Návod k použití PHILIPS MCM1150/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS MCM1150/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS MCM1150/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS MCM1150/12.


PHILIPS MCM1150/12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (529 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS MCM1150/12 (524 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS MCM1150/12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www. philips. com/welcome Otázky?Kontaktujte společnost Philips MCM1150 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace Bezpečnost 2 2 4 4 4 5 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 7 Informace o výrobku 2 Váš mikrosystém Specifikace Informace o hratelnosti USB Podporované formáty disků MP3 12 12 13 13 14 15 Úvod Obsah balení Celkový pohled na hlavní jednotku Celkový pohled na dálkový ovladač 8 Řešení problémů 9 Oznámení 3 Začínáme Připojení reproduktorů Připojení napájení Ukázka funkcí Příprava dálkového ovladače Zapnutí Nastavení hodin 4 Přehrávání Přehrávání z disku Přehrávání z jednotky USB Přehrávání Přechod na skladbu Programování skladeb 5 Poslech rádia Naladění rádiové stanice Automatické programování rádiových stanic Ruční programování rádiových stanic Výběr předvolby rádiové stanice 6 Další funkce Nastavení budíku Nastavení časovače vypnutí Poslech externího zařízení CS 1 1 Důležité informace Bezpečnost Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly • • • nebo jiných zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo. Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zástrčkám, zásuvkám a místu, kde kabel opouští zařízení. [. . . ] •• Připojte pouze reproduktory se stejnou nebo vyšší impedancí než u dodaných reproduktorů. Podrobnosti najdete v části Specifikace v tomto návodu. Ukázka funkcí V pohotovostním režimu můžete spustit ukázku funkcí stisknutím tlačítka . »» Funkce se poté zobrazí jedna po druhé na panelu displeje. • Chcete-li ukázku vypnout, stiskněte znovu tlačítko . SPEAKER OUT (6 ) FM SPEAKER OUT (6 ) ANTENNA 100-240 V~50/60 Hz AC MAINS~ Příprava dálkového ovladače Výstraha •• Nebezpečí výbuchu!Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. •• Nebezpečí snížení životnosti baterie!Nikdy nepoužívejte různé značky ani typy baterií. •• Hrozí nebezpečí poškození výrobku!Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. CS 7 Vložení baterie do dálkového ovladače: 1 2 3 Otevřete přihrádku na baterie. Vložte jednu dodanou baterii AAA se správnou polaritou (+/−) podle označení. Zavřete přihrádku na baterie. Nastavení hodin 1 V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko CLOCK na dálkovém ovladači déle než dvě sekundy. »» Zobrazí se formát hodin [24H] nebo [12H]. Stisknutím tlačítka / vyberte formát hodin [24H] nebo [12H] a stiskněte tlačítko CLOCK. »» Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat. Stisknutím tlačítka /CLOCK nastavte hodinu a znovu stiskněte tlačítko . »» Zobrazí se čísla znázorňující minuty a začnou blikat. Opakováním kroku 3 nastavte minuty. Poznámka •• Nedojde-li během 90 sekund ke stisknutí žádného tlačítka, systém automaticky ukončí režim nastavení hodin. 2 Zapnutí Stiskněte tlačítko . »» Jednotka se přepne na poslední vybraný zdroj. 3 4 Přepnutí do pohotovostního režimu. Opětovným stisknutím tlačítka přepnete jednotku do pohotovostního režimu. »» Na panelu displeje jsou vidět hodiny (pokud jsou nastaveny). Přepnutí do pohotovostního režimu Eco: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu delší než dvě sekundy. »» Panel displeje se ztmaví. Poznámka •• Jednotka se po 15 minutách v pohotovostním režimu přepne do pohotovostního režimu Eco. Tip •• Když je přístroj zapnutý, můžete zobrazit hodiny stisknutím tlačítka CLOCK. Přepínání mezi pohotovostním režimem a pohotovostním režimem Eco: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu delší než dvě sekundy. 8 CS 4 Přehrávání Přehrávání z disku 1 2 3 4 Opakovaným stisknutím tlačítka CD vyberte zdroj CD. otevřete podavač VOL+/MUTE SOUND DISPLAY Zvýšení nebo snížení hlasitosti. [. . . ] Jednotka nereaguje •• Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte. •• Funkce pro úsporu energie systém automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků. Dálkové ovládání nefunguje •• Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítko, vyberte nejprve správný zdroj namísto na hlavní jednotce dálkovým ovládáním. •• Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a jednotkou. •• Dálkové ovládání namiřte přímo na senzor na přední straně jednotky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS MCM1150/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS MCM1150/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag