Návod k použití PHILIPS MCM1120/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS MCM1120/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS MCM1120/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS MCM1120/12.


PHILIPS MCM1120/12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (785 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS MCM1120/12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www. philips. com/welcome Otázky?Kontaktujte společnost Philips MCM1120 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace Bezpečnost 2 2 4 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 13 14 14 14 14 14 7 Informace o výrobku 2 Váš mikrosystém Úvod Obsah dodávky Celkový pohled na hlavní jednotku Celkový pohled na dálkový ovladač Specifikace Informace o hratelnosti USB Podporované formáty disků MP3 Údržba 15 15 15 16 16 17 18 8 Řešení problémů 9 Oznámení 3 Začínáme Připojení reproduktorů Připojení napájení Příprava dálkového ovladače Zapnutí Nastavení hodin 4 Přehrávání Základní operace přehrávání Přehrávání disků Přehrávání z jednotky USB Nastavení zvuku Programování zvukových stop Poslech kazet 5 Poslech rádia Ladění rádiových stanic VKV Automatické programování rádiových stanic Ruční programování rádiových stanic Zobrazení informací RDS 6 Další funkce Nastavení budíku Nastavení časovače vypnutí Poslech z externího zařízení Poslech prostřednictvím sluchátek CS 1 1 Důležité informace Bezpečnost Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly • • • Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zástrčkám, zásuvkám a místu, kde kabel opouští zařízení. Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem. [. . . ] Vložte 2 baterie typu AAA se správnou polaritou (+/–) podle označení. Zavřete přihrádku na baterie. Zapnutí Stisknutím tlačítka jednotku zapněte. »» Jednotka se přepne na poslední vybraný zdroj. Tip •• V pohotovostním režimu můžete jednotku také zapnout stisknutím tlačítek CD, TUNER, MP3 LINK. Přepnutí do pohotovostního režimu. Opětovným stisknutím tlačítka přepnete jednotku do pohotovostního režimu. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka / vyberte soubor. spustíte přehrávání. Zvýšení/snížení hlasitosti. Zapnutí nebo vypnutí dynamického zvýraznění basů. Když je funkce DBB aktivována, zobrazí se indikace [DBB]. Výběr požadovaného zvukového efektu: [POP] (pop) [JAZZ] (jazz) [CLASSIC] (klasická hudba) [ROCK] (rock) Programování zvukových stop Naprogramovat lze maximálně 20 stop. 1 2 Stisknutím tlačítka zastavíte přehrávání režimu CD nebo USB. »» Zobrazí se hlášení [PROG] (program). 10 CS 3 4 5 6 U stop MP3/WMA vyberte opakovaným stisknutím tlačítka ALBUM/PRESET+/příslušné album. Pomocí tlačítek / vyberte číslo stopy a stisknutím tlačítka PROG volbu potvrďte. Opakováním kroků 3 a 4 můžete naprogramovat další stopy. Stisknutím tlačítka přehrajete naprogramované stopy. »» Během přehrávání je zobrazeno hlášení [PROG] (program). »» Je-li přehrávání zastaveno, stisknutím tlačítka program vymažete. Poslech kazet Poznámka •• Při přehrávání nebo nahrávání kazety nelze měnit zdroj •• Chcete-li nahrávat, použijte pouze „normální“ (IEC zvuku. typ I) kazet, na kterých není porušená ochrana proti zápisu. Přehrávání kazety 1 2 3 4 5 Stisknutím tlačítka TAPE vyberte jako zdroj kazetu a zatažením otevřete kryt tlačítek na přední části zařízení. otevřete dvířka Kazetu vložte otevřenou stranou dolů a plnou cívkou doleva, poté zavřete dvířka magnetofonu. Stisknutím tlačítka spustíte přehrávání. • Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko . • Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko . • Chcete-li kazetu rychle převinout vzad nebo vpřed, stiskněte tlačítko / . Nahrávání z CD na kazetu 1 2 Stisknutím tlačítka CD vyberte zdroj CD. • Chcete-li nahrávat od začátku disku, zastavte přehrávání disku od začátku. • Chcete-li nahrávat na část disku, zastavte přehrávání disku od začátku části. [. . . ] Levý a pravý výstup zvuku zní obráceně. •• Zkontrolujte připojení a umístění reproduktorů Přístroj nereaguje •• Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a systém znovu zapněte. •• Funkce pro úsporu energie jednotku automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků. Dálkový ovladač nefunguje. •• Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítko, vyberte nejprve správný zdroj namísto na hlavní jednotce dálkovým ovládáním. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS MCM1120/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS MCM1120/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag