Návod k použití PHILIPS MC151/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS MC151/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS MC151/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS MC151/12.


PHILIPS MC151/12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (754 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS MC151/12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www. philips. com/welcome Otázky?Kontaktujte společnost Philips MC151 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace Bezpečnost 2 2 4 4 4 5 6 8 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 8 Řešení problémů 9 Oznámení 17 18 18 18 18 2 Váš Hi-Fi mikrosystém Prohlášení o shodě Péče o životní prostředí Copyright Úvod Obsah balení Celkový pohled na hlavní jednotku Celkový pohled na dálkový ovladač 3 Začínáme Připojení reproduktorů Připojení napájení Příprava dálkového ovladače Nastavení hodin Zapnutí 4 Přehrávání Přehrávání disku Přehrávání kazety Přehrávání z externího zařízení Nastavení úrovně hlasitosti a zvukového efektu 5 Poslech rádia Naladění rádiové stanice FM/AM Automatické programování rádiových stanic Ruční programování rádiových stanic Výběr předvolby rádiové stanice 6 Další funkce Nastavení budíku Nastavení časovače vypnutí Poslech prostřednictvím sluchátek 7 Informace o výrobku Specifikace Údržba CS 1 1 Důležité informace Bezpečnost Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly • • • nebo jiných zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo. Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zástrčkám, zásuvkám a místu, kde kabel opouští zařízení. [. . . ] Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně. Konektory pro pravý reproduktor jsou na hlavní jednotce označeny slovem „RIGHT“. Zapojte červený kabel do červeného (+) konektoru, černý kabel do černého (-) konektoru. Konektory pro levý reproduktor jsou na hlavní jednotce označeny slovem „LEFT“. Instalace baterie do dálkového ovladače: 1 Otevřete přihrádku na baterie. CS 2 3 Vložte 2 baterie AAA (nejsou součástí balení) se správnou polaritou (+/-) podle označení. Zavřete přihrádku na baterie. Tip •• Chcete-li během přehrávání zobrazit hodiny, stiskněte opakovaně tlačítko CLOCK/DISPLAY, dokud se hodiny nezobrazí. Zapnutí Stiskněte tlačítko POWER. »» Mikrosystém se přepne na poslední vybraný zdroj. Poznámka •• Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem. Přepnutí do pohotovostního režimu. Stisknutím tlačítka POWER přepnete systém do pohotovostního režimu. »» Podsvícení zobrazovacího panelu se ztlumí. »» Na zobrazovacím panelu se zobrazí hodiny (pokud jsou nastaveny). Nastavení hodin 1 2 Stisknutím tlačítka POWER přepnete systém do pohotovostního režimu. Stisknutím a podržením tlačítka CLOCK/ DISPLAY na 2 sekundy aktivujete režim nastavení budíku. »» Je zobrazen 12hodinový nebo 24hodinový režim hodin. Opakovaným stisknutím tlačítka PROG vyberte 12hodinový nebo 24hodinový režim hodin. »» Začnou blikat čísla znázorňující hodiny. Pomocí tlačítek / vyberte číslo stopy a stisknutím tlačítka PROG volbu potvrďte. Opakováním kroku 2 naprogramujete další skladby. Stisknutím tlačítka přehrajete naprogramované skladby. »» Během přehrávání je zobrazeno hlášení [PROG] (program). • Chcete-li program vymazat, stiskněte dvakrát tlačítko . PULL TO OPEN Zobrazení informací o přehrávání Během přehrávání lze opakovaným stisknutím tlačítka CLOCK/DISPLAY zobrazit různé informace o přehrávání. 1 2 3 4 5 Stisknutím tlačítka TAPE vyberte zdroj kazeta. Zatažením v místě PULL TO OPEN na předním panelu otevřete kryt tlačítek magnetofonu. otevřete dvířka Kazetu vložte otevřenou stranou dolů a poté zavřete dvířka magnetofonu. Stisknutím tlačítka spustíte přehrávání. • Chcete-li přehrávání kazety pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko . • Chcete-li přehrávání kazety zastavit, stiskněte tlačítko . [. . . ]   Levý a pravý výstup zvuku zní obráceně. •• Zkontrolujte připojení a umístění reproduktorů   Jednotka nereaguje •• Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.   Dálkové ovládání nefunguje •• Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítko, vyberte nejprve správný zdroj namísto na hlavní jednotce dálkovým ovládáním. •• Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a jednotkou. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS MC151/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS MC151/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag