski 78 Română 86 Русский 94 Slovensky 102 Slovenščina 110 Srpski 118 Українська 126 NT9145  English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips!To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www. philips. Important Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference. Warning - This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. [. . . ] Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www. philips. Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk. Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības. Nelietojiet ierīci, ja kāda tās daļa ir bojāta, jo varat savainoties. Izmantojiet šo ierīci tikai tās paredzētajiem mērķiem, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā. - Ja ierīce ir pakļauta būtiskām temperatūras, spiediena vai mitruma līmeņa izmaiņām, ļaujiet ierīcei 30 minūtes pielāgoties vides apstākļiem, pirms lietojat to. - Ievērojot higiēnas prasības, ierīci ir ieteicams lietot tikai vienam cilvēkam. Lai neapplaucētu rokas, vienmēr pārbaudiet, vai ūdens nav pārāk karsts. - Ierīces tīrīšanai nekad nelietojiet saspiestu gaisu, tīrīšanas drāniņas, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai agresīvus šķidrumus, piemēram, benzīnu vai acetonu. - Izmantojiet un glabājiet ierīci 15–35 °C temperatūrā. - Ja negrasāties ierīci izmantot kādu laiku, izņemiet bateriju no ierīces. Atbilstība standartiem - Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību (EMF). - Šī ierīce atbilst starptautiski apstiprinātiem IEC drošības noteikumiem un to var droši tīrīt tekošā ūdenī. Vispārīgs apraksts (Zīm.  2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Precīzās apgriešanas galviņa Rokturis Atzīme “Ieslēgts” Atzīme “Izslēgts” Atzīme “Atvērts” Režīma indikators Bateriju nodalījuma vāciņš Gara precīzās apgriešanas ķemme (L) Vidēja precīzās apgriešanas ķemme (M) 10 Īsā precīzās apgriešanas ķemme (S) 11 Precīzās skūšanas galviņa 12 Tīrīšanas suka 13 Vienreizlietojamā baterija Sagatavošana lietošanai Bateriju ievietošana Latviešu 71 1 Lai noņemtu bateriju nodalījuma vāciņu, pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz iestatījuma indikators ( % ) norāda uz atvērtu stāvokli. 2 Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu no roktura. 3 Ievietojiet bateriju tās nodalījumā. Pārliecinieties, ka + un – bateriju poli tiek ievietoti pareizā virzienā. Jaunās AA sārma baterijas darbības laiks ir līdz pat 2 stundām. AA 4 Uzbīdiet bateriju nodalījuma vāciņu atpakaļ uz roktura. 72 Latviešu 5 Pagrieziet bateriju nodalījuma vāciņu pretēji pulksteņrādītāju virzienam, līdz iestatījuma indikators ( % ) norāda uz atzīmi “aizvērts” (0). Lai novērstu bateriju tecēšanas radītos bojājumus: - neglabājiet ierīci tiešos saules staros. - izņemiet bateriju, ja negrasāties izmantot ierīci mēnesi vai ilgāk. Precīzās apgriešanas galviņu un precīzās skūšanas galviņu var pievienot un noņemt identiskā veidā. 1 Lai uzliktu uzgali, novietojiet bloķēšanas indikatoru pret atzīmi “Atbloķēts” ( melna augšupvērsta bultiņa) un uzlieciet uzgali uz roktura. Pēc tam grieziet uzgali pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz bloķēšanas indikators ir vērsts pret atzīmi “Bloķēts” (I). Latviešu 2 Ieslēdziet ierīci. [. . . ] Щоб придбати приладдя чи запасні частини, відвідайте веб-сайт www. shop. philips. com/service або зверніться до дилера Philips. Можна також звернутися до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні (контактну інформацію шукайте в гарантійному талоні). Навколишнє середовище Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS NT9145/10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS NT9145/10 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag