Návod k použití PHILIPS LFH0648

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS LFH0648. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS LFH0648 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS LFH0648.


PHILIPS LFH0648 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (361 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS LFH0648 QUICK START GUIDE (759 ko)
   PHILIPS LFH0648 (382 ko)
   PHILIPS LFH0648 QUICK START GUIDE (759 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS LFH0648

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Nastavte hlasitost tak, abyste vzdy slyseli okolní zvuky. · Pi pouzívání pístroje byste mli být opatrní, pípadn perusit jeho pouzívání v potenciáln nebezpecných situacích. · Nepouzívejte sluchátka bhem provozu motorového vozidla, pi cyklistice nebo jízd na skateboardu, atd. Mzete tím ohrozit dopravu a pípadn porusit zákonné pedpisy. Obsah Dlezité 4 Likvidace starého výrobku · Výrobek je vyrobený z materiál vysoké kvality a ze soucástek, které lze recyklovat a znovu pouzít. [. . . ] · W kadym folderze mona zapisa maksymalnie 99 plików, co daje lczn pojemno 396 plików (99 plików × 4 foldery). · Gdy czas nagrania osignie dostpn wielko lub gdy liczba plików osignie 396, zapis zostanie zatrzymany, a na wywietlaczu zostanie wywietlony napis , , FULL". · Przed rozpoczciem dluszego nagrania wymie akumulator. Podczas pierwszych zapisów za pomoc urzdzenia Voice Tracer przestrzegaj wskazówek zawartych w niniejszym rozdziale!Zapis za pomoc wbudowanego mikrofonu 1 W trybie Stop nacinij przycisk INDEX/a, by wybra dany folder. · Kontrolka Zapis/Odtwarzanie miga, a na wywietlaczu widoczny jest napis PAUSE. 5 Aby zakoczy zapis, nacinij przycisk j/DEL. Obsah Zapisywanie 10 Zapis za pomoc zewntrznego mikrofonu Aby wykona zapis za pomoc zewntrznego mikrofonu, podlcz mikrofon do gniazda mikrofonu, nastpnie postpuj tak samo, jak podczas zapisu za pomoc wbudowanego mikrofonu. Podlczenie zewntrznego mikrofonu powoduje wylczenie mikrofonu wbudowanego. Wstawianie indeksów Za pomoc indeksów mona oznaczy okrelone miejsca nagrania jako punkty referencyjne (np. · Przez jedn sekund wywietlany jest numer indeksu. D Wskazówki 1 informuje, e nagranie zawiera indeksy. · Symbol 1 · W jednym pliku mona wstawi maksymalnie 32 indeksy. Obsah Zapisywanie 11 6 Pehrávání Funkce pehrávání Výbr souboru 1 V rezimu zastavení krátce stisknte tlacítko b pro peskocení na konec souboru. 2 V rezimu zastavení krátce stisknte tlacítko h pro peskocení na zacátek dalsího souboru. Pomalé, rychlé a normální pehrávání 1 Podrzením stisknutého tlacítka bhem pehrávání f minimáln na 1 sekundu pepínáte mezi normálním, pomalým a rychlým 1 pehráváním. Pehrávání záznamu 1 Stisknte tlacítko INDEX/a v rezimu zastavení záznamníku a vyberte pozadovanou slozku. 2 Pro volbu souboru k pehrávání stisknte tlacítko h nebo b. · Cas pehrávání se zobrazí na displeji a rozsvítí se zelená kontrolka záznamu/pehrávání. 5 Pro zastavení pehrávání stisknte tlacítko j/DEL. · Na displeji se zobrazí celkový cas pehrávání aktuálního souboru. 6 Stisknte znovu tlacítko f, abyste mohli pokracovat v pehrávání od pedchozího místa. D Poznámka Pokud jsou sluchátka pipojena ke zdíce pro sluchátka, je vypnutý reproduktor záznamníku. 1 Obsah Pehrávání 12 Vyhledávání 1 Podrzte stisknuté tlacítko h nebo b bhem pehrávání pro rychlé prohledávání aktuálního souboru smrem vped nebo vzad. 2 Chcete-li obnovit pehrávání pi zvolené rychlosti, uvolnte tlacítko. Rychlé petácení smrem zpt a dopedu / vyhledání znacky záznamu 1 Stisknutím tlacítka h nebo b bhem pehrávání se pesunete zpt na zacátek pehrávaného souboru nebo na následující soubor. [. . . ] Voice Tracer nelze zastavit, pozastavit, nepehrává nebo nezaznamenává. Nastavte pozadovanou hlasitost. Zde uvedené odpovdi na casté otázky by vám mly pomoci vyesit jednoduché problémy s pístrojem Voice Tracer. Pokud nebudete úspsní, obrate se na prodejce nebo navstivte nase internetové stránky: www. philips. com/support Voice Tracer nelze zapnout. · Baterie je vybitá nebo není správn vlozená. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS LFH0648

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS LFH0648 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag