Návod k použití PHILIPS LFH0898

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS LFH0898. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS LFH0898 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS LFH0898.


PHILIPS LFH0898 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2609 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS LFH0898 (2610 ko)
   PHILIPS LFH0898 QUICK START GUIDE (1361 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS LFH0898

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zaregistrujte si svj výrobek a získejte podporu na www. philips. com/welcome LFH0865 LFH0884 LFH0898 CZ Pírucka uzivatele 3 Obsah 1 1. 1 1. 2 2 2. 1 2. 2 2. 3 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 Obsah Dlezité Bezpecnost Likvidace vaseho starého výrobku Vás Digital Voice Tracer Nejdlezitjsí údaje o výrobku Co je v krabici Pehled Zacínáme Vlozte baterie Nabíjení baterií Zapnutí/vypnutí Zámek klávesnice (funkce HOLD) Nastavení data a casu Informace na displeji Pouzití pístroje Voice Tracer s pocítacem Pipojení dálkového ovládání (pouze LFH0898) Pipojte a umístte 360°ové konferencní mikrofony (pouze LFH0898) Záznam Záznam se zabudovaným mikrofonem Záznam s externím mikrofonem Editace díve zaznamenaného souboru Pidávání indexových znacek Pouzití funkce zoom 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 5 5. 1 5. 2 6 7 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 7. 5 8 9 10 11 Pehrávání Funkce pehrávání Rezimy pehrávání Vymazání záznam Rádio modus (pouze LFH0884 a LFH0898) Automatické ladní rádiových stanic Manuáln naladit radiostanici Hledejte pedvolenou radiostanici Vymazání pedvolené radiostanice Záznam z FM rádia Úprava nastavení Aktualizace firmwaru esení potízí Technické údaje 13 13 14 15 16 16 16 16 17 17 18 21 22 23 3 1 1. 1 Dlezité Bezpecnost ale pouze s originálním modelem dodaných sluchátek. Pokud tato sluchátka potebují výmnu, doporucujeme, abyste kontaktovali svého prodejce, aby objednal model firmy Philips identický s originálem. 1. 2 Likvidace vaseho starého výrobku · Pro zabránní zkratu nevystavujte výrobek desti nebo vod. · Nevystavujte pístroj nadmrnému teplu psobeného topným zaízením nebo pímým slunecním svtlem. [. . . ] 6 Stlacte znovu tlacítko g pro zahájení záznamu. 7 Pro zastavení záznamu stlacte tlacítko j / DEL. D Poznámky · Rezim záznamu pedchozího pvodního souboru je v cinnosti kdyz editujeme záznam. · Editace záznamu není k dispozici v y (hudební) slozce. Indexové znacky mohou být pouzívány pro oznacení urcitých míst v záznamu jako referencních bod. 1 Stlacte tlacítko INDEX / a v prbhu záznamu pro pidání indexové znacky. Po jednu sekundu se zobrazí císlo indexu. D Poznámky · Ikona t indikuje, ze záznam obsahuje indexové znacky. · V jednom souboru mze být nastaveno az 32 indexových znacek. Obsah Záznam 11 4. 5 Pouzití funkce zoom Kdyz je aktivní funkce zoom, soustedí se mikrofony na zvuk pímo ped pístrojem Voice Tracer, zatímco snizují snímání zvuk ze strany a zezadu. To je doporuceno pro záznam výukových hodin, ecí a ostatních situací, kde je mluvcí vzdálen od vasí záznamové polohy. · Pokud soubor obsahuje indexové znacky, záznamník peskocí ne pedchozí nebo následující indexovou znacku, kdyz je stlaceno tlacítko h nebo b. 5. 1. 2 Pomalé, rychlé a normální pehrávání Stlacte tlacítko k a podrzte ho po 1 sekundu nebo déle pro pepnutí mezi normálním, pomalým a rychlým pehráváním. Pehrávání 13 5. 1. 3 Vyhledávání Stlacte a podrzte tlacítko h nebo b v prbhu pehrávání pro skenování zpt nebo vped v aktuálním souboru velkou rychlostí. Uvolnte tlacítko pro znovuzahájení pehrávání vybranou rychlostí. 5. 1. 4 Petácení a rychlé petácení vped Stlacte tlacítko h nebo b v prbhu pehrávání pro petocení po ad na zacátek souboru, který se pehrává, nebo pro petocení na dalsí soubor. Pokud soubor obsahuje indexové znacky, pehrávání zacne v tom bod. 5. 2 Rezimy pehrávání 5. 2. 2 Opakování souboru nebo slozky / rezim míchání 1 Stlacte a podrzte tlacítko INDEX / a po1 sekundu nebo déle v prbhu pehrávání pro pepnutí mezi rezimy pehrávání (opakovat soubor, opakovat slozku, promíchat slozku nebo normální pehrávání). Ikona Význam Pehrávat jeden soubor opakovan ro s o Pehrávat vsechny soubory ve slozce opakovan s n Pehrávat vsechny soubory ve slozce náhodn D Poznámka Rezim míchání je k dispozici pouze v y (hudební) slozce. Mzete pístroj Voice Tracer nastavit tak, aby pehrával soubory opakovan nebo náhodn. 5. 2. 1 Opakování sekvence 1 Pro opakování nebo vytvoení smycky v písni stlacte tlacítko INDEX / a ve zvoleném startovacím bod. 2 Stlacte znovu tlacítko INDEX / a ve zvoleném koncovém bod. 3 Stlacte tlacítko j / DEL pro zastavení pehrávání nebo stlacte tlacítko INDEX / a pro návrat k normálnímu pehrávání. 14 Pehrávání Obsah 6 Vymazání záznam 1 Stlacte tlacítko INDEX / a zatímco je záznamník zastaven pro výbr pozadované slozky. 2 Stlacte a podrzte tlacítko j / DEL po 1 sekundu nebo déle. 3 Stlacte tlacítko h nebo b pro výbr volbu mazání: Ikona Význam Vymazat jeden soubor r Vymazat vsechny soubory ve slozce s Vymazte vsechny indexové znacky v souboru t 4 Stlacte tlacítko k. 5 Stlacte tlacítko h nebo b pro výbr souboru, slozku nebo soubor obsahující indexové znacky, které myjí být vymazány. D Poznámka Automaticky se znovu piadí sekvencní císla soubor. Obsah Vymazání záznam 15 7 Rádio modus (pouze LFH0884 a LFH0898) 7. 2 Manuáln naladit radiostanici 1 Pipojte sluchátka. [. . . ] Automaticky naladí radiostanice a ulozí az 20 stanic do pedvoleb. Pepnutí mezi výstupem do sluchátek (EP) a reproduktoru (SP) v rezimu rádia. 20 Úprava nastavení Obsah 9 Aktualizace firmwaru Vás pístroj Voice Tracer je ízen vnitním programem, který se nazývá firmware. Jako soucást pokracující údrzby výrobku je firmware revidován a chyby jsou opravovány. Je mozné, ze od té doby, kdy jste koupili pístroj Voice Tracer, byla vydána novjsí verze ("aktualizace") firmwaru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS LFH0898

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS LFH0898 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag