Návod k použití PHILIPS HTS3563

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HTS3563. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HTS3563 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HTS3563.


PHILIPS HTS3563 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7726 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HTS3563 QUICK START GUIDE (1012 ko)
   PHILIPS HTS3563 (7573 ko)
   PHILIPS HTS3563 QUICK START GUIDE (1012 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HTS3563

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome HTS3563 HTS3583 HTS3593 Pírucka pro uzivatele Instrukcja obslugi Prírucka uzívatea Felhasználói kézikönyv Manual de utilizare Obsah 1 Pouzití elektronické nápovdy (uzivatelská pírucka) Nápovda a podpora 2 2 3 3 4 4 4 5 5 7 7 9 2 Bezpecnost Péce o výrobek Péce o zivotní prostedí Varování k ochran zdraví pi sledování ve 3D Dlezité informace Nastavení jazyka Nastavení obrazu a videa Nastavení zvuku Nastavení rodicovského zámku Nastavení displeje Nastavení úspory energie Nastavení reproduktoru Obnovení výchozích nastavení 7 3 Dálkový ovladac Hlavní jednotka Konektory Vase domácí kino Ovení verze softwaru Aktualizace softwaru prostednictvím rozhraní USB Aktualizace softwaru z internetu Aktualizace nápovdy na obrazovce Aktualizace softwaru 27 27 28 28 29 30 33 35 35 35 35 37 38 8 9 Specifikace výrobku esení problém 4 Pipojení reproduktor 9 Pipojení k televizoru 10 Pipojení zvuku z televizoru a jiných zaízení 11 Nastavení reproduktor 12 Nastavení funkce EasyLink (ovládání HDMI-CEC) 12 Pipojení a nastavení domácí sít 14 Pipojení a nastavení 10 Oznámení Software s oteveným zdrojovým kódem RMVB end user agreement (Asia Pacific and China only) Ochranné známky 5 Pístup do hlavní nabídky 15 Disky 15 Datové soubory 17 Pamová zaízení USB 18 Moznosti pro zvuk, video a obrázky 19 Rádio 20 pehrávac MP3 20 iPod nebo iPhone 21 Ovládání chytrého telefonu 21 Procházení portálu Net TV 22 Procházení pocítace prostednictvím DLNA 23 Volba zvuku 24 Pouzití domácího kina 15 11 Kód jazyka 12 RejstíkRejstík CS 1 C e s ti n a 6 Zmna nastavení 25 25 25 26 26 26 26 27 27 1 Nápovda a podpora Tlacítko HELP OK Navigacní tlacítka Spolecnost Philips poskytuje rozsáhlou online podporu. Navstivte nase webové stránky na adrese www. philips. com/support a mzete: · stáhnout celou uzivatelskou pírucku · vytisknout strucný návod k rychlému pouzití · shlédnout výukové video programy (jsou k dispozici pouze pro vybrané modely) · nalézt odpovdi na nejcastjsích dotazy (FAQ) · odeslat nám e-mail s dotazem · chatovat s jedním z nasich zástupc podpory. Postupujte podle pokyn na této webové stránce, vyberte jazyk a zadejte píslusné císlo modelu výrobku. Mzete také pozádat o pomoc kontaktováním zákaznické podpory spolecnosti Philips ve své zemi. [. . . ] Rucn: Jedním stisknutím zpístupníte rezim programu, optovným stisknutím rádiovou stanici ulozíte. Automaticky: Stisknte a podrzte po ti sekund, dojde k optovné instalaci rádiových stanic. Pepínání mezi stereofonním a monofonním zvukem. 1 2 3 4 5 BACK OPTIONS Rádio Pomocí domácího kina mzete poslouchat rádio VKV a ulozit az 40 rádiových stanic. Poznámka · Píjem v pásmu stedních, dlouhých a krátkých vln a digitální rozhlasové vysílání nejsou podporovány. · Pokud není detekován signál stereofonního vysílání, nebo je nalezeno mén nez pt stanic, zobrazí se výzva k optovné instalaci rádiových stanic. SUBTITLE Pehrávac MP3 Po pipojení pehrávace MP3 mzete pehrávat zvukové soubory. · 3, 5mm stereofonní audiokabel. 1 2 Pipojte anténu VKV ke konektoru ANTENNA FM 75 domácího kina. · Chcete-li dosáhnout co nejlepsího píjmu, umístte anténu z dosahu televizoru nebo jiných zdroj elektromagnetického záení. Opakovan stisknte tlacítko Tlacítka zdroje, dokud se na panelu displeje nezobrazí hlásení RADIO. » Pokud jste rádiové stanice jiz nainstalovali, zacne pehrávání posledního poslouchaného kanálu. 1 2 3 3 20 » Jestlize jste dosud zádné rádiové stanice nenainstalovali, zobrazí se na panelu displeje zpráva AUTO INSTALL. . . PRESS PLAY. Stisknte (Pehrávání). Pro poslech rádiových stanic pouzijte dálkový ovladac. CS Pomocí 3, 5mm stereofonního audiokabelu pipojte pehrávac MP3 ke konektoru MUSIC iLINK domácího kina. Opakovan stisknte tlacítko AUDIO SOURCE, dokud se na panelu displeje nezobrazí hlásení MUSIC I-LINK. Pomocí tlacítek na pehrávaci MP3 vyberte pozadované zvukové soubory a spuste jejich pehrávání. Pipojte dok Philips a pehrávejte hudbu, fotografie a videa ze zaízení iPod nebo iPhone. · Zlutý kabel kompozitního video signálu. 2 3 4 1 2 3 Pipojte dok Philips ke konektoru DOCK for iPod na domácím kin. Chcete-li zobrazit prezentaci ze zaízení iPod nebo iPhone v televizoru, pipojte dok k televizoru pomocí zlutého kabelu kompozitního signálu. Zapnte zaízení iPod nebo iPhone a umístte je do doku. · Je-li domácí kino v rezimu iPod, lze pomocí doku nabíjet zaízení iPod/iPhone. Vlozte zaízení iPod nebo iPhone do doku (viz 'iPod nebo iPhone' na stran 21). Na dálkovém ovladaci domácího kina stisknte tlacítko DOCK for iPod. Pepnte televizor na zdroj AV/VIDEO (odpovídající zlutému kabelu kompozitního signálu). Na obrazovce zaízení iPod nebo iPhone procházejte a pehrajte video nebo prezentaci fotografií. » Video nebo prezentace fotografií se zobrazí na televizoru. Ovládání chytrého telefonu Pomocí mobilního zaízení, jako je napíklad iPhone (s operacním systémem iOS 3. 1. 3 a novjsím), telefonem se systémem Android (verze 2. 1 a novjsí), tabletu iPad nebo jiného tabletu mzete: · Ovládejte snadn vase domácí kino · procházet disk nebo pamové zaízení USB Díve nez zacnete · Pipojte domácí kino, mobilní zaízení a dalsí zaízení kompatibilní se sítí DLNA ke stejné domácí síti. · Chcete-li dosáhnout vyssí kvality obrazu, pouzijte kabelové pipojení vzdy, kdykoli je mozné. · Pizpsobte název sít domácího kina (viz 'Pizpsobení názvu sít' na stran 14). [. . . ] Tato nabídka je platná po dobu tí let od zakoupení výrobku a je k dispozici kazdému, kdo obdrzí tuto informaci. Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte open. source@philips. com. Jestlize si nepejete pouzít e-mail nebo neobdrzíte odpov bhem týdne, napiste na adresu , , Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P. O. Jestlize neobdrzíte vcasné potvrzení dopisu, napiste e-mail na výse uvedenou adresu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HTS3563

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HTS3563 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag