Návod k použití PHILIPS HTL 9100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HTL 9100. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HTL 9100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HTL 9100.


PHILIPS HTL 9100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (548 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HTL 9100 QUICK START GUIDE (2581 ko)
   PHILIPS HTL 9100 (470 ko)
   PHILIPS HTL 9100 QUICK START GUIDE (2581 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HTL 9100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www. philips. com/welcome HTL9100 Otázky?Kontaktujte společnost Philips Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace   Bezpečnost   Péče o výrobek   Péče o životní prostředí   Prohlášení o shodě   Nápověda a podpora   2 2 3 3 3 3 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 12 12 13 13 14 14 2 Vaše zařízení SoundBar   Indikátory na hlavní jednotce   Dálkový ovladač   Konektory   Bezdrátové reproduktory   Bezdrátový subwoofer   3 Připojení a nastavení   Nabíjení reproduktorů   Párování s reproduktory nebo subwooferem   Umístění reproduktorů   Připojení k televizoru   Připojení digitálních zařízení prostřednictvím rozhraní HDMI   Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení   4 Používání přístroje SoundBar   Nastavení hlasitosti   Zvolte zvuk   přehrávač MP3   Přehrávání hudby prostřednictvím Bluetooth   Automatický pohotovostní režim   Použití továrních nastavení   5 Montáž systému SoundBar na stěnu   Připevnění na zeď   15 15 15 16 CS 1 6 Specifikace výrobku   7 Řešení problémů   1 Důležité informace Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne. Bezpečnost Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!• Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. [. . . ] Na dálkovém ovladači stiskněte do tří sekund tlačítko AUX, poté tlačítko TREBLE -, BASS + a + (Hlasitost). »» Je-li párování úspěšné, kontrolka na reproduktoru se rozsvítí bíle (v případě, že reproduktor není vložen do doku na hlavní jednotce), nebo se bíle rozsvítí na 30 sekund (v případě, 3 1 2 8 Vložte reproduktory do doku na hlavní jednotce, aby se nabily. »» Během nabíjení se indikátor na reproduktoru žlutě rozsvítí. CS že je reproduktor vložen do doku na hlavní jednotce). »» Pokud se párování nezdaří, indikátor na reproduktoru pomalu červeně bliká. Pokud se párování nezdaří, zopakujte výše uvedené kroky. Opakováním výše uvedených kroků spárujete prostorový reproduktor s hlavní jednotkou. SUB WOOFER 4 5 Párování se subwooferem 1 2 3 Zapněte zařízení SoundBar a subwoofer. »» Pokud je připojení k zařízení SoundBar ztraceno, kontrolka na subwooferu pomalu bíle bliká. Stisknutím tlačítka PŘIPOJIT na subwooferu vstupte do režimu párování. »» Indikátor na subwooferu rychle bíle bliká. Na dálkovém ovladači stiskněte do tří sekund tlačítko AUX, poté tlačítko TREBLE -, BASS + a + (Hlasitost). »» Je-li párování úspěšné, kontrolka na subwooferu se rozsvítí bíle. »» Pokud se párování nezdaří, indikátor na subwooferu pomalu bíle bliká. Pokud se párování nezdaří, zopakujte výše uvedené kroky. REAR L REAR R Poznámka •• Prostorový zvuk ovlivňuje několik faktorů, jako je tvar a velikost místnosti, typ stěn a stropu, okna a reflexní povrchy a akustické vlastnosti reproduktorů. Experimentujte s umístěním reproduktorů a vyhledejte uspořádání, které vám nejvíce vyhovuje. Při umisťování reproduktorů se řiďte těmito obecnými pokyny. 1 2 3 Vsedě: Toto je střed poslechové oblasti. Umístěte zařízení SoundBar před polohu posluchače. REAR L (zadní levý) a REAR R (zadní pravý) prostorový reproduktor: Zadní prostorové reproduktory umístěte na levou a pravou stranu od sedícího posluchače, a to buď přímo v této linii nebo trochu za ni. SUBWOOFER (subwoofer): Subwoofer umístěte nejméně jeden metr vlevo nebo vpravo od televizoru. Ponechejte alespoň deseticentimetrový prostor ode zdi. 4 Umístění reproduktorů Nejlepšího zvukového efektu dosáhnete nasměrováním reproduktorů k posluchači a umístění blízko úrovně uší (sedícího posluchače). 4 CS 9 Vložení prostorových reproduktorů do doku Prostorové reproduktory lze také vložit do doku na hlavní jednotce a poslouchat např. televizní programy nebo zprávy. 2 HDMI OUT (ARC) přístroje SoundBar s konektorem HDMI ARC televizoru. • Konektor HDMI ARC televizoru může být označen jinak. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru. Poznámka •• Pokud váš televizor nepodporuje standard HDMI ARC, Připojení k televizoru Připojení přístroje SoundBar k televizoru. [. . . ] • Zkontrolujte, zda není vypnutý zvuk. upevnění na zeď •• •• Rozměry (Š x V x H): 40 x 100 x 26, 5 mm Hmotnost: 0, 1 kg každý Baterie dálkového ovladače • 2 x AAA-R03-1, 5 V 16 CS Z bezdrátových prostorových reproduktorů nevychází žádný zvuk. • Bezdrátově připojte reproduktory k hlavní jednotce (viz 'Párování s reproduktory' na straně 8). • Vložte bezdrátové prostorové reproduktory do doku na hlavní jednotce, aby se nabila jejich baterie. Z bezdrátového subwooferu nevychází žádný zvuk. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HTL 9100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HTL 9100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag