Návod k použití PHILIPS LFH0625

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS LFH0625. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS LFH0625 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS LFH0625.


PHILIPS LFH0625 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (362 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS LFH0625 QUICK START GUIDE (759 ko)
   PHILIPS LFH0625 (376 ko)
   PHILIPS LFH0625 QUICK START GUIDE (759 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS LFH0625

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Nastavte hlasitost tak, abyste vzdy slyseli okolní zvuky. · Pi pouzívání pístroje byste mli být opatrní, pípadn perusit jeho pouzívání v potenciáln nebezpecných situacích. · Nepouzívejte sluchátka bhem provozu motorového vozidla, pi cyklistice nebo jízd na skateboardu, atd. Mzete tím ohrozit dopravu a pípadn porusit zákonné pedpisy. Obsah Dlezité 4 Likvidace starého výrobku · Výrobek je vyrobený z materiál vysoké kvality a ze soucástek, které lze recyklovat a znovu pouzít. [. . . ] Odstrate nkolik záznam nebo je pemístte do pocítace. · Pokud provádíte záznam po delsí casové období, vymte ped zahájením baterie. Pokud provádíte první záznam na pístroj Voice Tracer, dodrzujte pokyny v této kapitole!Záznam s vestavným mikrofonem 1 Stisknte tlacítko INDEX/a v rezimu zastavení záznamníku a vyberte pozadovanou slozku. 2 Pro zahájení záznamu stisknte tlacítko g. · Kontrolka záznamu/pehrávání se rozsvítí cerven. · Kontrolka záznamu/pehrávání se rozbliká a na displeji bude blikat nápis PAUSE. 4 Pro pokracování v záznamu stisknte tlacítko g. 5 Pro zastavení záznamu stisknte tlacítko j/DEL. Obsah Záznam 10 Záznam s externím mikrofonem Chcete-li provádt záznam s externím mikrofonem, pipojte mikrofon k mikrofonnímu konektoru a postupujte stejn jako u vestavného mikrofonu. Pokud pipojíte externí mikrofon, dojde k odpojení vestavného mikrofonu. Pidání znacek záznamu Znacky záznamu lze pouzít k oznacení urcitých bod v prbhu záznamu jako referencí (nap. k oznacení zacátku nového tématu pi jednání). 1 Stisknte tlacítko INDEX/a bhem záznamu a pidejte novou znacku záznamu. · Císlo znacky záznamu se zobrazí na displeji po dobu jedné sekundy. D Poznámky 1 udává, ze záznam obsahuje znacky záznamu. · Ikona 1 · Pro jeden soubor lze nastavit az 32 znacek záznamu. Obsah Záznam 11 6 Pehrávání Funkce pehrávání Výbr souboru 1 V rezimu zastavení krátce stisknte tlacítko b pro peskocení na konec souboru. 2 V rezimu zastavení krátce stisknte tlacítko h pro peskocení na zacátek dalsího souboru. Pomalé, rychlé a normální pehrávání 1 Podrzením stisknutého tlacítka bhem pehrávání f minimáln na 1 sekundu pepínáte mezi normálním, pomalým a rychlým 1 pehráváním. Pehrávání záznamu 1 Stisknte tlacítko INDEX/a v rezimu zastavení záznamníku a vyberte pozadovanou slozku. 2 Pro volbu souboru k pehrávání stisknte tlacítko h nebo b. · Cas pehrávání se zobrazí na displeji a rozsvítí se zelená kontrolka záznamu/pehrávání. 5 Pro zastavení pehrávání stisknte tlacítko j/DEL. · Na displeji se zobrazí celkový cas pehrávání aktuálního souboru. [. . . ] Voice Tracer nelze zastavit, pozastavit, nepehrává nebo nezaznamenává. Nastavte pozadovanou hlasitost. Zde uvedené odpovdi na casté otázky by vám mly pomoci vyesit jednoduché problémy s pístrojem Voice Tracer. Pokud nebudete úspsní, obrate se na prodejce nebo navstivte nase internetové stránky: www. philips. com/support Voice Tracer nelze zapnout. · Baterie je vybitá nebo není správn vlozená. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS LFH0625

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS LFH0625 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag