Návod k použití PHILIPS M5501WG/53

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS M5501WG/53. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS M5501WG/53 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS M5501WG/53.


PHILIPS M5501WG/53 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1450 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS M5501WG/53

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rdi vm v?dy pom??eme Zregistrujte sv?j vrobek a zskejte podporu na adrese www. philips. com/welcome Otzky?Kontaktujte spole?nost Philips M550 M555 Roz??en u?ivatelsk p?ru?ka Obsah 1 D?le?it bezpe?nostn pokyny 2 V?telefon 3 4 4 4 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 Otev?en telefonnho seznamu b?hem hovoru P?idn zznamu prava zznamu Odstran?n zznamu Odstran?n v?ech zznam? 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 21 22 22 24 Co balen obsahuje P?ehled telefonu P?ehled zkladn stanice Ikony na displeji 7 Vpis hovor? 3 Za?nme P?ipojen zkladn stanice Instalace sluchtka Nastaven data a ?asu Zm??te kd PIN pro vzdlen p?stup Nabit sluchtka Kontrola stavu baterie Co je pohotovostn re?im? Kontrola sly signlu Typ seznamu hovor? Zobrazen zznam?hovor? Ulo?en zznamu hovoru do telefonnho seznamu Voln zp?t Odstran?n zznamu hovor? Odstran?n v?ech zznam? 8 Seznam pro opakovan voln 4 Hovory Voln P?jem hovoru Ukon?en hovoru Ztlumen mikrofonu Nastaven hlasitosti sluchtka/ reproduktoru Uskute?n?n druhho hovoru P?ijet druhho hovoru P?epnut mezi dv?ma hovory Uskute?n?n konferen?nho hovoru sexternmi volajcmi Zobrazen zznam? [. . . ] Zadejte a upravte ?slo a stisknutm tla?tka MENU/OK jej potvr?te. CS 17 9 Nastaven telefonu Nastaven telefonu si m??ete p?izp?sobit podle svho. 2 3 Vyberte mo?nost [Nast. Vyberte mo?nost [Zapnout]/[Vypnout] a stisknutm tla?tka MENU/OK ji potvr?te. Nastaven bude ulo?eno. Nastaven dokovacho tnu. Dokovac tn je zvuk, kter p?stroj vyd p?i vlo?en sluchtka do zkladn stanice nebo nabje?ky. Nastaven zvuku Nastaven hlasitosti vyzvn?n p?stroje Vybrat lze z5rovn hlasitosti vyzvn?n nebo [Vypnout]. 1 2 3 Stiskn?te tla?tko MENU/OK. Vyberte mo?nost [Zapnout]/[Vypnout] a stisknutm tla?tka MENU/OK ji potvr?te. Nastaven bude ulo?eno. Re?im ECO+ Je-li aktivovn re?im ECO+, odstra?uje vyza?ovn sluchtka a zkladn stanice vpohotovostnm re?imu. Nastaven vyzvn?n p?stroje Vybrat lze z10vyzvn?cch melodi. 1 2 3 Stiskn?te tla?tko MENU/OK. Vyberte mo?nost [Zapnout]/[Vypnout] a stisknutm tla?tka MENU/OK ji potvr?te. Nastaven bude ulo?eno. Nastaven tnu tla?tek Tn tla?tek je zvuk, kter zazn po stisknut tla?tka na p?stroji. 1 Stiskn?te tla?tko MENU/OK. 18 CS Poznmka ??Zkontrolujte, zda jsou v?echna sluchtka registrovan uzkladn stanice ozna?ena ?slem M550/M555, aby funkce ECO+ pracovala sprvn?. signl?m ze zkladn stanice, aby zjistily p?choz hovory nebo jin po?adavky ze zkladn stanice. Prodlu?uje se tak doba, kterou sluchtka pot?ebuj pro p?stup kfunkcm jako je nastaven hovor?, vpisu hovor?, vyhledvn a prochzen telefonnho seznamu. spojen vd?sledku vpadku napjen nebo p?esunu mimo dosah. Nastaven jazyka zobrazovanch daj? Poznmka ??Zobrazuje se na obrazovce p?stroje vpohotovostnm re?imu. 1 2 3 4 Stiskn?te tla?tko MENU/OK. Dostupn pouze umodelu M555. Nastaven re?imu odpov?di P?i nastaven zznamnku lze zvolit, zda mohou volajc nechat vzkaz. Volbou mo?nosti [Jen odpov??] zak?ete volajcm nechvat vzkazy. Telefon m telefonn zznamnk, kter, pokud je zapnut, zaznamenv nep?ijat hovory. azm?nit nastaven pomoc nabdky zznamnku na sluchtku. 1 2 3 Stiskn?te tla?tko MENU/OK. Nastaven bude ulo?eno. Poznmka Zapnut ?i vypnut zznamnku 1 2 3 Stiskn?te tla?tko MENU/OK. Vyberte mo?nost[Jen odpov??]/[Nahrt tak]/[Vypnout] astisknutm tla?tkaMENU/OK volbu potvr?te. pln, zznamnk se automaticky p?epne do re?imu [Jen odpov??]. Oznmen Oznmen je zprva, kterou volajc usly?, pokud hovor p?ijme zznamnk. Zznamnk m 2vchoz zprvy: pro re?im [Nahrt tak] a pro re?im [Jen odpov??]. Nastaven jazyka zznamnku Poznmka ??spodporou vce jazyk?. Zznam oznmen Oznmen m??e bt dlouh nejv?e 3minuty. nahran oznmen automaticky nahrad star. Jazyk zznamnku je jazyk oznmen. 1 2 3 1 2 3 4 Stiskn?te tla?tko MENU/OK. Vyberte mo?nost [Zznamnk] > [Oznmen] a stisknutm tla?tka MENU/ OK volbu potvr?te. [. . . ] zachz a pou?vaj se pro zam?len ?el, je podle sou?asnho stavu v?deckho poznn jejich pou?it bezpe?n. vvoj ve standardizaci a rychle jej promtnout do svch vrobk?. Likvidace starho vrobku abateri Vrobek je navr?en avyroben zvysoce kvalitnho materilu asou?st, kter lze recyklovat aznovu pou?vat. Soulad se standardy EMF Spole?nost Koninklijke Philips Electronics N. V. ur?ench Pokud je vrobek ozna?en tmto symbolem p?e?krtnutho kontejneru, znamen to, ?e podlh sm?rnici EU 2002/96/ES. Zjist?te si informace omstnm systmu sb?ru t?d?nho odpadu elektrickch aelektronickch vrobk?. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS M5501WG/53

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS M5501WG/53 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag