Návod k použití PHILIPS NP 3300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS NP 3300. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS NP 3300 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS NP 3300.


PHILIPS NP 3300 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1947 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS NP3300 BROCHURE (1882 ko)
   PHILIPS NP 3300 (1912 ko)
   PHILIPS NP3300 BROCHURE (1855 ko)
   PHILIPS NP3300 QUICK START GUIDE (1207 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS NP 3300

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách www. philips. com/welcome NP3300 Návod k pouzití 8 1 Dlezité Bezpecnost Poznámky k ochran zivotního prostedí Nastavení 29 2 2 3 2 Popis NP3300 Úvod Obsah balení Pehled 5 5 5 6 Rezimy pehrávání (Play Mode) 29 Nastavení zvuku (Sound settings) 29 Nastavení displeje (Display settings) 30 Nastavení prezentace (Slideshow settings) 30 Album art 31 Nastavení hodin (Clock settings) 31 Síové nastavení (Network settings) 33 Umístní a casová pásma 34 Jazyk (Language) 34 Informace o zaízení (Device information) 34 Vyhledání aktualizací software 34 Obnovení továrního nastavení 34 3 Píprava Vlození baterií do ovladace Pipojení síového napájení 11 11 11 9 Registrace NP3300 u Philips Výhody Registrace NP3300 Odregistrace NP3300 Kontrola registracních informací 35 35 35 36 36 4 Nastavení pi prvním zapnutí Pipojení k domácí Wi-Fi / drátové síti 12 13 5 Pehrávání z domácí Wi-Fi/ drátové sít Stream z UPnP serveru Pehrávání Internetových rádií Stream z online hudebních sluzeb Vyhledávání hudby 10 Údrzba 19 19 21 25 25 Cistní 37 37 11 Technické údaje 38 12 esení potízí 6 Pouzití Smartphone jako virtuálního ovladace 27 Stáhnte aplikaci Otevení aplikace Pouzití univerzálního ovladace 27 27 27 40 13 Kontaktní informace 41 7 Funkce Multiroom music 28 CZ 1 Cesky Obsah 1 Dlezité Bezpecnost Informace pro evropské zem: Význam bezpecnostních symbol Výrobek nevystavujte desti, kapající/stíkající vod ani vlhkosti. J Výrobek chrate ped pímým sluncem, oteveným ohnm a teplem. K Neinstalujte do blízkosti tepelných zdroj, jako jsou radiátory a dalsí topná tlesa, sporáky a jiná elektrická zaízení (vcetn zesilovac). UPOZORNNÍ NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ­ NEOTEVÍREJTE UPOZORNNÍ: NESNÍMEJTE HORNÍ ANI ZADNÍ KRYT, HROZÍ ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM. VÝROBEK NEOBSAHUJE ZÁDNÉ CÁSTI, KTERÉ MZE OPRAVOVAT UZIVATEL. OPRAVY SVTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU. L Na výrobek nestavte jiný elektrický pístroj. pedmty obsahující kapaliny, svícky apod. ). N Výrobek obsahuje baterie. [. . . ] · Nebo stisknte píslusné tlacítko (0-9) v obrazovce pehrávání rádia. 4 Volbou pozadované stanice spustíte pehrávání. Úprava oblíbených stanic V NP3300 mzete oznacovat Internetová rádia jako oblíbená. Vsechny stanice jsou pidány do [Internet Radio] > [Favorite stations]. Pidání stanice do [Favorite stations] · Ze seznamu vyberte pozadovanou stanici. V obrazovce pehrávání stisknte FAVORITE na ovladaci. Zobrazí se zpráva oznamující pidání stanice do oblíbených [Favorite stations]. Vyjmutí stanice z [Favorite stations] · Vyberte stanici ze seznamu nebo pejdte do obrazovky pehrávání stanice. Stisknte opt FAVORITE. Ulození stanic do pedvoleb Do NP3300 mzete ulozit az 10 stanic. Kazdá pedvolená stanice odpovídá císelnému tlacítku na ovladaci. V obrazovce pehrávání rádia rychle pepnete na pozadovanou pedvolbu stiskem císelného tlacítka. Ve výchozím nastavení jsou pedvolené stanice ulozeny do NP3300 podle umístní, které jste zvolili pi úvodním nastavení. Pro zmnu umístní pejdte do [Settings] > [Location and time zone]. Ulození stanice do pedvolby 1 2 Nalate pozadovanou stanici (viz , , Pehrávání z domácí Wi-Fi/drátové sít"->, , Pehrávání Internetových rádií"->, , Ladní Internetových rádií"). Na obrazovce pehrávání stisknte a pidrzte pozadované císelné tlacítko (0-9). Zobrazí se zpráva oznamující pidání stanice do pozadované pedvolby. Pokud byla jiz pedvolba obsazena, pepíse se. 22 CZ Správa Internetových rádií online NP3300 Cesky Internet http://www. philips. com/welcome Po registraci NP3300 do www. philips. com/welcome (viz , , Registrace NP3300 u Philips") se mzete pihlásit do klubu Club Philips. V Club Philips mzete spravovat Internet Radio v pocítaci takto. · Upravovat oblíbené stanice; · Rucn pidávat stanice, které nemzete najít v NP3300. Úprava oblíbených stanic online V Club Philips mzete spravovat seznam oblíbených stanic v pocítaci. Po pipojení NP3300 k Internetu aktualizujete oblíbené stanice v NP3300. · V [Browse] vyhledejte pozadované stanice; 1 2 V pocítaci se pihlaste do Club Philips (viz , , Registrace NP3300 u Philips"). Oznacení/odznacení stanice jako oblíbené: · Klepnte na [Streamium management] > [Favorites] > [Browse]; · Ve [Favorite] oznacte polícko odpovídající stanici. · Stanici zrusíte odznacením polícka u píslusné stanice. CZ 23 1 2 V pocítaci se pihlaste do Club Philips (viz , , Registrace NP3300 u Philips"). Pro pidání stanice klepnte na [Streamium management] > [My media] > [Music]. 3 Zmna poadí oblíbených stanic v seznamu: · Klepnte na [Prioritize]; · Klepnte na ádek stanice, kterou chcete pesunout; · Petáhnte ádek nahoru nebo dol. V NP3300 naleznete stanice v pozadovaném poadí v [Internet Radio] > [Favorite stations], je-li NP3300 pipojen k Internetu. Tip · Pokud chcete v seznamu oblíbených pesunout stanici na první místo, pesute ji za první stanici a tu pak petáhnte dol. [. . . ] Pomocí pejdte na [Product Registration ID]. Registrace NP3300 Pi registraci NP3300 na www. philips. com/ welcome pouzijte jako název úctu platnou e-mailovou adresu. Nebo mzete zadat e-mailovou adresu do pístroje a dokoncit registraci na webové stránce, která vám bude zaslána e-mailem. Registrace v pístroji Pomocí e-mailové adresy se zaregistrujte v pístroji a pak dokoncete registraci na webové stránce, která vám bude zaslána e-mailem. 1 2 Registrace na webové stránce Pro pímou registraci NP3300 na www. philips. com/welcome budete potebovat zadat následující informace: · · · Platnou e-mailovou adresu jako registracní úcet; Model výrobku; Registracní ID výrobku. Ujistte se, ze je NP3300 pipojen k Internetu. Zaregistrujte se na www. philips. com/ welcome, · V NP3300 vyberte [Settings] > [User registration] > [Register now] > [Register on the device]; · Po výzv zadejte platnou e-mailovou adresu (viz , , Popis NP3300" -> , , Pehled" -> , , Psaní text"). · V pocítaci dokoncete registraci pomocí odkazu, který jste obdrzeli ve zpráv. CZ 35 Cesky Tip · Pro dalsí pihlásení na Philips online services pouzijte odkaz ze zprávy a heslo. Odregistrace NP3300 Pi registraci na www. philips. com/welcome mzete pouzívat pouze jeden úcet pro jeden pístroj (nap. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS NP 3300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS NP 3300 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag