Návod k použití PHILIPS HX 7990

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HX 7990. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HX 7990 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HX 7990.


PHILIPS HX 7990 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3159 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HX7990 (4618 ko)
   PHILIPS HX7990 (1767 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HX 7990

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Philips Sonicare® for Kids 6381 Ped prvním pouzitím pístroje si pozorn pectte tento návod a uchovejte jej pro budoucí potebu. Nebezpecné: Nabíjecku chrate ped vodou. Nikdy zaízení neukládejte v blízkosti mozného kontaktu s vodou jako jsou umyvadla, vany, dezy atd. Nabíjecku nikdy nevkládejte nebo neponoujte do vody ci jiných tekutin. Kdyz zaízení ocistíte, ujistte se ped zapojením do el. [. . . ] Dále pokracujte v sekci 3 (vnjsí strana zub ve spodní celisti) a po 30 sekundách v sekci 4 (vnitní strana zub ve spodní celisti). Po základním vycistní zub mzete vnovat trochu více casu i obtíznji cistitelným plochám, kde se casto objevují pigmentace. Mzete si téz ocistit jazyk jak vypnutým, tak zapnutým kartáckem. Sonicare® mzete bezpecn pouzívat i pro: Cistní rovnátek (dochází vsak k rychlejsímu opotebení cisticí hlavice). Stomatologické výpln, korunky a fazety. 1 2 3 4 Nastavitelné programy Rezimy cistní Díve nez uvedete kartácek vypínacem (5) do chodu, vyberte pozadovaný rezim ci program pomocí pepínace individuálního nastavení (6). Poznámka: pokud je kartácek zapnutý, lze pepínat mezi Rezimy cistní (Clean, Sensitive, Massage) nikoliv mezi Programy (Go Care, Max Care), které musí být zvoleny jiz ped zapnutím kartácku. Rezim Clean Standardní rezim pro dokonalé cistní chrupu (2 minuty). Rezim Sensitive Jemné, lec dkladné cistní urcené pro citlivé zuby a dásn (2 minuty). Programy Program Go Care Jednominutové, rychlé cistní v rezimu Clean. Quadpacer signalizuje 15 sekundové intervaly pro kazdý úsek chrupu. Program Max Care Tíminutové cistní je sestaveno z kombinace rezim Clean a Massage, jez dkladn vycistí a zárove masírují dásn. Program je rozdlen na 45 sekundové intervaly, které se skládají ze 30 sekundového rezimu Clean a 15 sekundového rezimu Massage. Quadpacer odpocítává ctyi 45 sekundové intervaly. Poznámka: Pokud je Sonicare® pouzit pro klinickou studii, musí být nastaven základní dvouminutový rezim Clean. Kartácek musí být pln nabit a funkce Easy-start deaktivována. V místech, kde dochází k vtsí pigmentaci, doporucujeme prodlouzit interval cistní o dalsích 30 sekund. 20. Easy-start: Kartácek Sonicare® se dodává s jiz aktivní funkcí Easy-start. Funkce Easy-start slouzí pro snadnjsí pivyknutí k plnému výkonu kartácku. Proto se bhem prvních 14 cisticích cykl postupn zvysuje výkon kartácku az na maximum. Poznámka: Kazdý ze 14 cisticích cykl musí trvat nejmén minutu, aby byl povazován za dokoncený. Vlozte kartácek do nabíjecky ci nabíjecí základny UV záice. Vypnutí funkce Easy-start: Zmácknte a drzte vypínac kartácku po dobu 5 sekund. Uslysíte jedno pípnutí, signalizující, ze funkce Easy-start byla vypnuta. Zapnutí funkce Easy-start: Zmácknte a drzte vypínac kartácku po dobu 5 sekund. [. . . ] Sanitizer lze bhem cisticího procesu vypnout zmácknutím zeleného spínacího tlacítka a otevením dvíek. 36. Cistní a údrzba Neumývejte sanitizér ani jeho cásti v mycce na nádobí. Nikdy necistte Sanitizér, pokud je zárovka horká. Aby bylo cistní efektivní, doporucujeme následující: 1. Opatrn vyjmte odkapávac, ochrannou mízku a UV zárovku (viz. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HX 7990

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HX 7990 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag