Návod k použití PHILIPS HX 9332

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HX 9332. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HX 9332 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HX 9332.


PHILIPS HX 9332 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1401 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HX 9332 (17415 ko)
   PHILIPS HX9332 (5505 ko)
   PHILIPS HX9332 QUICK START GUIDE (1007 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HX 9332

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] odpovídá naptí v místní elektrické síti. - Never use the charging base or charging travel case if it is damaged in · Nikdy nepouzívejte jakkoliv poskozenou nabíjecku ci nabíjecí cestovní any way. If the charging base, the charging travel case, the cord or the pouzdro. Pokud se kabel nebo nabíjecka poskodí, je nutné je vymnit plug is damaged, always have it replaced with one of the original type in pouze za originální typ a pedejít tak moznému riziku. [. . . ] · Nepouzívejte jiné cisticí hlavice nez hlavice doporucené výrobcem. - Do not use other brush heads than the ones recommended by · Dohlízejte na dti pi cistní zub, dokud si nevytvoí správné cisticí the manufacturer. - Supervise children while they are brushing until they have established · Pokud vase zubní pasta obsahuje peroxidy, jedlou sodu nebo good brushing habits. bikarbonáty (bzn pouzívané v blicích zubních pastách), pecliv - If your toothpaste contains peroxide, baking soda or bicarbonate opláchnte cisticí hlavici mýdlem a vodou po kazdém pouzití. Ochráníte (common in whitening toothpastes), thoroughly clean the brush head tak plastovou hlavici ped mozným prasknutím. This prevents possible cracking of the plastic. Elektromagnetické pole (EMF) This appliance complies with all standards regarding electromagnetic Tento výrobek je v souladu se vsemi standardy stanovenými pro fields (EMF). If handled properly and according topouzíván správnin this elektromagnetická pole (EMF). Pokud je výrobek the instructions user manual, the appliance is pouzívání dle soucasných vdeckých dkaz a dle tohoto návodu, je jeho safe to use based on scientific evidence available today. bezpecné. 7 4 PED PRVNÍM POUZITÍM Charge your Sonicare - Chargeped4prvním fpouzitímenabíjejte ekartácekflashes Nabijte svj Sonicare - for 2 hour s be ore fir st us . Rapid yellow flashing indicates battery do úplného nabití. Indikátor nabíjení bude blikat zelen az low (fewer than 3 uses Read `Travelling with your Sonicare' for additional charging methods. The charger glass is Rychlé to properly charge only one nízký stav baterie (na mén nez 3 cistní). designed zluté blikání signalizuje handle at a time. Do not place metallic objects in the charger si pecliv "Cestování s kartáckem" promay cause the charging base Proctte glass, as this may affect the charging process and informaci o alternativních to overheat. Nabíjecí pohár je urcený k nabíjení pouze jednoho This charging base is not compatible with previous Sonicare models. tla kartácku. Nevkládejte do poháru zádné kovové pedmty, protoze by mohly ovlivnit nabíjení a zpsobit rozehátí nabíjecí základny. Tato nabíjecí základna není kompatibilní s pedeslými modely Sonicare. 1 2 1A 1B 3 týdny 8 5 JAK CISTIT SE SONICKÝM KARTÁCKEM Brush - Move the brushvete kartácek po across the jemným small backpilozte Cistní zub - head slowly and gently zubech teeth in a tlakem, and forth motion so the longer bristles k zubm pod úhlem 45°notdásni. like a manual kartácek reach between your teeth. Apply light pressure to maximise Sonicare's effectiveness and let the Sonicare do the brushing for you. kartácek pracovat a pohybujte s ním pomalu a jemn The Quadpacer is an interval timerke korunce, tak aby delsí vlákna mohlabrush the od dásní that beeps and briefly pauses to remind you to 4 sections of your mouth. Depending on the brushing mode you have selected, the Quadpacer dosáhnout i do mezizubí. Nepouzívejte klasickou stírací beeps at different intervals during the brushing cycle. [. . . ] Turn Vyjmutí baterietaptla housing about 2. 5cmkartácek na pevný edge withkladivem lehce the handle na tlo v míst repeat until the bottom cap separates from the a takto uhote 90 degrees and asi 2, 5 cm od konce. proces opakujte, dokud se neoddlí spodní uzávr od tla kartácku. 1 2 1 3 2 4 5 6 ­ + 7 + ­ + _ 15 11 ZÁRUKA A SERVIS PDF www. philips. com/support If you need service servis ci získat dalsíif informace a problem, please visit the Philips website at Pokud potebujete or information or you have nebo pokud máte jakýkoliv problém, www. philips. com internetové the Philips Consumer Care místní oddlení country. You find its navstivte prosím or contact stránky Philips, kontaktujte Centre in your zákaznické podpory phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in firmy Philips nebo distributora. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HX 9332

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HX 9332 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag